Lika – Olika

Tanken svindlar. Det finns miljarder människor på jor­den och ändå är varje individ unik. Inte ens enäggst­villingar är helt lika varandra. Gud skapade inga kopi­or endast original!

Vi tycker när vi ser en skock får att de är lika varandra. Men de är lika olika som du och jag. Vi tycker när vi ser kineser att de är mer lika varandra än vi svenskar. Men så är det inte. De tycker nog precis samma om oss.

 

I HJÄRNAN FINNS ETT SÄRSKILT CENTRUM för att lagra bilder av ansikten. Varje gång vi ser en ny människa, så lagras bil­den av ansiktet. Därför kan vi känna igen en människa som vi möter för andra gången. Ansiktsbildsbanken har plats för tusentals, tusentals ansikten. Det har hänt att när en män­niska skadat just denna funktion sa kan hon inte en, känna igen sina egna barn. Varje bild är dessutom ihopkopplad med en känsla. Ansiktsbilderna kan ge oss en känsla av glädje, längtan, ilska eller rädsla o s v.

 

Den här funktionen behövs inte för att människor ska kunna leva. Men den är nödvändig för ett människovärdigt liv. Den är helt nödvändig för kärleken! Kärleken är livets djupaste mening och mål. Därför har Gud konstruerat oss som original med förmågan att identifiera och älska en annan människa.

 

I BIBELN STÅR DET att Gud skapade människan till sin avbild. Vi säger att Gud är treening. En Gud men: Fader, sonen och helig ande. Skaparen, befriaren och livgiverskan. Denna treklang svarar mot jul, påsk och pingst. Som Guds avbild borde vi också vara treeniga. Det är vi. Var och en av oss är en person, men vi har en kropp. Vi har en själ (eller ett intellekt). Vi har däremot ingen ande. Men Guds ande, Den Helige Anden, bor i oss så länge vi andas. När Guds ande lämnar vår kropp och själ, då är vi döda. Men så länge vi lever är vi treeniga med kropp, själ och ande! Vi har ansvar för att vårda vår kropp med t ex motion, frisk luft och goda kostvanor. Vi har ansvar för att vårda vårt intellekt exempelvis genom att läsa, lyssna på musik och se på konst. Vi har ansvar för anden i oss som beroende på tradition handlar om olika saker. För mig är det bland annat bön, meditation och gudstjänstbesök. För ett fullödigt liv är det viktigt att vi vårdar alla dessa tre aspekter av vår personlighet.

 

LIKA BARN LEKA BÄST, lyder ett gammalt ordspråk. Det lig­ger en hel del sanning i det. Gemensamma värderingar och gemensamma intressen är förutsättningen för en djupare gemenskap mellan två människor. Olika åsikter kan vara grund­en för ett intressant samtal. Men de allra mest grundläggande värderingarna måste man dela med sin livskamrat. Man ska också ständigt arbeta på sin egen förbättring. Det kan låta som en omöjlig uppgift. Men man är ändå skyldig att försöka. Det är spännande att söka samstämmighet mel­lan: Min egen bild av mig själv, den bild jag tror att andra har av mig och den bild som andra har av mig. Utan Guds hjälp går det inte men inte heller utan att vi själva försöker.

Lycka till!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s