Att leva är att förändras

Att leva är att förändras. Från födelse till död pågår vår egen förändring. Först växer vi. När vi växt färdigt börjar vi åldras. Varje sekund av våra liv pågår denna förändring. Celler dör och byts ut i vår kropp. Först blir vi större och starkare, sen skörare och mindre. För att till sist möta den andra stora förändringen i våra liv; döden. Den första är födelsen.

 

Också själen förändras ständigt. Varje dag läggs nya erfarenheter till. Vi växer i erfarenhet och i vishet. Händelser i livet påverkar vår förmåga att i det ständiga nuet möta framtiden. Ibland be­klagar vi att när livet ibland smärtsamt försett oss med er­farenheter och vishet nog att leva rätt då börjar krafterna avta.

 

Mitt i denna ständiga föränd­ring finns en oföränderlighet. Av jord är du kommen. Jord ska du åter varda. Våra kroppar består ytterst av molekyler – ja, atomer. Dessa är oföränderliga och oför­störbara. Eviga. Kanske inandas Du samma syreatomer som Jesus gjorde. Syreatomerna som fanns i Hans lungor och gav Honom liv -just de kanske nu finns i Dina lungor och ger Dig liv?! Kanske blir Din kropps fysiska massa en dag till en vacker blomma på kyr­kogården. Materien är oföränder­lig. Men den kombineras olika i en ständig process. En sådan Till­fällig kombination är Du. En an­nan är jag.

 

Vi står ständigt inför förändringar. Vi är ständigt delar av föränd­ringar. Nu står vi inför år 2000. Kyrkan ska skiljas från staten. Vi ska få en ny Bibelöversättning. En ny psalmbok och en ny kyrko­handbok. Vi står inför ett gigantiskt sys­temskifte i stora delar av världen. Industrisamhället ska övergå i nagot nytt. Liksom en gång jakt­och fiskesamhället övergick till jordbrukssamhället. Och jord­bruksamhället övergick till in­dustrisamhället. Vi sak­nar ideologiska / idemäs­siga verktyg för att rela­tera oss politiskt till den­na okända framtid. Vi är nyfikna på det nya och osäkra inför det. Vi vet att våra beslut i nuet kan påverka hur framtiden ska bli. Det gäller hur samhället ska organiseras till allas bästa. Det gäller hur kyrkan ska gestalta sig. Det gäller våra egna liv.

 

Men också i detta perspektiv finns en oföränderlighet som är basen för våra liv. En vän till mig, som är bonde och följaktligen mat­producent, sa ” Vad som än hän­der är det maten vi lever av.” I samhället är vi alltid beroende av varandras liv och arbete. Ja, sam­arbete. Familjen är den minsta och nödvändigaste samarbets­gruppen. Mamma, pappa och barn har funnits i alla mänskliga samhällen. Bygga hus eller vä­gar… Skapa Internet eller telefon­system… Spela i orkester eller fira Gudstjänst… Samverkan är en oföränderlig, ständigt närva­rande faktor i alla former av mänskligt liv.

 

I den föränderliga kyrkan har Gudstjänsten haft exakt samma huvudmoment de 2000 år kyrkan existerat. Textläsning, predikan, bön, sång och nattvard. Och så kommer det att bli länge kyr­kan består. Gud själv är först och främst förändringens gud. Den ständigt skapande. Hon som ständigt an­das med sin Helige Ande. Gud är, liksom människan, alltid väg. På väg mot målet där Gud redan fanns före sin egen ankomst och dit vi ska komma. På väg mot full­komning. På väg mot kärlekens slutliga seger. På väg mot den dag inga barn längre ska vara rädda och den stund då alla män­niskor är mätta och ingen fryser i kroppen eller i själen. På väg mot den yttersta dagen då Her­ren Jesus ska återkomma, i här­lighet, och döma levande och döda. Pa väg mot det ögonblick Gud ska bli allt i alla.

 

Anda finns hos Gud, mer än hos oss, en oföränderlighet. Gud änd­ras inte och Gud ändrar sig inte. Gud som heter ”Jag är”, är också själva det oföränderliga varat.

”I dag densamme som i går,

Han bryter bojor, helar sår

Mot själens armod, folkens nöd

Han bjuder världen livets bröd”

(Sv Ps 421:2)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s