Har vi rum för de avvikande?

För mig är ordet ”livsrum” nega­tivt. Det jag automatiskt tänker när jag hör livsrum är Nazi­tysklands ”lebensraum” dvs rät­ten att breda ut sig någon an­nans bekostnad. Nationellt bety­der det ockupation av andra län­der. Individuellt betyder det för­akt för svaghet. Att det inte finns ”rum” för judar, zigenare, homo­sexuella m fl grupper.

 

Vi har alla en spontan reaktion när vi hör ett ord. Ovan min för livsrum. Nu lägger jag den åt si­dan och söker efter ordets posi­tiva innehåll.

 

Hur är det egentligen? Är det trångt på jorden, eller är det gott om plats? När jag bodde i Nord­värmland kom jag i samspråk med tyskar och holländare som gärna söker sig dit. Vad var det de tyckte om i Värmland? Jo, det fanns gott om plats! De tyckte att det var skönt att det inte var så mycket folk över allt. När jag gick i skolan fick jag lära mej att om varje människa fick en ruta om Soxso cm att stå på, skulle hela jordens befolkning få plats på Öland. Nu har väl jordens befolk­ning växt explosionsartat sedan dess, men tog man till Gotland också, så borde alla få plats i dag, om nu den första uträkningen var riktig.

 

I västerlandet breder vi ut oss på andras bekostnad. Om varje kines och indier skulle ta i an­språk lika mycket råvaror, energi, bostadsyta och bilar som en svensk, så skulle det bara inte gå. Eller skulle det det?

 

Livsrum i någon andlig mening är nödvändigt för själshälsan. Vi behöver ett klimat som tillåter oss att tänka fritt och uttrycka oss fritt med ord och andra konstnär­liga medel. Debatten om utställ­ningen Ecce homo visar att det inte är alldeles enkelt. Här ställs den konstnärliga friheten och am­bitionen mot traditionen och den goda smaken. Här ställs kanske frågan om livsrum på sin spets. Har vi rum för de avvikande? Jo, säger de flesta av oss. De måste få ha sina rum. Men besvärligare blir det om det avvikande kom­mer in i våra egna rum. Särskilt om det är våra kyrkorum!

 

Nu får inte kyrkorummet upp­låtas för något som strider mot dess helgd. I Uppsala är det dom­kyrkorådets ansvar och inte är­kebiskopens, något som kommit bort i debatten. Men vad är helgd? Betyder det att ingen ska ta anstöt ? I nya testamentet står det att Jesus Kristus är en ”stö­testen”. (I kor 1:23, Upp 2:14) Det grekiska ordet är skandalon, vil­ket väl många tycker just om ut­ställningen Ecce homo. (Jag me­nar att kyrkan inte har något be­hov av att framställa en erotise­rad Jesusbild antingen den är homo- eller heterosexuell, men debatten har inte kommit att handla om detta.)

 

I gamla tider talade man om kyr­kofrid och menade att kyrkan var ett rum där alla kunde vara trygga. Det var förbjudet att bära vapen inne i kyrkan, vapnen läm­nades i vapenhuset. Det var för­bjudet att gripa brottslingar inne i kyrkorummet. Där kunde till och med en mördare vara trygg. Kyrkan skulle vara ett livsrum, där allt liv var heligt! Och ett rum där inget liv fick föraktas. bör vi också i dag se på kyrkan som livsrum.

 

Jesus sade: ”I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, skall jag komma tillbaka och häm­ta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.”
(Joh 14:2-3).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s