Alla levande varelser är heliga

Det viktigaste man kan säga om en människa är att hon är ett djur. Ett däggdjur som äter och parar sig. Som diar sina ungar och lever i par i större och mindre flockar samtidigt, i vilka hon har olika roller. Vi glömmer ofta det basala. Om jag frågar en bilägare: -Vad är en Volvo 70?  blir svaret nästan aldrig:

-Det är en plåtvagn med fyra hjul och en ratt. Den är byggd för att transportera människor, vägar – inte i terräng.

Ändå är detta det outsagda det viktigaste.

 

Människan är ett däggdjur.Det vik­tigaste man kan säga om alla dägg­djur är att de är levande varelser. Det viktigaste man kan saga om alla le­vande varelser är att de är heliga.

Livet är: heligt, outforskbart och fantastiskt. Inför livet stannar vi upp bävande och fyllda av att själva vara en del av det, av känslan och vetska­pen att jag i mitt liv är en del av den stora existensen. Denna känsla kan fylla oss medvetet inför natur­upplevelser som att blicka upp mot stjärnhimlen en klar och stilla natt, eller se solen gå upp ur havet en ti­dig sommarmorgon i Roslagen.

Starkast är denna känsla när vi är nära andra människors slut och böjan. När vi är med vid förlossningar och dödsbäddar.

 

Det viktigaste man man säga om en Volvo 70 är att den är en bil. Ännu mer grundläggande är det att säga att Volvon är ett hjulfordon, precis som traktorer, hjullastare och mope­der. Men oftast tänker vi inte ens så. Vi tänker på Volvon som en bil med vissa egenskaper. Egenskaper som skiljer den från andra personbilar. Och ingen personbilsmodell är den andra lik. En Rolls Royce är en Rolls Royce och vi vet att den är väldigt speci­ell. Den skiljer sig från andra bilar.

Människan skiljer sig från andra däggdjur. En del säger att det är heligheten. Men det är fel. Också en ko är – som bekant – helig.En del säger att det är intelligensen. Men också det är tveksamt. Det påstås att delfiner är lika kloka…? Och nog finns det bra dumma människor? Förresten är väl intelligens inget an­nat än det som mäts med en intelli­genstest. Det är då rakt inte det­samma som begåvning.

 

Jag tror att det är tre saker som skil­jer människan från andra däggdjur. Det första är att vi i högre grad än de lever medvetna om vår förestå­ende död. Det andra är att vi är religionsutövare. Människor i alla tider har byggt – och rivit altare. Människor i alla tider har bett, off­rat och tolkat livet i religiösa riter. Det tredje är att människan är mo­raliskt ansvarig. Det första kan sägas vara en del­mängd av påståendet att människan till skillnad från de andra djuren har ett medvetande. Men djurens medvetandegrad och dödsmedve­tande vet vi inte särskilt mycket om. Det är något som förblir delvis obesvarat sa länge vi inte fullt ut kan tala djurens sprak. Vi kan inte fråga dem om saken och få ett vettigt svar.

Men med frågan om religionen och det moraliska ansvaret är det annor­lunda. Vi känner inte till några an­dra djur som är religionsutövare. Och vi ställer inte moraliska krav djur. Insikten om att endast männis­kan är moraliskt ansvarig är ganska ny. Det är inte länge sedan man kunde släpa en tjur inför rätta, an­klagad för att ha stångat ihjäl en människa. Men nu tänker vi inte så. Blir jag biten av en hund är det hund­ägarens ansvar – inte hundens.

 

Frågan om människans moraliska ansvar hänger obönhörligt samman med att människan har en fri vilja. Människan kan skilja på gott och ont. Men kan hon verkligen välja? Svaret är både ja och nej. Man kan inte välja sitt liv. Men man kan – i någon mån välja vad vi gör av det. jag ska inte utreda denna viktiga fråga här, men lovar att återkomma :ill den.

Vad är då en människa….? Svaret är att människan är en levande del av Guds heliga skapelse. Detta gör att vi är skyldiga oss själva och an­dra respekt, kärlek och gemenskap. Vi är de enda varelser som har mo­raliskt ansvar och som utövar religion.

Vad är då en Kristen…? Vi glöm­mer ofta bort det basala. Det vikti­gaste. Det viktigaste som kan sägas om en Kristen är att hon är – en människa. Och detta mänskliga de­lar vi kristna med alla människor. Det ger oss (ödes-?)gemenskap med muslimer, judar och andra folkslag. Det ger oss gemensamt ansvar för jorden och allt liv.

 

Men ändå det är något speciellt med en Rolls Royce.

 

Gud är alltet

Jorden är vår plats

Vårt mikrokosmos i galaxerna

Med liv och Helighet

Vedjande och anfäktade

Försöker vi leva

Söker vi mening

Jesus Kristus

går osedd vid din sida tar din hand leder dig och bär dig

över livsfarliga, mörka stup mot Kärlek och Ljus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s