Utvald

När jag gick i realskolan spelade vi basket på gymnas­tiklektionerna. Vi var två parallellklasser som hade gymnastik tillsammans. Klasserna hade A-lag, lag och C-lag.

 

Gymnastikläraren valde först ut lagledare till de två A-­lagen. Lagledarna fick sedan ta ut sina lag genom att växelvis välja en spelare i taget. När A-lagen var utvalda, fick B-­lagens lagledare välja sina lag bland de elever som fanns kvar. Och sist fick C-lagens lagledare välja sina lag bland den rest som inte platsade i A- eller B-laget.

 

Jag spelade alltid i C-laget. Där var jag i regel back. Det var ingen som ville vara det. Det var längst ner på rangska­lan.

 

DETTA ÄR en av mina tidiga erfarenheter av att vara utvald. Jag blev utvald till back i C-laget. Denna förfärliga urvalsproce­dur borde kunna förstöra självkänslan i grunden för ett barn. Men jag upplevde det inte som förnedrande. Jag mera kon­staterade att basket inte var min ”cup of tea”. Jag var trygg i mig själv och det kunde ingen gymnastiklektion rå på. Dessutom var jag privilegierad, eftersom jag på andra sätt var utvald till att ha kamraters och vissa lärares förtroende. Men laguttagningen var naturligtvis inte bra – det är väl där­för jag minns den efter mer än 40 år.

 

Hur påverkades de andra barnen i C-laget av denna metod ? Jag tror inte att vi tog så stor skada av detta som kanske en grundskoleelev skulle göra i dag. Vi var nämligen alla redan positivt utvalda. Det var endast 2 eller 3 elever i min folkskoleklass som blev elever i realskolan.

 

ALLA MÄNNISKOR ÄR UTVALDA bara genom att finnas till. Att ha fått ett liv är att ha blivit utvald till att leva. Att inse detta om sig själv är viktigt för livsförståelsen. Att inse att det gäl­ler alla andra människor i lika hög grad borde uppfordra till ödmjukhet och kanske till strävan efter gemenskap. Alla är vi utvalda till att leva. Tyvärr kan det tyckas som att vi även i livets basketmatch är utvalda till A, B eller C-laget. Vi får inte låta lura oss av falska lagledare att det är så. Livets stora basketmatch är tänkt av utväljaren (Gud) att vara en fredlig lek, där alla har sin betydelsefulla plats. En lek som roar alla deltagare och som inte skadar någon.

Basketliknelsen får särskild tyngd när man vet att basket är skapat av KFUM, för att det skulle finnas en sport med stora fysiska krav, men där det är förbjudet att tillfoga mot­ståndaren skada. Basket är en sport vars regler ursprungligen vilar på Kristen grund.

 

ATT VARA UTVALD är väl ungefär samma sak som att vara kal­lad ? Vi talar om att det är ett ”kall” att vara präst eller dia­kon. Det är sant och det är viktigt och nödvändigt att det är

så.. Utan kallelse och kallelsemedvetenhet går det inte att trovärdigt fungera som kyrklig ämbetsbärare Det är ett stort ansvar att försöka leva upp till sin kallelse. Vi skall både för­söka leva ett hyfsat moraliskt och kärleksfullt liv och dessut­om hjälpa andra att göra det. Vi förväntas kunna något mer om Gud och Guds vilja än andra. Ibland lyckas vi, men naturligtvis misslyckas vi ofta . Vi bär, liksom varje männis­ka, destruktionens och ondskans potential i våra kroppar och våra själar. Men vi får aldrig ge upp kampen för det goda. Mitt i min egen och världens trasighet kämpar jag bristfäl­ligt vidare som kärlekens apostel. Hur går detta till? Jo, en del av hemligheten är just detta att vara utvald. Har Gud nu utvalt oss – då har Gud också en stor del av ansvaret för att jag (och du) är utvald.

 

I DJUPARE MENING är det inget särskilt mer eller märkvärdi­gare med biskopar, präster eller diakoner än med alla kristna människor. Uppdraget och utvaldheten att vara ljusets och kärlekens budbärare ut i en trasig värld gäller oss alla. Guds ansvar för att ha utvalt oss gäller oss alla. Många av oss har sagt ett offentligt ”ja” till att våra liv är så här. Det gäller dopföräldrar och konfirmander. Det gäller alla anställda i kyrkan. Alla förtroendevalda och frivilligarbetare. Frågan ställs till oss alla, några har fått förmånen (och bördan) – att offentligt svara ”ja”. Men frågan ställs till alla. Du kan välja att svara ”ja” i ditt hjärta. Vill du att ditt ”ja” skall vara syn­ligt, så visar du det främst genom ditt sätt att leva.

 

VI TYCKER att några liksom är mera utvalda. Maria utvald att följa Jesus. Jesus utvald att bli världens Frälsare men också utvald till att lida, dö och uppstå.

Judas var utvald att förråda (!?).Vi tycker nog att t ex präs­ter är mera kallade än andra döpta. På ett sätt är det sant. Det är alltid så att några utväljs för att representera och tyd­liggöra helheten. Märkvärdigare än så är det inte. Inte ens med Jesus, Guds son. Men märkvärdigt nog. Du är utvald, lycka till med uppgiften.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s