Jesus talar i FN:s generalförsamling

Den 17/1 skulle jag undervisa en konfirmandklass på vår lägergård Karlberg. Ämnet jag hade fått av lägerledningen var: Jesus.I stället för att börja prata gav jag ungdomarna en individuell uppgift.” Ni tänker er att Jesus kommer till jorden nu.Han skall hålla ett tal i morgon inför FN:s generalförsamling. Talet kommer att TV-sändas över hela världen.Ni får nu 30 minuter på er att skriva manus till talet-så som ni tror att Jesus skulle ha skrivit. Ni får inte samarbeta, eller sitta tillsammans så att ni kan se vad kamraterna skriver.” Manusen finns nu att läsa på www.tabykonfirmand.nu

Ungdomarna bär på en tydlig Kristusbild.En hoppfull bild,menar jag. Många säger att dagens ungdom inte vet något om kristendomen. Läs själv textertna ,och kommentera dem gärna.

USA:s president och Gotlandsvädret

När senhösten kommer över storsudret-

Då andas mistluren dovt och hest,över sjöytan och genom den mjölkvityllegråa dimman, som klibbar mot vindrocken.

Det är nästan kusligt,det är ruggigt,det är farligt och famlande.

När detta väder rådde på Storsudret sa alltid min kyrkoherde Johannes ”De här ä de bäste vädre………de här tyka ja um -fö nu kan de bare bei bettar” Johannes var en grundpessimistisk ooptimist-som ofta sa tänkvärda sanningar.Och just denna mening etsade sig fast i mitt medvetande.

Barack Obama har ett mycket bra utgångsläge för att lyckas med sitt ledarskap. Att många har sått sina tvivel redan innan han börjat-gör hans odds ännu bättre. Vad han än gör, aldrig så lite åt rätt håll -det kan bara bli bättre.Detta parat med positiva förväntningar,är ett mycket bra psykologiskt utgångsläge för att genoomgå en omställning av samhållet vad gäller miljöfrågor, ekonomiskt system och utrikespolitik. Allt detta och att han själv verkar vara en president som verkar ha hög intellektuell nivå och ett brinnande hjärta ger många: Glädje, gemenskap och framtidstro.

Änglar – strukturfrågor -fred i mellanöstern

I morse fick jag ett mail från en kvninna som berättade att hennes far på sin dödsbödd förvånat sa ”Oj en sån massa änglar jag ser.”-ungefär. Hon undrade om jag trodde att han verkligen sett änglar.Jag fick frågan på ”Fråga prästen” på Tabyforsamling.com -där kan du hitta både frågan och svaret i nästa vecka.

För några dagar sedan fick jag ett annat mail,som sa ungefär så här.”Jag hörde en röst som talade till mig när jag var i soprummet. Rösten sa att jag verkligen var en kärleksmänniska,en Jesusnänniska ”och jag hörde(mötte) också mig sälv som 6 åring………Vad var det jag upplevde?Jag är inte psykiskt sjuk.

Det är vanligt att människor har olika former av andliga upplevelser. Känslor, röster,syner, möten sammanhang som man förflyttas till osv -med andliga upplevelser menar jag här just sådana händelser/upplevelser som vi inte väntar oss och som vi inte kan förklara eller förstå utiftån rationellt tänkande eller ”vanliga” förklaringsmodeller.

(Det finns ju många andra andliga upplevelser också. Känslan vid en soluppgång över ett stilla hav. Upplevelsen som kan komma då jag ser på stjärnorna en klar natt. Eller hur jag lyfts bort ur tid och rum , av musiken under en riktigt bra konsert(det är just detta som är en bra konsert).)

Det finns ingen som kan svara på mina upplevelser bättre än jag själv.Man är själv expert på sig själv.Men det kan vara bra och tryggt att veta,att det är vanligt att människor har extraordinära upplevelser-som de tror sig vara ganska ensamma om. Ibland vill man inte berätta för någon -då man kanske är rädd att själva berättandet kan ”göra sönder” upplevelsen-relationen.Det som är riktigt skört, vill man inte utsätta för påfrestningar. Det är också på grund av samma funktion som man ”helst tvättar smutstvätten hemma”.

Gud har i alla tider talat till människor genom drömmar,genom röster,ljusfenomen och oförklarliga känslor.

I morse kunde kan läsa i SVD av Thomas Gur att våra svenska kommuner borde slås sönder och bli lika många som församlingarna i Svenska kyrkan -för att vitalisera/återskapa demokratin i vårt land. Något att tänka på för alla församlingssammanslagningsivrare i vår kyrka. Sen är det också så att församlingarna(socknarna) dessutom är kommunernas och den kommunala demokratins moder i vårt land.Men det skall jag inte fördjupa mig i här.

I morgon är det 1:a sönd efter trettondedagen.Och överskriften i evangelieboken är ”Jesu dop”.Det finns anledning att stanna inför att Jesus döptes i Jordanfloden. Den flod som i dag har en världsberömd ”västbank”. Berömd för sin säkerhetsson. Berömd för sina konflikter och och strider.Där döptes Jesus -där fick kan uppdraget. Mitt i konfliktfloden. Men Jordan är också en helt avgörande livgivare(utan rent vatten inget liv) för Israel,Jordanien,Palestina (Syrien klarar sig på annat vatten, tror jag).

I dag gråter Gud, när hon(eller han) ser människornas ondska invid Jordanfloden. Men änglarna finns och Gud slutar inte att tala till människor och slutar inte att möta dem. Jag ber att du skall be med mig om att Guds ande och röst skall ta plats i de stridandes hjärtan. Så att de förstår att det bara finns en framkomlig väg till ett värdigt och bra liv . Vägen som innebär inskt om att ingen äger det livgivande vattnet i Jordanfloden -det är vatten till liv för palestinier,Israeler,Jordanier -ja alla som behöver det.

Nu finns några nya artiklar längst ner under”Om johan Blix” -om du klickar där.

Israel-Palestinakriget -förlåtelse enda möjligheten till varaktig fred

Israel anfaller Gaza. Hizpola anfaller Israel.

Detta bevittnas av Hamas,Syrien,Egypten,USA,EU,Jordanien,Iran-ja av  hela världen,också av oss själva -utan att ,som det verkar, någon kan göra något för att stoppa vansinnet.

Vi måste välja att ta ställning. Inte för eller emot de stridande parterna. Vi måste stödja alla som arbetar för försoning, förlåtelse och frihet. Försoning,förlåtelse, frihet och trygghet för judar,palestinier och alla andra som bor i området -främst för de oskyldiga. Det gäller äldre, barn,mödrar och fäder; alla som nu lider och blir lemlestade,dödade och traumatiserade i ett meningslöst  krig.

Var finns konfliktens Nelson Mandela? Var finns konfliktens Mahatma Ghandi? Det är just sådana personer som behövs nu -och våra egna insatser i fråga om humanitärt bistånd och andligt stöd -oavsett religion.

Någon i hög position måste, med  auktoritet våga säga det självklara. Att krig och dödande inte leder till ett gott liv för någonav parterna.

Vi måste uppmana Israel och Hamaz att sluta med den militära aktiviteten. Israels Gud och Kristendomens Gud är samma Gud som den muslimska Allah. Allas vår Gud och skapare  vill inte att vi skall bekämpa varandra, utan att vi tillsammans skall arbeta för att bra liv för alla människor på den jord vi gemensamt fått ansvar för.

Situationen är oerhört svårtolkad. Mycket komplicerad. Hur var det 1946 när Jordanien skapades? Hur var det 1948 när Israel skapades? Hur var det1921 när transjordanien skapades genom delning av det brittiska mandatet. Hur var det 1967? (6-dagars kriget).Hur var det 1982 vid invasionen av Libanon?

De som nu kräver att få återvända -är i stor utsträckning födda i flyktingläger. Och det de vill återvända till är kanske mest en ”berättelse”. Husen,ja till och med byarna, finns i många fall inte längre.

Förut sa man ofta att det var oljefrågan som låg bakom konflikten. Det hör man inteså ofta nu. Vattenfrågan, däremot, är avgörande för allt liv, särskilt i detta område med få vattenkällor.

Alla människor: Judar,Zigenare,Palestinier,homosexuella, kristna, muslimer……………………. har Gudomlig rätt att leva i trygghet. Det kanske inte behöver betyda ett eget land. Tänk om vi alla kunde leva i samma land !

Förlåtelse och försoningär den enda framkomliga vägen. Men det betyder inte atträttvisa inte skall skipas. Rättvisa betyder inte straff. Rättvisa betyder att den förtryckte skall få sin rätt -och att den som orättfärdigt tagit något skall lämna tillbaka det. Tyvärr kan man inte lämna tillbaka ett liv som man tagit. Men man kan ångra sig och försöka göra gott åt de som lever kvar.

En mycket känd man sa: ”Om Ni älskar de som älskar Er -vad gör Ni då för märkvärdigt? Gör inte de ogudaktiga detsamma? Nej, jag säger Er. Älska Era ovänner ,och be för de som förföljer er…..”

Utan förlåtelse och försoning kan inget värdigt mänskligt liv levas. Det gäller oss själva , i familjer ,på arbetsplatser och i hela samhället. Det gäller i hela världen, varhelst det finns människor, -nu särskilt i mellanöstern!