Biskopsvalet i Stockholm – obegriplig förprocess

Inför biskopsvalet i Stockholm tillsatte stiftsstyrelsen en samrådsgrupp,bestående av lekmän och präster. De förtroendevalda valda av stiftsstyrelsen och prästerna utsedda av kontraktsprostarna.Samrådsgruppen hade till uppgift att ta fram en sökprofil och ta fram kandidater.Eftersom det var rimligt att andra än de som ingick i samrådagruppen kunde ha kandidater som de ville föreslå sades att dessa kunde man anmäla till samrådsgruppens sekreterare.Jag frågade samrådsgruppen om man inte skulle offentliggöra de inkomna förslagen med de motiveringar som inkommit.Men svaret blev NEJ. Jag frågade vidare varför-och svaret blev då ”Av hänsyn till de föreslagna”. Tanken var antagligen att om någon blev föreslagen och den föreslagna inte kom med bland de som samrådsgruppen skulle föra fram- så skulle den föreslagna/e hellre vilja att de röstberättigade och andra inte skulle få veta det! En mycket svårförståelig tanke.

Vidare sades från samrådsgruppen att om man föreslog någon så skulle CV inlämnas.

En kollega i stiftet besökte stiftskansliet och samrådsgruppens handläggare  och begärde att få ut CV på de föreslagna. Det visade sig då att samrådsgruppen inte kunde lämna CV på sina enga kandidater. Samma person begärde samtidigt att få ut uppgifter på andra förslag som inkommit till samrådsgruppen -men fick svaret att de inte skulle lämnas ut(vilket inte heller skedde)!

Om man begär ut en handling från kyrkan och får avslag på det så skall man få ett skriftligt beslut och en besvärshänvisning.Det skedde inte.När jag fick reda på detta begärde jag ut diariet från Stockholms stift och ingen av de handlingar som inkommit och som innehöll förslag till biskopskandidater hade diarieförts! De var på detta sätt icke-exiterande!

Förutom att handläggningen strider mot gällande regelverk , så innebar den att de kandidater (och motiveringarna för dem)som anmälts an avdra än medlemmar i samrådsgruppen inte kunde utsättas för offentlig ganskaning och debatt.

Vid provvalet(som egentligen borde kallas ”första valomgången”) vann flera kandiadter än samrådsgruppens ett betydande antal röster. Om dessa kandidater nominerats till samrådsgruppen eller ej vet ingen(utom en mycket inre krets). Om andra kandidater föreslagits -som ingen nominerade vid provvalet- vet heller ingen(utom den inre kretsen).

Hela processen lider av ett betydande demokratiskt underskott. Bara detta att vid provvalet få kandidater presenterade och nominerade som säkert 100-tals av de röstberättigade inte ens skulle känna igen om de fick se ett foto på.

Jag vill tydligt markera att det jag nu skrivit inte är någon som helst kritik mot de kandidater som gick vidare efter provvalet. De är inte på något sätt ansvariga för hur processen har hanterats.

Vi kan säkert-med Guds hjälp- få en bra biskop i Stockholms stift. Men det är ändå viktigt att påpeka de oegentligheter ,som enligt min mening förevarit.

Samrådsgruppen(eller repressentanter för den) anser att det hela gått rätt till. Man menar att gruppen inte var så officiell att man hade att diarieföra handlingar som inkommit adresserade ”Till Svenska kyrkan, Stockholms stift” och med postadress stiftskansliet. Därför behövde man inte heller lämna ut dem på begäran.

En stilla undran  -varför?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s