Präster i Stockholm har kärleksrelationer och sexuella relationer med konfirmand och ungdomsledare(kollega?)-SvD frågar om anmälningar till Domkapitlet

En reporter från SvD ringde mig i dag och frågade om två anmälningar som inkommit till Stockholms stifts domkapitel. Den ena handlade om att en kvinnlig präst haft en kärleksrelation med en 15-årig manlig konfirmand.Den andra anmälan handlade om att en kvinna (22år) anmälde att hon blivit sexuellt utnyttjad av en präst sedan hon var 16 år(framgick inte om det var en man eller en kvinna som var prästen). Jag blev uppringd och intervjuad om vad jag ansåg om :Hur en präst bör leva? Om man kan ställa särskilda moraliska krav på präster? osv,osv………..

För att rubriceringen ”sexuellt utnyttjande” skall kunna användas ,förutsätts att den ytnyttjade är i en beroendeställning till den som påstås  vara utnyttjare. Om det handlar om en patient till en läkare,en  kund till en psykoterapeut,eller en konfident till en präst torde saken vara klar.Det finns en beroendeställning. Om det handlar om kollegor som ingår i samma arbetslag är saken mera oklar.

Frågan som reportern egentligen var mest intresserad av var om det kan och bör ställas andra krav på präster än på andra människor, i moraliskt hänseende. Egentligen tycket jag inte det! En rektor för en skola,en polischef,ett kommunalråd, enriksdagsman/kvinna, en skatteverkschef , en präst osv alla i ledande befattningar har och bör ha högre krav på sig i frågan om uppförande och moraliskt beteende -än allmänheten(vilka de nu är?)

Den underliggande-inte uttalade -frågan är väl om vi präster är ”bättre” i moraliskt avseende ,än andra-eftersom det förväntas av oss! Då vi ju uppfattas som moralens väktare,av många.Fastän många,samtidigt, misstänker att vi egentligen inte kan leva upp till det som vi predikar, och då blir förtjusta över våra missmyckanden -eller bara suckar ”vad var det jag tänkte”(och vad tänker de om sig själva?)

Naturligtvis är vi inte moraliskt bättre eller mera högpresterande än andra människor. Men jag hoppas verkligen att vi är lite bättre i detta avseende ,än om vi inte varit präster.Liksom jag hoppas(och vet) att varje medvetet kristen är lite bättre i moraliskt beteende än han/hon hade varit som icke-kristen. Det betyder inte att Kristna har bättre moral,eller lever mera moraliskt än icke-kristna.

 

Att vi präster  -i dag jag-tillfrågas i denna moraliska fråga beror nog på att vi förväntas ha som en huvuduppgift att predika om vad som är rätt och vad som är fel. Och visst är detta en viktig uppgift för en präst.Men inte den viktigaste. Det är viktigt att vi predikar om vad som är rätt och om vad som är fel och försöker leva efter det(10 Guds bud) -men den Kristna Trons viktigaste ärende är inte rätt och fel-utan hur vi skall kunna leva vidare i ett värdigt liv-efter det att vi gjort fel!

Att bli anmäld till domkapitlet betyder ju inte alls att det som står i  anmälan är sannt eller riktigt. Det kan ju vara helt fel alltihop!

Det finns en ”turning point” i alla sådana här sammanhang. När någon blir anklagad för oegentligheter och detta blir känt-då är det vanligt att den anklagade -utan att medverka till det själv- byter roll och övergår från att bli förövare till att bli offer. Detta handlar inte om sant eller om osant. Men det handlar om roller i det offentliga rummet!

Det var kanske en händelse som kan se ut som en tanke att jag,just när reportern ringde mig ,hade läst ut Romanen ”Antecklingar om en skandal”(Zoe Heller-FORUM 2003)-läs den!Jag köpre den för 29 kr på bokrean och visste inte vad den handlade om.

Sen kan man också reflektera över varför det sexuella är så spännande och intressant i prästerliga sammanhang?! Eller i kyrkliga?!

Det är alltid olämpligt att ha sexuella relationer med personer som man samtidigt har proffessionella relationer med, om relationen innebär en beroendeställning-eller en förmånsställning.

Ingen kan hindra att människor känner attraktion eller passion  och blir förälskade i varandra .Också detta kan inträffa inom kyrkans väggar och mellan personer som är av olika kön och i olika ålder.Detta kan jag inte fördöma-men jag fördömmer handlingar som skadar människor, som för sin svaghets skull blivit utnyttjade av andra.

Stockholms biskop har fastställt ett Codex Etitcus-för präster i Stockholms stift. Detta dokument kan beställas från stiftskansliet. Det är utarbetat av kontraktsprostarna ,i samråd med biskopen-och sedan fastställt av biskopen

Bonusar-Wanja -Kristen tro-och Kolingen

Det är självklart att det är orimligt och fel att Direktörer(eller vad de nu kallas) får miljonbelopp för att de inte åstadkommit något extra eller för att de slutat.Så är det också-delvis i kyrkan- om jag misssköter mitt arbete som kyrkoherde så till den grad att kyrkorådet vill byta ut mig, utan att jag begått något tjänstefel.Då får jag förmodligen 36 månadslöner.Det är mycket pengar-för att inte ha gjort sitt jobb!

Men  utköpen i kyrkan är -oftast-tragiska på det personliga planet.Kanske ibland också ekonomiskt-om man har många år kvar till pension och inte kan få något jobb.

Bland direktörerna i AMF(jag har sparat lite pengar där)är det annorlunda. De har årslöner som ingen av deras underlydande skulle drömma om att kunna spara ihop på sin livslön-även om de är duktiga,lojala och arbetssamma- under en livstid!

Stig Malm sa en intressant sak i går i radion.”Wanja  ljuger säkert inte-för hon är en djupt Kristet troende människa”! Bra kredit för Kristen tro-men hon har också blivit fartblind-som det heter.

Om någon får för mycket och förstår det-så kan man ångra sig och betala tillbaka-eller dela med sig.Percy Barnevik verkar ha förstått detta.Vi väntar nu på vad AMF-direktöreten .SEB-direktören,Ericssondirektörerna mfl kommer att göra med ”våra” pengar?

Ibalnd har jag själv tänkt att jag har för mycket betalt! Men jag har inte avstått från min lön-annat än att som de allra flesta ge en del vidare till mina näsmaste och till ”välgörande ändamål”.

En mycket märklig sak-tycker jag-var P1 inslaget i morse-då olika journalister och experter talade om hur Wanja Lundby Wedin(kan tyvärr inte exakta stavningen-förlåt!) och Urban Beckström,hade hanterat sitt ansvar(de sitter i samma styrelse för AMF).Nu var focus på hur de hade varit skickliga(eller ej) att gå i ett trovärdigt svaromål-för att de har ansvar för att ha beslutat det som de inte påstår sig ha varit medvetna om att de har beslutat!Plötsligt är det intresant hur man kan försvara sig,i stället för att focusera på om man verkligen gjort fel eller rätt!! Det tycker jag är fel focus!

Förtroende är ett nyckelord.Ömsesidigt förtroende.Medlemmar i en styrelse har förtroende för att de föredragande i varje ärende är tydliga om vad som skall beslutas om.Om de föredragande sviker detta förtroende -så blir styrelsemedlemmarna ”lurade”.Kanske-troligen-har det varit fallet i AMF? ? .Men det hindrar inte att den/de som har det yttersta ansvaret måste ta det.

Just nu bygger vi en kyrkogård och en ceremonibyggnad i Täby församling. Ett projekt på minst 100 miljoner! Jag är som kyrkoherde och högste förvaltningschef-ytterst ansvarig. Försöker följa med,delta i föredragningar och möten-läsa dokument.Men naturligtvis har jag inte insyn/insikt i allt.OM(men jag tror det verkligen inte-men OM) några som har mitt uppdrag att sköta detta skulle missbruka sitt förtroende till ekonomiska oegentligheter-så måste jag ta ansvar för det, även om jag har brustit i kontroll och informationsinhämtning.Kanske genom att avgå! Men Nu kostar ju inte en stor och vacker kyrkogård för Sveriges största församling tillnärmelsevis så mycket som en enda av de aktuella direktöretna får i pension!

Vad har nu Koligen med detta att göra?

Jo det var så här(Albert Engström):

Kolingen är instämmd till domsagan(tingsrätten):

Häraldshövdingen (domaren) och Kolingen har ett meningsutbyte:

Häraldshövdingen: ”Jag vill meddela Kolingen ,innan rättegången börjar, att ni enligt lagen har rätt tiull en advokat”

Kolingen: ”Det behövs inte goa domarn-för jag hade tänkt att säja precis som det är”

Vårdagjämning och Gudomlig ballans

När Gud skapade människan tänkte hon att det var viktigt med jämställdhet mellan man och kvinna. Därför skapade han männisnan på den dag då det råder ballans mellan dag och natt. Vårdagjämningen blev människans första dag.Men som vi vet så skötte Adam och Eva sig inte så som Gud hade önskat. Kanske hade hon hoppats att de skulle förvalta friheten och kreativiteten mer kärleksfullt. Efter många försök att tala dem tillrätta -ångrade Gud att hon hade gjort människan (1 Mos 6:6).Men Mose sparades för att ge projektet människan en ny chans. Som vi vet gick det inte så lysande den gången heller.

När Gud ingen skulle göra människan så som hon från början var tänkt- så valde han vårdagjämningen igen.Därför sammanfaller Jungfru Marie bebådelsedag med vårdagjämningen(ungafär).Och därför blir Juldagen(Jesu fördels) den 25 december!

En lite tänkvärd berättelse på Vårfrudagen!

Solen skiner! Fåglarna kvittrar-fast jag kunde inte se dem.Barn leker på lekplatsen i kylan.Nu åker jag till kyrkan för att praktisera min tro. Det blir Täby medeltidskyrka i dag.

 

P.S naturligtvis tror jag inte på Adam o Eva så att de skulle vara enskilda personer-men man man berätta om dem ändå.

Hearing i dag av biskopskandidater i Stockholm

I dag var det offentlig hearing av de biskopskandidater som efter provvalet går vidare till biskopsvalet. Det skedde i folkets hus i Stockholm.Många hade kommit, prästerna var i tydlig minoritet.

Utfrågningen var väl förberedd och frågorna relevanta.Vi fick många viktiga upplysningar om kandidaterna,men också-inte minst-många viktiga frågor att själva tänka på som engagerade i Stockholms stifts framtid.

Kandidaterna svarade ganska lika på många frågor. Alla betonade mångfalden och sade sig vara duktiga på konfliktlösning osv. Jesus fick en framträdande roll i svaren-vilket är betryggande.Det utkristalliserade sig inte några riktigt tydliga skiljelinjer. Det kan bero på att alla var måna om att svara rätt,men det kan också bero på att det verkligen finns en stor samsyn.

Själv tänkte jag att den som blir biskop(för det blir någon av de utfrågade!) borde få disponera några av de andra kandidaterna i sin ”stab”,när valet är över och biskopen är vigd. För det finns så många goda krafter att de borde få samarbeta i det viktiga ledarskapet i Stockholms stift. Tänk om alla dessa kompetenta,men lite olika i fråga om ålder,kunskap,erfarenhet och personlighet -tillsammans skulle få ingå i stiftsledningen! -jag vet att det inte blir så-men en spännande tanke!

Biskopsvalet i Stockholm – obegriplig förprocess

Inför biskopsvalet i Stockholm tillsatte stiftsstyrelsen en samrådsgrupp,bestående av lekmän och präster. De förtroendevalda valda av stiftsstyrelsen och prästerna utsedda av kontraktsprostarna.Samrådsgruppen hade till uppgift att ta fram en sökprofil och ta fram kandidater.Eftersom det var rimligt att andra än de som ingick i samrådagruppen kunde ha kandidater som de ville föreslå sades att dessa kunde man anmäla till samrådsgruppens sekreterare.Jag frågade samrådsgruppen om man inte skulle offentliggöra de inkomna förslagen med de motiveringar som inkommit.Men svaret blev NEJ. Jag frågade vidare varför-och svaret blev då ”Av hänsyn till de föreslagna”. Tanken var antagligen att om någon blev föreslagen och den föreslagna inte kom med bland de som samrådsgruppen skulle föra fram- så skulle den föreslagna/e hellre vilja att de röstberättigade och andra inte skulle få veta det! En mycket svårförståelig tanke.

Vidare sades från samrådsgruppen att om man föreslog någon så skulle CV inlämnas.

En kollega i stiftet besökte stiftskansliet och samrådsgruppens handläggare  och begärde att få ut CV på de föreslagna. Det visade sig då att samrådsgruppen inte kunde lämna CV på sina enga kandidater. Samma person begärde samtidigt att få ut uppgifter på andra förslag som inkommit till samrådsgruppen -men fick svaret att de inte skulle lämnas ut(vilket inte heller skedde)!

Om man begär ut en handling från kyrkan och får avslag på det så skall man få ett skriftligt beslut och en besvärshänvisning.Det skedde inte.När jag fick reda på detta begärde jag ut diariet från Stockholms stift och ingen av de handlingar som inkommit och som innehöll förslag till biskopskandidater hade diarieförts! De var på detta sätt icke-exiterande!

Förutom att handläggningen strider mot gällande regelverk , så innebar den att de kandidater (och motiveringarna för dem)som anmälts an avdra än medlemmar i samrådsgruppen inte kunde utsättas för offentlig ganskaning och debatt.

Vid provvalet(som egentligen borde kallas ”första valomgången”) vann flera kandiadter än samrådsgruppens ett betydande antal röster. Om dessa kandidater nominerats till samrådsgruppen eller ej vet ingen(utom en mycket inre krets). Om andra kandidater föreslagits -som ingen nominerade vid provvalet- vet heller ingen(utom den inre kretsen).

Hela processen lider av ett betydande demokratiskt underskott. Bara detta att vid provvalet få kandidater presenterade och nominerade som säkert 100-tals av de röstberättigade inte ens skulle känna igen om de fick se ett foto på.

Jag vill tydligt markera att det jag nu skrivit inte är någon som helst kritik mot de kandidater som gick vidare efter provvalet. De är inte på något sätt ansvariga för hur processen har hanterats.

Vi kan säkert-med Guds hjälp- få en bra biskop i Stockholms stift. Men det är ändå viktigt att påpeka de oegentligheter ,som enligt min mening förevarit.

Samrådsgruppen(eller repressentanter för den) anser att det hela gått rätt till. Man menar att gruppen inte var så officiell att man hade att diarieföra handlingar som inkommit adresserade ”Till Svenska kyrkan, Stockholms stift” och med postadress stiftskansliet. Därför behövde man inte heller lämna ut dem på begäran.

En stilla undran  -varför?

Etanol i bil är fel -man skall äta mat

I dagens Svd talas om etanolsatsningen-igen. Jag har alltid hävddat att det är fel att köra bil på livsmedel.Att bilåkande driver upp matpriserna så att människor svälter-det måste vara mot guds vilja och borde vara mot vår egen.

Snön ligger vit på taken-och en olevd dag ligger framför oss.En vanlig dag som kommer att bli väldigt ovanlig för väldigt många. Alla tudentals människor som dör denna dag. Alla tusentals människor som kommer att skratta av lycka denna dag. Alla tusentals människor som blir födda denna dag-och deras föräldrar.

Dagen är en gåva -jag skall försöka förvalta den. Och önskar dig allt gott denna dag.

Det snöar – precidiekonferens Viking Line

I kväll snöar det igen! Vackert ,men otroligt. I kväll har vi(jag + några till-närmare bestämt 30 pers) varit på ”Liv i ballans”. Det är ett upplägg som samlar vanliga människor i en Kristen gemenskap för att ära en enkel soppmiddag, lyssna till ett föredrag och sen samtala i grupper om olika teman.Tex Tid,miljö,etik,moral,etc och oxå lägga en b9ibilisk o teologisk aspekt på saken. Trevligt, viktigt och …………………

I morgon börjar presidiekonferensen.Ordf i KR och kyrkoherdar mfl samtalar i två dygn på Viking Lines färja om vissa kyrkliga frågor . I år är temat ”Vision, strategi och struktur”. man kan kanske översätta till: Har vi en framtid? Hur? Hur möta framtidens och nuets ekonomiska kris i kyrkan och till sist;församlingssammanslagningar.

Det är min tolkning.

Som vanligt för mycket organisationsfrågor och för lite innehållsfrågor!

Men det kan säkert bli intressant ändå-jag skall försöka hjälpa till.

Svanen flyger

I går var det internationells kvinnodagen-det märktes ,fast inte så mycket.Det var 40 personer ute på isen i Hägernäsviken -jag tror att de flesta fiskade.En märklig sysselsättning, som jag själv ibland har ägnat mig år-fast aldrig på is. Jag metar och lägger långrev-men det var flera år sen.En svan flög över Hägernäsviken i går-det är mäktigt,och sällsynt,att se svanar flyga.

I dag är der grått-igen. Det har varit depparväder länge nu. Vi behöver sol. I kväll skall jag gå på TSO- det är nödvändigt att någon gång gå till ett ställe där jag inte utsätts för allas blickar och granskning.Skönt att få vara -ganska-okänd.(TSO=Svenska Teaterorden).

Vilken livsfråga kämpar du med?

I morgon är  överskriften i evangelieboken ”Den kämpande tron”.Vilka trosfrågor kämpar Du och jag med? Jag tror(?) inte att det de flesta går och tänker på i dag är om Gud finns eller inte. Jag tror inte heller att de flesta går och tänker på Om Jesus är Guds son och vad det kan betyda för värdlden och för mig personligen. Kanke tyvärr!(?).

Vilken trosfråga-livsfråga kämpar vi vanliga människor med? Är det frågan om min förestående död? Kanske.Är det frågan om min överlednad? Är det frågan om att finna ro och harmoni? Är det frågan om de felsteg jag gjort och hur jag skall komma tillrätta med dem? Är det frågan om vår Jords framtid? Jag tror att alla på något sätt kämpar med en(eller flera) livsfrågor.Sånt man verkligen går och tänker på.

Jag uppmanar nu Dej skriva Din viktigaste livsfråga. Jag kommer att publicera alla svar.Du kan vara annonym.Om du uppger ditt namn som anonym.Men om du inte vill vara anonym så går det oxå bra. Om du skriver att du inte vill bli publicerad så respekterar jag givetvis det.Om du vill ha personli kontakt,så går det oxå.

Jag önskar dig alltl gott. Trevlig Helg!