Födelse – död

ATT FÖDAS

Hur många föds det i Täby i dag? Just denna dag så du läser detta. Ungefär två nya människoliv kommer till världen varje dygn, där modern är från Täby. Helt nya små människor. Varje sådan födelse rymmer en förhisto­ria som är helt unik. Precis som din och min historia är.

 

Att födas, är att komma från mörker till ljus. Att komma från vatten till luft. Att från att vara helt bero­ende, gå till större självständighet. Det nya livet kräver att navelsträngen klipps av. Det är en fysisk sanning födelsedagen men också en andlig sanning för det fortsatta livet.

 

Vi är alla beroende av varandra för vår överlevnad, mer eller mindre. ”Bra karl reder sig själv” är i grunden ett osant ordspråk, eftersom ingen klarar sig själv. Men även om det är osant så innehåller det en sanning: Det riktigt och önskvärt att var och en tar ansvar för sitt eget liv.

 

Att födas är att bli till, att vara. I djupare mening är det viktigaste man kan säga om en människa att hon AR. Att bli till är att få förutsättningar för att vara i sitt eget vara. Endast den som vilar i att vara kan riktigt finna sig själv och sin bestämmelse att leva för sig själv och för andra.

I Gamla testamentet frågas efter Guds namn. Gud svarar ”Jag är jag är”. Buddhisterna talar inte om Gud utan om varat. Jag blir aldrig mitt riktiga Jag utan en relation till ett Du.

 

ATT DÖ

För att bli riktigt levande måste vi våga dö åtminstone en smula. Lämna oss själva och bli gränsöverskridande i relationer. När navelsträngen klippts måste vi om och om igen återuppta etablera relationer med andra för att bli mer av oss själva. För att vi fullt ut skall bli män­niskor måste de andra också vara människor. Eller kan­,kc därmed Gud och det heliga som är alltings

ursprung och mål. Livets djupaste mening kan uttryckas med ordet Kärlek. Det är ett slitet ord och därför svårt att använda, utan att man blir missförstådd. Men det är samma sak som att vara i sitt eget vara i relation till ett eller flera Du. Att vara behövd och att behöva någon som behöver mig. I självständighet och glädje, helst.

 

Det finns två livsviktiga ögonblick i våra liv: Födelseögonblicket och dödsögonblicket. Just dessa ögonblick förfogar vi inte över. Vi som så gärna vill bestämma allt! Och det är viktigt att bestämma i sitt eget liv. Men i det viktigaste måste vi överlämna oss.

 

Hur många dör i Täby idag? Just nu då du läser detta. Ungefär en person. Det sker kanske i lugn och ro? Kanske sker det i stor smärta? Eller i en olycka?

 

LIVET

Kanske finns det ett före och ett efter för oss, i relation till dessa livets början och slutpunkter? Det vi ändå har att hantera är tiden däremellan. Livstiden är full av små­födelser och av smådödar! Gud hjälp oss att födas ofta till nytt liv i livet och till att ofta dö bort från livets des­truktivitet!

 

I en djupare mening kan man leva och samtidigt vara död. Man kan vara nästan död och samtidigt vara mycket levande. När man dör hoppas jag att vi överlever in i ett nytt liv. Ett liv som vi fått en aning om när vi känt att ”det är något bortom bergen….” Ett liv som vi anat när vi älskat som mest!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s