I begynnelsen var ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud

Ordet förvandlades till en le­vande individ!

 

”I begynnelsen var ORDET, och ORDET fanns hos Gud och OR­DET var Gud! Det fanns i begyn­nelsen hos Gud. Allt blev till ge­nom det…” (Joh 1:1-3).börjar Johannesevangeliet. De andra evangelierna börjar med berättelsen om Jesu födelse. Men på ett djupare plan är det exakt samma sak. Gud blev män­niska. Inkarnation, heter det på teologiskt språk. Direktöversatt blir det ”köttsligblivande”. Ibland hör vi uttrycket Ordet blev kött!

 

Ordens betydelse ändras med ti­den. Och i dag tror jag att det, i relation till julen, är bättre att säga Ordet förvandlades till en le­vande individ, eller Ordet uppen­barade sig, genom en levande in­divid nämligen Jesus.

 

Men inkarnationen handlar inte endast om Jesus. Den hand­lar också om Dig och om mig. En­ligt Bibeln är vi också resultatet av Guds tal. Utan Gudsord, ingen skapelse. ”I begynnelsen var Or­det… genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till” (Joh ia-s). På Bibelns första blad beskrivs hur världens existens började med ORD: ”Gud sade, varde ljus och det vart ljus” (1 Mos 1:3).

 

Vi vet hur livsviktiga orden är för oss. Med ord kan vi såra, trösta, befalla och glädja varandra. ”Ett vänligt Ord kan göra under, det läker hjärtats djupa sår… Ett vän­ligt ord är änglabud. En hälsning ifrån Herren Gud” (Sv ps 98). Orden är viktigare för oss, än vi vanligtvis tänker på. Vad vore ett dop utan orden Jag döper Dig i Faderns, Sonens och Den Helige Andens namn? Vad vore ett bröl­lop utan orden Jag tar Dig NN till min äkta man, att älska Dig i nöd och lust? Vad vore Nattvar­den utan orden Kristi kropp, för Dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet?

Ord är mer än språkljud. Ord är livsrealiteter!

 

Men ändå. Ord är ”bara prat”. Ett ordspråk lyder: Att säga tulipa­naros, det är lätt, men försök göra en! Att lära är lätt, men att leva som man lär är svårare. Att lova med ord är lätt, men att i hand­ling hålla det man lovat, det är betydligt svårare. Att Jesusbarnet föddes betyder just att det omöjliga blev verkligt. Det blev inte bara prat om tulipa­narosen. För Jesus är både Gud och människa. Att ordet blev en levande per­son, betyder att Jesus inte bara kom med en ny lära om hur vi ska leva. Det betyder att han själv levde det han lärde. Julens bud­skap, kristendomens budskap, skapelseberättelsernas budskap, är: Gränsen är överskriden! Från ord till handling!

 

Sådana vill vi också bli: Kärleks­människor, Jesusmänniskor. Än­då måste vi ibland klaga med aposteln Paulus: Det goda som jag vill, det gör jag icke. Men det onda som jag icke vill, det gör jag (Rom 7:15-25). För oss som har Or­det mitt ibland oss, är livet en dröm om fridsriket. Men det kristna budskapet är Drömmen blev verklighet! Ordet blev en le­vande människa. Och Jesus är vår vän och bro­der. Han ska hålla oss i handen vår livsvandring, så att vi, till glädje för oss själva och till glädje för andra blir levande ord. ”I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset ly­ser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.”

 

Och så en sak till. Orden formas av utandningsluften. Utan and­ning inga talade ord. Guds Ord kommer av Guds Heliga Ande. Utan Helig Ande inga skapar­ord. Inget liv. Så länge vi andas, lever vi. Så länge vi andas kan vi oftast forma ord. Genom ORDET som blev en levande människa kan vi inspireras att forma ord som blir till glädje, tröst och livs­kvalitet för oss själva och för an­dra. Och det viktigaste att vi blir ordets görare för varandra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s