Ständigt inneslutna i Fader Vår …

Det är fantastiskt att tänka på, att bönen Fader Vår beds av tusentals människor varje sekund på dygnet..!

 

Eftersom det finns miljontals kristna utspridda i alla jordens världsdelar. Eftersom det firas mässor och an­dra gudstjänster i kyrkor, kloster, sjukhus, fängelser och i hem varje dag och på olika tider. Eftersom det är så, vet vi att bedjandet av Fader Vår ständigt pågår. Ibland tänker jag att detta bedjande blir till ett skydds­nät över hela jorden och runt varje levande varelse, att det är detta bönenät som bidrar till att världen hålls uppe – trots allt. Och att det är detta bönenät som är en bidra­gande orsak till att svårt sjuka blir friska – trots allt. Att ovänner kan försonas, mot alla odds.

 

Om bönen förändrar verkligheten eller ej är naturligtvis omöjligt att bevisa. Många berättar att de har bett och bett, men inte sett något re­sultat alls. Eller att man inte fått det man bett om. Till detta finns två sa­ker att säga:

För det första kan det vara så att Gud vet bättre än jag själv vad jag behöver. Om ett barn ber sina för­äldrar om en moped, men får en ny PC i stället, betyder det inte att för­äldrarna inte har hört vad barnet sagt. Bara att föräldrarna bedömt att det var bättre för barnet att lägga pengarna på PC:n.

 

För det andra kan man aldrig veta hur verkligheten skulle vara utan bönen. Om någon ber att ta leva länge trots en sjukdom och sen dö­den kommer vid 65 kan det upple­vas som att man inte blev bönhörd.

 

Men utan bön kanske detta liv hade slutat vid 60. Bönens ”effekt” kan vi aldrig få reda på, men ibland kan vi ana och ib­land ”vet” vi – ofta är vi övertygade om saker och ting, utan att kunna bevisa. Hur bön förändrar verkligheten utanför oss är en fråga som tar mycket olika svar beroende på vem man frågar. När det gäller bönens påverkan på den som ber vågar jag uttala mig med större säkerhet. Bönen förändrar den som ber. Bön är en andlig och mental övning, som påverkar oss och vår relation till det vi har som våra bönders föremål. Det kan vara Gud. Det kan vara arbetskamrater, familjemedlemmar, förestående möten med okända. Det kan vara mötet med den kommande dagen eller natten. Det kan vara väg­ledning inför ett viktigt beslut.

 

Några unga servitörer och handlare i Täby brukar säga till mig: ”Glöm inte att be för mig – och tänd ett ljus, när du kommer till kyrkan.” För dem är det självklart att en del av prästens yrke är att be för andra. De kommer från Sydeuropa/Mel­lanöstern. Här har vi något att lära. Både att det är viktigt att någon ber för mig och att det är just detta jag kan ha min präst till.

 

Hur gör man när man ber? Det är precis som att lära sig spela ett mu­sikinstrument. Det finns instruk­tionsböcker, men man lär sig aldrig att spela genom att läsa dem. Man lär sig spela endast genom att öva sig i att använda instrumentet. Man lär sig be genom att be. Ett sätt kan vara att avsätta vissa tider för bön. Just när man vaknar på morgonen, innan man går ur sängen. Eller just innan man går till sängs.

 

En del platser gör det lättare att be. Kyrkorna vill vara sådana plat­ser. Men det kan också vara ditt favoritställe i naturen. Det finns mänga exempel i Bibeln pä att bön intör svara beslut är viktigt och att man då går i avskildhet och vill vara ensam med Gud. Som Moses på ber­get. Eller Jesus i Getsemane.

 

Du kan be med andras ord eller med egna ord eller utan ord. Bönen bör inte bli platsen för förkunnelse eller undervisning. Bönen kallas ofta för ”Hjärtats samtal med Gud”. Det är viktigt att det beds mycket – men det ar inte så viktigt att det talas om att det beds.

 

”Att bedja är ej endast att begära,

att själviskt ropa: Giv mig, Herre giv!

Att bedja är att komma Gud så nära

Att han blir livet i vårt eget liv”

(Sv Ps 213:1)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s