300 församlingar försvinner i svky -är det bra det?

Rubriken i senaste nr av Kyrkans Tidning är att 300 församlinger försvinner 2010(genom församlingssammanslagningar)Är det bra eller dåligt? Någon skulle säkert säga att det inte handlar om bra eller dåligt ,utan om att det är nödvändigt. Det är ett respektabelt svar -i vissa fall.När församlingarnas ekonomi blir svagare, tror man kanske att man kan rädda verksamheten genom bredare ekonomisk bas. Och delvis är det sant. I vår kyrkan har sedan många år funnits ett utjämningssystem-där de rika(församlingarna) ger till de fattiga(församlingarna). Täby församling anses rik(enligt utjämningssystemet) och innevarande år levererar vi in drygt 22 000 000 kr till kyrkofonden. Ändå är det så att i Täby har varje präst ansvar för dubbelt så många kyrkotillhöriga ,än vad som är genomsnittet i hela kyrkan.Nu är det givetvis inte ett räknesätt som ger hela sanningen -men något säger det kanske ändå?

När folkomflyttningarna har skett har den kyrkliga organiosationen inte hängt med. I Täby församling har vi 46 000 kyrkotillhöriga och 5 kyrkor. I Visby stift finns färre kyrkotillhöriga än i Täby församling(45.779 jan -08) men ca 100 kyrkor! Täby församling har endast en kyrkogård,medan Visby stift troligen har 94. Det är klart att Gotlänningarna behöver våra pengar -om inte allt skall gå i stå.

Men ändå -det är människor som kyrkan är till för-inte byggnader och kyrkogårdar.

Det verkar som att församlingssammanslagningar är tidens rätta melodi(eller medicin).Men alldeles säkert är det inte -frågan är vilka problem man vill lösa ? När jag var komminsyer i Vamlingbo i slutet av 70-talet vädrade jag mina farhågor för att de då ca 350 medlemmarna i församlingen inte i längden skulle orka med arr ta ansvar för sin kyrka och kyrkogård. Klockaren(det är kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare på Gotländska) replikerade:”På 1700-talet bodde det ungefär lika många i socknen som i dag,men de var mycket fattigare än vi och de kunde hålla kyrka ,kyrkogård , präst och klockare!” Vad svarar man på det ?

Färre församlingar ger färre beslutsfattare(förtroendevalda). Många tycker att vi har för många förtroendevalda i förhållande till antalet anställda. Men tänker då på församlingen som på en kommun eller ett företag. Det vore en omöjlig tanke att en kommun skulle ha fler beslutsfattare än utförate -vilket inte är ovanligt i församlingarna. I kommunen (eller företaget) kanske det är 5 beslutsfattare på flera hundra anställda(utförare).Men nu är inte en församling en kommun,eller ett företag. Vi kommer att -ganska drastiskt tror jag- minska antalet anställda i församlingarna inom 7-15 år. Om vi samtidigt minskar antalet förtroendevalda………? De förtroendevalda är också i väldigt många fall engagerade i församlingen på andra sätt -och många av dem är helt(eller nästan helt) oavlönade.

Man kan inte rationalisera eller effektivisera andlighet och gudstjänstfirande(kyrkans ärende) på samma sätt som man kan göra med administration och ekonomi.Men strukturerna(organisationen) är inte oväsentlig för innehållet,och innehållets möjlighet att utvecklas(evangeliets utbredning -nådens och kärlekens möjligheter att träffa människorna).Någon berömd mediaforskare har sagt ”The media is the message” -det är inte hela sanningen,men ändå en god sanning.

En regel kanske kunde vara:Där gudstjänstfirande och bön fungerar och lever,skall strukturen stödja och underlätta detta.

Återkommer i ärendet.

Att välja rätt film

Film är ett bra medium i undervisning/bildning. I konfirmationsundervisningen använder vi (också) film.Ofta har ”Nyckeln till frihet” visats.En mycket bra film som visar att det ofta inte är som vi tänkt.Dvs de som sitter i fängelse kan vara oskyldiga och de som är utanför(fängelsedirektören) kan vara de verkliga skurkarna.Till slut segrar Godheten, i denna mycket välgjorda film.Den är ruskigt hemsk också-i sin grymhet och sina äckliga scener.

En annan bra-mycket bra- film med samma eviga tema är Les Misérables(Bille August 1998).Även där brott och straff.Makt,övermakt, våld och död. Men också kärlek och nåd. Även i denna film segrar Godheten.När jag nyligen såg dem tänkte jag att den är bättre att visa för konfirmanderna än Nyckeln. Men jag visste först inte själv varför.Men så kom jag på det. Båda filmerna handlar om kampen mellan ont och gott.I båda filmerna segrar godheten.Men i Nyckeln är huvudpersonen oskyldigt dömd,medan huvudpersonen i Les Misérables är skyldigt dömd.Men blir god genom att möta Nåden. Eftersom vi alla är skyldiga på lagens plan, är det lättare(tror jag ?) att identifiera sig med en skyldigt dömd som blir benådad,än med en oskyldigt dömd som får lida (och vars lidande blir andra till liv ).Men bästa greppet är att visa båda filmerna och sedan samtala om dem.Egentligen minst lika mycket för vuxenundervisning,som för konfirmander.I båda filmerna finns tydliga(och dolda) religiösa/andliga tecken/symboler/ord.

När jag blev cencurerad -av SR

Under några år var jag en av religionsradion flitigt anlitad radioförkunnare. Det blev ett antal veckoserier ”vid dagens slut” det var kvällsandakter på riktigt på den tiden.Sändningstiden 2145.

Den sista(?) serien hade en andakt som handlade om Förlåtelse.(se min blogg 26/10-08).Jag sa då ungefär så här. Om vi menar allvar med förlåtelse ,så måste vi konstatera att det endast är ”de oförlåtliga” synderna som vi behöver förlåtelse för- de andra var s.a.s. förlåtna redan när de begicks(eller innan).Dvs de kan ordnas upp utan ”benådning”. Jag sa också att om vi tror på förlåtelsen-så som Jesus predikade den- då måste vi också tro att förlåtelse är möjlig för  NN och NN och NN.Och här nämnde jag namnen på några då kända Svenska förbrytare.På den tiden spelade man in 7 andakter vid ett och samma tillfälle,sen sändes de under en vecka. När några dagar av veckan gått ringde man mig från religionsradion och sa att man tyvärr inte kunde sända den aktuella andakten. Det skulle inte gå för sig!  Det var nu inget problem eftersom de hade många andakter av mig i sitt arkiv -så de skulle ta en som var några år gammal i stället och hoppas att ingen märkte något.

Jag blev ledsen och upprörd, sa att jag står för vad jag säger -det behöver inte radaktionen göra.Det var ju inte heller fråga om att någon grep in i egenskap av ansvarig utgivare, för något brott mot publiceringsreglerna var det inte heller.Men ,det hjälpte inte, andakten skulle inte sändas.

Jag hotade då med att publicera den i tex AB -och samtidigt anklaga SR  för cencur.Men när jag tänkte vidare på saken ,så förlät (just det)jag  religionsradion för deras klumpiga påhopp. Så det blev ingen artikel i AB.(Men inte fler andakter heller).

Varför skriver jag detta? Kom att tänka på episoden när jag läser Hakon Långströms menoarbok.Där ådagaläggs många konstigheter och mycken kyrklig osämja -och givetvis får det stå oemotsagt, eftersom författaren har sin frihet. Jesus säger:”Sanningen skall göra Er fria” Och det ligger otroligt mycket sanning i det påståendet. Men tillvaron och kommunikationen är komplicerad.Vi har alla våra egna sanningar. Någon har sagt attt ”sanningen finns i betraktarens öga” -och det är mycket sanning i det. Pilatus var också inne i denna diskussion när han sa ”Vad är sanning ?”. Och det är ju inte så lätt att svara på,många gånger. Lättare att svara på vad försoning och förlåtelse är.Men man måste förstås ha någon gemensam uppfattning om sanningen -innan förlåtelsen kan ”hända”.

Lite av varje

Inför arbetet med en ny medeltidsmusikal,som har bäring på Albertus Pictorjubileet nästa år, har Susanna Widner(min hustru) som skriver musikalen forskat om medltida bröllop mm. I dag fann hon att i tidig ,men kristen,medeltid var kyrkans välsignelse inte det som konstituerade äktenskapet- utan helt andra riter/traditioner i brudgummens(eller brudens) hem.Senare kom detta med välsignelsen i vårt land -av äktenskapet som redan var ingånget. Tänkvärt i dagens äktenskapslagstiftningsdebatt.

Var i kyrkan i dag och hörde en mycket bra predikan.Det är ingen lätt uppgift att predika nåd, kärlek och liv på Domsöndagen.Men predikanten- Cecilia Wredberg, hittade rätt.

Ledarskapets pris-värde? VD eller VDM?

I dessa finanskrisens dagar är det  många uppgifter om ledande personers förmåga och ersättningar. Det handlar inte om månadslöner som en riksdagsman, minister eller biskop- nej det handlar om svindlande belopp -som vi vanliga normalt högavlönade inte ens kan förstå. Hur kan det bli så ? Att företagsledare för tex banker som är börsnoterade har månadslöner på miljoner, dessutom ”rörlig ersättning”-och ofattbara pensionsavlal? (de har dessutom givetvis vanlig ”allmän pension” som alla andra!!)

Ibland sägs det att det är ”marknaden” som styr detta. Dvs vill man ha de bästa så får man betala dessa ofattbara belopp.Detta är inte en särskilt trolig förklaring. Det är väl snarare så att ägaridentiteten i många större  bolag är mycket otydlig.Och då blir det så att styrelsen(särskilt Ordf) och VD:n är kompisar som båda tycker(inte beslutar!!) att båda skall ha en massa pengar-mycket ,mycket mera än vad någon annan anställd i sin vildaste fantasi kan drömma om.

Det är delvis så att ”marknaden” styr detta. Dvs aktieägarna har ett primärt intresse:att få utdelning på aktierna. I Carnegiefallet tycks det nu bli så att ägarna inte får någon utdelning alls,och dessutom förlorar aktiernas hela värde. Men ändå:VD:n och ordf. -hur mycket kvitterar de ut,dag för dag -under hela den tid krisen/skandalen pågått?

Ledarskap betalas inte efter dess krav.Väldigt sällan. Göteborgs ”starke man” (Göran Johansson)har just slutat. Förmodligen var han ganska välbetald-men alldeles säkert hade han en mycket låg ersättning i förhållande till VOLVO:s VD-ett av de företag som han hade att hantera i sin kommun. Givetvis är det mycket mer kvalificerat och mycket svårare att leda Göteborgs kommmun -än att leda VOLVO. Det fattar varje person som forskar eller sysslar med ledar skapsfrågor!

Att vara kommunstyrelsens ordf är att svårt och tufft ledarskap. Ännu svårare( mer krävande) är det givetvis att vara kyrkoherde i en stor församling.Församlingen kan man ju lämna(begära utträde ur) om man inte tycker att den sköts rätt -men man man inte begära utträde ur kommunen!

Varför har VOLVO:s VD eller VD:n för NORDEA,SKANSKA osv så mycket mera betalt än en kyrkoherde för en av Stockholms största församlingar.Eller för den delen en kyrkoherde i Norrland eller Värmland i stora församlingar? När vi alla vet att det är ett mycket enklare ledrskap att vara VD för en tillverkningsindustri,än för en organisation med 100 anställda,ett par hundra frivilligaarbetare, fler än 100 förtroendevalda(”politiskt”) och med kanske 45.000 medlemar, som frivilligt med sina medlemsavgifter finansierar verksamheten .? Altså: jag menar inte att jag har för lite betalt.Jag är nöjd.Men jag menar att VD:arna -de många som har en enklare uppgift än jag och mina kollegor -har på tok för mycket betalt.

Visst är det skillnad på VD och på VDM!..

Men som VDM är det min skyldighet att säga att vissa VD:ar borde ödmjuka sig och frivilligt avstå från en mängd pengar som de varken har arbetat ihop eller på något sätt gjort sig förtjänta av.

Aktiv dödshjälp

Regeringen har beställt en utredning om aktiv dödshjälp.Ur kristen synpunkt säger jag ett principiellt NEJ! Det beror på att livet inte är något som vi äger,vi äger inte heller vår kropp. Vi har fått livet och vi skall förvalta kroppen(och själen).Våra liv tillhör Gud -är delmängder av Gud som är livet(För att uttrycka mej i mängdlärans termer).

Jag har all respekt för de som begår självmord på grund av att de inte klarar av att leva.Det är inte vår sak att döma andra i denna sak.

Läkarna har redan nu att fatta många beslut,svåra beslut, där besluten innebär att livet avslutas eller fortsätter. Men deras uppgift är alltid att värna livet, inte att på beställning avsluta det.De flesta av oss kan ju avsluta livet,om vi vill -så varför lagstadga om detta ? Det blir ”fel signaler”-som det heter.

Den yttersta domen -Jesu återkomst-min död–eller?

Hur firar vi domsöndag? Per-Erik Persson (adjunkt åt Gustaf Aule´n, och själv proffessor i Lund) inledde en domsöndagspredikan i Lunds domkyrka(jag tror det var 1971?) Med orden: ”Man kan icke rätt fira domsöndag, utan att hålla dom över sig själv!” Jag tyckte det var väldigt bra formulerat.Därför minns jag det. Hur många predikningar minns vi,veckan efter det vi hört dem? Meningen är innehållsrik.1) vi firar domsöndag 2) domen gäller hela världen, men om jag skall döma någon så är det inte andra,utan mig själv. 3)man kan fira domsöndagen fel också -om man dömer andra,eller endast pratar om framtiden.

När sker den yttersta domen? Det finna flera paralella tankar om detta-som var för sig , och bredvid varandra(!)ryms inom den Kristna tron.

En tanke är att det är en särskild dag i framtiden, då Jesus återkommer och skall ”döma levande och döda”. Den dagen ställs allt tillrätta. Det är kärlekens slutliga seger. Den dagen är den första dag i världshistorien då inga barn behöver vara rädda. Men det är också räkenskapens dag -vi skall avlägga räkenskap för våra liv.Intet kan döljas. Vi tröstar oss med Lasse Lucidors psalm:”Den trösten jag ej glömmer -att min broder Jesus dömer.” När inträffar denna dag? Jesus får flera gånger den frågan. En gång är svaret att ”detta vet inte ens änglarna i Himmelen….”.utan endast Gud fader själv. En annan gång är svaret, att man inte kan se det för ”Guds rike är inom er………..” (eller ”mitt ibland Er nu”).

På ett annat sätt är min egen dödsdagmin yttersta  domens dag. Det är min sista dag i detta liv.Och det är bra om jag hunnit/orkat  göra upp mina räkenskaper. Detta perspektiv finns också i Nya testamentet när Jesus säger till den ene av rövarna på korset: ”I dag skall Du vara med mig i paradiset”

Det är bra att vi har domsöndagen. Inte för att vi skall bli nedtryckta- bort det! Nej ,för att längta efter (och arbeta för att påskynda)den dag då inga barn behöver vara rädda. Och för sund självprövning.

Såg ett TV program(i går) om bostadsförhållanden i Skåne(Uppdrag granskning).Skrämmande cynism.Många väljer att leva på andras olycka.Detta måste lyftas fram och bekämpas.Men utan moralism -bara för att bekämpa det onda. För lite skyldiga är vi alla …………..

Nu när det är kallare är det svårare för fåglarna.Måsarna syns mera och flera,när det blåser.

Om att utvecklas——-

Detta är en Gotlandshistoria! Den är-givetvis-alldeles sann.Den nyprästvigde  CO Hammarlund ,blev placerad(anställd) i Vamlingbo. Detta  var hans hemtrakter-emedan han stammar från Hamra socken. Detta är den miljö utifrån vilken(bra Svenska va??) Rune Per Olofsson hämtat sin inspiration till sin första roman” Möte,Möte Möte”(Läs den).

Nåväl CO Hammarlund-gemenligen tidigare kallad ”Clotto”-då han var ungdomssekreterade i Visby o körde en merca 180(?) svara de på frågor från församlingsborna. Den vanligaste frågan (för de som befolkat gårdarana i 5-13 generationer) är ”Hur länge tänker du stanna här och vara vår själasörjare o församlingspräst?”

CO lär ha svarat: ”Detta är min plats på jorden-har vill jag stanna”-eller något liknande.

När tre år hade gått sökte CO kyrkoherdetjäsnten i Lärbro.

Då fick han givervis frågan, av en kyrkvärd::

-Du som sa att detta är din livsuppgift,varför vill Du nu så snart flytta ifrån oss-och överge oss?

co: -jo,jag kände att jag nu måste utvecka mej

kyrkvärden: varför duger det inte för Dej att utvecklas på oss?

Telefonsamtal till mig själv ?

Hörde på radion i går att ngn kallade en blogg för att ”Ringa ett telefonsamtal till sig själv, (men att att alla andra kan höra.)” Jag vet inte om det stämmer?  Jag menar att man inte säger samma sak i telefonen om man vet eller misstänker att den är avlyssnad. Men med bloggen är ju själva grejen att man vill att så många som möjligt skall”tjuvlyssna”.Inte för att alla skall få ta del av mina innersta tankar,men för att det jag säger i just det samtalet är viktigt för mig -och för att jag tror att det kan vara viktigt för någon annan.Sen kan man ju hoppas att någon skall svara också!

Någon annan har sagt att bloggen eller hemsidan är den nya böneformen. Man liksom skickar ut bönen i syberrymden-och hoppas och tror att Gud skall höra,och att andra skall höra min bön till gud. Då får bönen också en pedagogisk funktion.Jag gillar INTE pedagogiska böner.Tex ”Gud du som vet att vi just nu alla tänker på de lidande i……………”  ”Oh,Gud du som vet att vi bär så många med oss när vi…..”! Men visst kan böner slungas ut i syberrymden,liksom de slungas ut i den vanliga rymden-eller viskas nästan ljudlöst i kammaren.

Och visst hör Gud bönen. Men inte som en tjuvlyssnare av ett telefonsamtal bland andra. Nej Gud,som hör allt -skvallrar inte! Därför innehåller bönen mina innersta tankar, önskningar och farhågor.

Första världskriget -helt meningslöst

Första världskriget är ganska okänt för oss Svenskar i dag. Få blev personligen berörda. 20 milj människor dog, helt meningslöst, under vidriga förhållanden ,utan att något gott hade uppnåtts.I dag är det 90 år sedan kriget tog slut. Finns det meningsfulla krig ? Det är svårt att svara på. Det finns i alla fall meningslösa krig och meningslösa dödar.Och meningsfulla dödar(Inte minst Jesu död). Men det viktiga är att focusera på ett meningsfullt liv. Ett liv som innehåller kärlek och gemenskap -för alla människor, så långt möjligt är.Och utan lidande för djur och natur, så långt möjligt är.

Svanparet med en grå och en vit vid badbryggan i dag.Och en ensam vuxen vid virkesvägen. Annars nästan fågellöst.