Ars moriendi -konsten att dö

I dag är det Alla Helgons Dag.Alla människor är inte helgon. Men det har blivit så att vi tänker,inte bara på helgonen, utan på våra döda denna dag.Kanske är det så att just denna dag vill vi att alla döda skall visas samma respekt ? Likhet inför döden -oavsett hur vi har levat. Vi vet ju väldigt lite om varandras förutsättningar.Och kanske har vi på känn? -att i en verkligt djup moralisk mening är alla oskyldiga -även om alla är ansvariga.

Konsten att dö -den är nära förbundet med konsten att leva.På ett sätt är det inte svårt att dö -alla kommer till slut att lyckas med det. Men att dö utan skräck ,att dö värdigt.Vi lever alla i medvetande om vår förestående död -det är en del av att vara människa. Att verkligen ta till sig detta faktum-och inte trycka ner det eller skyla äver det – är en viktig övning för ett bra liv och för en värdig död.

Fågeln kan flyga

Fågeln kan flyga

det vet vi

även när den

sitter stilla

 

Du kan älska

det vet vi

även när du

känner dej tom

 

Vi lider för mycket

av våra svek

solen skiner lika på alla

som vågar gå ut ur mörkret

 

Världen är full

av instängd kärlek

våra hjärtans kosmos

vibrerar som dolda vulkaner

 

Att komma till sin rätt

är,att komma till andra

att omfamnas av förlåtelse

för att börja flyga

 

Fåglar flyger tillsammans

vi lever varandras liv

ingen kan göra rätt för sig

man alla har rätt till kärlek

 

Kom,låt oss gå ut i solen

solen är livets källa

solen bor i ditt hjärta

allt som finns är heligt

Sverigedemokraterna -försöker bli salongsfähiga

Jimmy Åkesson och Centerledaren debatterade i TV i går. Han var skicklig. Jag tror dessutom (kanske) att han själv tror det han säger. Många kan förledas.Han säger en massa självklarheter och plussar på med fördomar och populism.Jag tror att han är en verklig fara för sund demokrati -tyvärr.Det finns kopplingar mellan SD och NRP.Ny demokrati är en västanfläkt i jämförelse med denna iskalla nordanstorm.

Att kunna tänka-en dikt från 1963

I ett stort och ljuvligt slott

där fick jag veva

Det var min lyckas lott

På livets positiv

Att leva

det är skönt

 

Att leva,det är skönt

att bara leva

så länge livets färg är grönt

Men när man äldre blir

och inte sunt kan meditera

då blir man ”van”

Man ”måste” veva

drar veven som i slentian

då är det meningslöst att leva

 

Nej,låt dina tankar

ständigt söka nya banor

När något färskt på dörren bankar

Något utan utan gamla anor

så släpp det inn

vem det vara må

kanske är det hin

driv honom på dörren då

 

men ÖPPNA

 

ÖPPna, så nya tankar in kan komma

TÄNK ej som dina fäder gjorde

Tag gärna lärdom av de gamla fromma

Men jag har inte sag du borde¨

Välj själv din stig

Men låt dem gärna följa dig

på vägen

 

Tack Christia: attdu skickade denna text till mej.Jag hade ingen aning om att jag skrivit den.

Jag änner mig inte främmande för den i dag

TV8-Uffe Larssons begravning med aska efter hundar

Var på TV8 i kväll. Frågan handlade om varflör Uffe larsson inte skulle få ta med askan av sina döda kremerade hundar i sin grav.Hans änka Lillemor var där+jag+Robert Aschberg.

Begravningslagen säger inget tydligt om saken.Men det finns en praxis att inte begrava djur på begravningsplatser för människor.Fast vi vet att det har skett och sker.

Frågan väcker många frågor:

den dödes sista vilja ?

har djuren en själ?

är det stötande för andra människor att begravas på en begravningsplats där djur gravsatts?

umgås man i graven?-eller träffas man i himmelen ändå trots olika gravsättningsplatser?

skall den dödes vilja följas om det innebär att man avlivar den dödes djur för att få dem med i graven?(Det tycker jag inte!)

Dabatten kommer att fortsätta.

 

är det samma med en häst,som med en hund eller en hamster?

Den Helige Franciskus av Assissi predikade för fåglarna och lammen följde med honom ända in i kyrkan-har det ngn betydelse?