Nyårsdikt

Varje ny dag

Är ett årsskifte

Och ett nytt millennium

Beroende på när

Du börjar räkna

 

Vänta inte in det nya

Ty var dag är en sällsam gåva

 

Det sägs att tiden inte finns

Endast rörelsen

 

Vad är då nattvardens evighetsnu?

 

Avstannad rörelse

Liksom pausen är

En tyst stund

Varunder musiken fortsätter

 

Begrunda pausens innehåll

Den avstannade rörelsens verklighet

Förtätningens möjlighet

Till

Närvaro

 

Ensam

I kroppens bräckliga farkost

Drivs du av andens vind

Mot nya möten

Ibland med välkända ansikten

Men ständigt

Nya möten

 

Mötet är livsmening

I bästa fall

Evighetsnu

Tyst stund

Varunder livets rörelse fortsätter

 

Varje dag

Önskar jag

Gott nytt år           

 

2009-12-31 JB-x

Julottepredikan-som (kanske) snart skall hållas i Täby

Täby Julottor 2009 Täby kyrka o Gribbylund (delvis på fängelset samma dag)

 

 

Var inte rädda!                                                                      

Julen svarar mot våra drömmar, svarar mot vår längtan.

 

Drömmen är samma dröm som fanns i Martin Luther Kings berömda tal 28 augusti  1963 –då han upprepade det som finns, som ett kollektivt minne över hela världen i dag. Det som ligger sedan den dagen i orden : ” I have a dream….”

Det är drömmen att varje människa skall respekteras för den hon är och få komma till sin rätt.

 

Oavsett : hudfärg, nationalitet, religiös tro, begåvningsprofil eller sexuell läggning.

 

Martin Luther Kings dröm var att svarta och vita skulle ha likhet inför lagen i USA. Att de skulle behandlas lika. Han sa bland annat: ”Jag har en dröm att en dag skall mina fyra små barn leva i en nation där de inte skall bli bedömda för sin hudfärgs skull – och att vår nation skall resa sig och förstå att alla människor är skapade med samma värde.”

I dag tycker vi kanske att detta som han sa 1963 är självklarheter ?……….

Och president Obama  har skrivit en bok med titeln ” My father had a dream..”

Och mycket har verkligen blivit bättre i vår värld. Obamas far har en son som blivit USA:s president – en svart president var otänkbar 1963.

Men mycket återstår i kampen om människovärdet. Inte ens i vårt eget land Sverige, eller här i Täby, är  kampen för allas lika rätt till ett värdigt liv avgjord.

 

Jesus föddes i Betlehem.

Betlehem ligger nära Jerusalem. Men i dag kan innevånarna i Betlehem inte fritt åka till Jerusalem. De är instängda av den 8 meter höga muren. För att resa måste de passera en hårt bevakad  ”check point”

Drömmen om fridsriket har inte infriats –sedan Jesus föddes i Betlehem för mer än 2000 år sedan. blev konung Herodes rädd !  Herodes blev rädd, att förlora sin makt! Hans rädsla utlöste våld, lidande och död. Många oskyldiga barn och vuxna drabbades av Herodes rädsla. Man skulle kanske tro; att de drabbades av hans hat, eller av hans makt, eller av hans elakhet –men grunden för hans hat, hans elakhet och ängslan var –hans rädsla!

 

Vår längtan efter fred mellan folken, försoning på arbetsplatser och i våra egna familjer –störs och förstörs inte så mycket av elakhet, dumhet eller avundsjuka –som av just rädsla!

 

”I have a dream……” –vi bär alla den drömmen i våra hjärtan. Vi skall aldrig sluta drömma den drömmen! Vi skall aldrig sluta kämpa den kampen.

 

Och vår värsta fiende är just rädslan!

 

-rädslan att förlora makt

rädslan att själv bli fattig –om alla människor får sin del av mänsklighetens samlade resurser.

rädslan att bli övergiven –ensam- gör att vi vill hålla fast de vi älskar –och då blir det alltid precis tvärt om!

                                                                                                                               

  

rädslan att bli avslöjad – har vi inte lik i garderoben – så kanske vi tror att vi har det -fast andra kanske inte skulle bry sig om de såg dem ?

 

-rädslan att   denna rädsla har det märkliga med sig att när vi fattar att det verkligen är sant och ganska snart –då försvinner den rädslan –och vi blir –i bästa fall -ärliga och kärleksfulla!

 

Därför är en av Julevangeliets  viktigaste budskap det som änglarna säger till herdarna:

 

”Var inte rädda!”

 

Hur skall vi bli av med ,vår rädsla ?

 

Så att ;vår dröm   – kan bli en sanndröm ?   –och vår längtan kan nå sin famn?

 

”Räddhåga finnes icke i kärleken!”

 

Jesu födelse pekar tydligt på livets utsatthet. Barnet behöver närhet, värme, mat –ja  kärlek!

Det är samma med oss vuxna. Människor som är trygga i sina liv därför att de blivit älskade –är mindre rädda –och därför själva mer benägna till kärlek. Till godhet.

 

Julens budskap kan sammanfattas på många sätt:

 

         att världens frälsare är född –det är sant

         att ljuset segrade över mörkret –det är sant

         att hoppets stråle kom i världen –det är sant

         att alla barn är Jesusbarn –och skall behandlas så –det är sant

         att din ovän har blivit din vän –det kan vara sant

 

Men denna Jul 2009-12-25 sammanfattar vi Julevangeliet så här:

 

”Var inte rädda!”

 

”Var inte rädda!”

 

För Ni är alla älskade och bär alla kärlekens möjlighet i era hjärtan!

 

Martin Luther King sa också: ”We cannot walk alone” –tillsammans skall vi förjaga rädslans spöken så att vi kan vila i Glädje, gemenskap och framtidstro!

 

JB-x 2009-12-24

 

Inkarnationens mysterium

Inkarnationens mysterium är egentligen inget mysterium alls –utan det mest naturliga av allt. Guds namn JHWH =jag är den som är eller ”varat”. Inget existerar utanför Gud. Allt är indraget i eller en del av Helheten som också är Heligheten. Inkarnationen är i allt som är. I varje barn som föds. I dig och i mig Först när vi börjar förstå varandras och vår egen Helighet, kommer vi att leva i enlighet med vår bestämmelse. Kommer vi att vara Guds medskapare i livet. Kommer vi att bli det vi är ämnade att vara. Helighetsvarelser. Kärleksmänniskor. Julens berättelser och texter svarar på vår längtan och våra drömmar om goda relationer, om frid i hjärtat, om glädje i sinnet och om fred på jorden. Jesus är både exemplet, inspiratören och vår medvandrare.

 

 

Andlig fördjupning -hur gör man?

Jag fick frågan av Täby lekmannakår. ”Hur gör vi för att få andlig fördjupning?” Ingen lätt fråga.Jag svarade med att låta var och en svara-för sig.Och sen lyssnade vi på varandra. Några självklara(?) svar var: Att finna/skapa rutiner/strukturer/platser för bön. Morgonbön-bordsbön-aftonbön. Återupprätta bordsbönen!

Att söka platser för ”totalupplevelse” av existensen.Fjället-havet, favoritstenen i skogen.

Bibelläsning och meditation.

Mitt eget svar dessutom:

Utgå från religionens språk.1) Ritens/gudstjänstens språk.2) Bönens/meditationens och mystikens språk.3)Kärleksgärningarnas språk – det viktigaste språket för andlig fördjupning! 4) Musikens språk -ett viktigt kompletterande språk -men inte ett tillräckligt språk. 5)Lärans språk -är per definition ett sekundärt språk! -men kan vara en hjälp till fördjupning.

All text är inte ”lära” – 6) dikter och berättelser är texter som kan fördjupa .De kan inte tydligt inordnas i något av de andra språken.

Vi människor är olika lagda/begåvade. Några är mera begåvade åt något av de 6 språken. Och det får vara så. De tre första språken hör tydligt ihop. Den som går ofta i gudstjänst och tar in vad som där händer,kommer (till slut) att göra kärleksgärningar osv osv Alla leder till samma mål -men inte lika mycket. Och musiken och dikterna/berättelserna (tex Jesu liknelser eller berättelserna om Jesus )är nyttiga men inte tillräckliga språk. Läran -är ett språk som försöker beskriva vad som händer i de andra språken.