Den tunna hinnan

Mellan Frankfurt och Ben Gurion-12/1 2010

 

Den tunna hinnan

 

Inkarnationens mysterium

Är det naturligaste

Är naturen

Existensen

Varat

Allts Helighet

 

Inget är

Utanför detta

Luftens Helighet

Guds andedräkt

 

Mest allt levande

Mest varje människa

Din Helighet

Min

 

Denna sanning

Sanningen

Borde ge

Respekt

Och

Utplåna förtrycket

Orättvisorna

Ondskan

Likgiltigheten

 

Men hinnan

Är mycket tunn

Den hinna  som bejakar

Inkarnationen

Och gör oss

Till Helighetsvarelser

Som meningen var

Och är

 

Kärleksmänniskor

Kristusmänniskor

 

 Den tunna hinnan

är den enda gräns

som kan finnas

mellan Heligheten

och barbariet

Den tunna hinnan

är den enda gräns

som kan finnas

mellan Heligheten

och barbariet

 

Vår plikt

Vår kärleksgärning

Är att

Varje dag

Återskapa

Den tunna hinnan

 

Jb-x

 

betlehem

I dag var var betlehemsdag.Muren ar som hogst o tydligast nar man skall in till Betlehem.Inte med nagon vilja i varlden kan man forsta annat an att bygga denna mur pa sikt at kontraproduktivt.Hur uppfattar barn sin uppvaxt nar de bor intill en 8 meter hog betongmur? och dessutom vet att man inte far aka till sina vanner eller aka med foraldrarna pa utflykt till Jerusalem(15 min bort)eller dar besoka vanner,slaktingar osv……………Imponerande att sa manga haller modet uppe och kampar for ett battre liv.Medn mansklig tragik ar det.Jesu fodelsestad ar ett ghettho eller ett stort fangelse(det ar ingen overdrift dar de internerade inte vet vilket brott de har begatt.

Besoket i fodelsekyrkan var imponerande aven om det ar lika rorigt och ”oheligt”dar som pa alla riktigt sk heliga platser. Det at anda varldens aldsta funderande kyrka(or).

Herdarnas ang besokte vi oxa.Dvs den romerska-det finns tre alternativa platser.Kyrkan dar hade tre fresker,pa vilka jag iakttog att det bfanns en hund malad pa alla tre! Har aldrig forr sett hundar i malningar av ”julkrubban”

Pa kvallen at vi en enkel avskedsmiddag pa stan.Hakan och Tina var med.Hon fyllde ar! Grattis!

I morgon hemresa som tar hela dagen och vi kommer hem sent pa kvallen.Sa blir det med lite billigare biljetter.Men det gar inga direktflyg alls fran sverige eller danmark till Ben Gurion.Alla i gruppen ar friska o vid gott mod-men trotta pa olika satt,God natt!

Olivberget-Biskopen-synagogan

I dag gick vi upp tidigt igen och upp pa toppen av olivberget,Darifran ser man hela kidrondalen,tempelplatsen,ja hela jerusalem.Vi besokte Domus fluevit(Herren grat)-kyrkan och sedan ett antal stationer pa via dolorosa.Vid varje stop fick vi utmarkt guidening av Kjell Jonasson(som tjanstgjort som prast i Roslags kontrakt) och vi laste bibeltexter och sjong psalmer.Men det galler att koppla budskapet till dagens politiska samhallssituation-precis som i Sverige.En teologi som inter hanterar det som sker”pa marken” (for att tala militarsprak) har inget berattigande.Och religionen ar minst av allt en privarsak-aven om hjartats samtal med Gud ar viktigt o nodvandigt.

Motet med den Lutherske BiskopenMuniab A Younan,var larorikt o starkt.Han kom direkt fran Libanon.Han ar president i mellanosterns rad for protestantiska kyrkor(13 kyrkor)>De hade beslutat att godkanna varandras ambeten och att prastambetet i alla dessa kyrkor skall vara for bade kvinnor och man! Han sa att ekumeniskt seplar det ingen roll eftersom romarna o grekerna inte betrakrat lutherska praster och biskopar som riktiga ambetsbarare-och da spelar det ingen roll om det ar bara man eller man och kvinnor-ur ekumenisk synpunkt(utam att vi ar foregangare).Han sa ocksa pa fraga om hur han ser pa Svennska kyrkans beslut om samkonade aktenskap ”Min relation till Svenska kyrkan ar inte en sexuell relation-da hade den upphort for lange sen. Den relationen grundar sig pa Kristus”

Mycket mer spannande finns atts aga.De Kristnas situation i Jerusalem o pa vastbanken ar mycket pressad! Men inte sa pressad som i Iran o Irak.Dar ar den livsfarlig ,har livshotande!(Min formulering).

Pa kvallen fick vi forelasning om Schabbathen och sen gick vi till en Synagoga for gudstjanst. Mycket annorlunda! Larorikt.Underbar sang.Ingen predikan. Kvinnor o man atskilda!

Sen Judiska Schabbathsmaltid pa STI med alla ritualer.Jag blir trott-aven om jag ar glad for att ha fatt vara med.

Jerusalemrapport

I gar gick det inte att komma ut pa natat har.Gardagen var full av upplevelser.Vi gick till fots till Jaffaporten och sen vidare till Tempelplatsen.Begrundade Al Axa Mosken och Jerusalem of Golg,klippmosken.Man kan som kristen pilgrim inte ga in i dag utan specialtillstand.Men upplevelsen av att vara pa den plats som anses sa helig for tre religioner ar speciell.Det historiska kan alltid diskuteras i detaljer.Men historien,legenderna och pilgrummerna har gjort platserna speciella-och laddade.Sen vidare till det vi kallar for klagomuren.Det ar de orthodoxa judarna son satter dagordningen har-sa ingen gemansam boneplats for man och kvinnor vid muren.Mest judar var dar och vi upplevde bla Bar Mitsha.Sag forstas alla som bad.Vi bad sjalva.Vandringen genom gamla stan med smala grander fulla med orientaliska affarer ar en speciell upplevelse med alla sina lukter(kryddor,mat,urin i en blandning)och ljud.Inga kvinnor salde har engast man.Mycket finns att kopa.Vi gick till gravkyrkan som ar en underlig skapelse for vart satt att tanka.Inte minst underligt med alla regleringar om vilken kyrka(romare,kopter,orthodoxa,armenier m fl)som bestammer over vilken de av kyrkan.Som ar manga kyrkor i ett virrvarr av byggnation.Sjalv har jag mycket svart att fa ro och kontemplation dar-men jag kande inte samma aggression som vid tidigare besok.San ar manniskan,

Darefter akte vi till foirintelsemuseet.Det ar stort och man kan vara dar en hel em utan att ha sett mer an en liten del.Starkast upplevelse gav mig foremalen.Hogar med barnskor,efter sma barn som mardats………………..Den kristan kyrkan(orna)beredde tyvarr marken far Nazisterna genom sin teologiska syn pa judarna.Varfor man inte i stallet framholl att Jesus var jude kan vi fraga oss i dag,men det var andra tider och ………………..

Jag hittade pa baksidan utanfor museet en av Bernadottes vita dussar i orginal.Det fanns 36 sadana bussar och de raddade 27.000 personer.Lite i det stora hela.Men viktigt.Sma fyrkantiga volvobussar.

Kvallens forelasning av forre direktorn Goran Larsson blev for mig hojdpunkten pa dagen.han ar kanske den framste kunnaren av Judisk-kristen dialog.Det hansa gav mycket till eftertanke o inspiration.Jag tanker att vi maste vaktra sa att inte muslimerna hos oss blir de nya judarna.Vi maste lara kanna dem och se dem som individer inte som kollektiv som vi tillskriver egenskaper som vi inte tycker om.Nu frukost/

Antligen pa STI

Vi har haft en llang resa.Flygforseningar.Sa i gar reste vi fran 0430 och till sena kvallen,Och sag inte sa mycket.Men det var trevligt anda.Vi har overnattat pa amerikanska KFUM:s place vid kusten av Tiberias sjo.Vadret som motte oss i morse var underbart, liksom frukosten.Stammningen i gruppen ar god.Var guide Tina ar mycket kunnig , saklig o pedagogisk.I dag har vi besokt saligprisningarnas berg,kapernnaum,platsen for brodundret och platsen dar Petrus o Jesus mottes.Vi laste texterna som hor till platserna.Anders laste. Jag o Anders hade morgonmassan i kapellet innan frukost.En stark upplevelse. Vi har ocksa besokt Melkidiska kyrkan.De ar orthodoxer,men erkanner paven i rom!(o har reserverade platser dar).Kristna araber,har det inte sa latt i Israel-trots de ar medborgare med alla sadana rattigheter.Vi akte genom C-Zonen pa vagen till Jerusalem.Man ser inte sa mycket av militar narvaro-som jag minns att vi gjorde pa slutet av 70talet o 80-talet.Men givetvs finns de,utan att synas sa mycket. En del beduiner och fattigfolk syntes pa vagen.De ar ocksa en del av Israel.I morgon skall vi till gamla stan o pa em forintelsemuseet.Bra resa hitintills.Sov gott!

Tiberias- Jerusalem-Bethlehem

På Tisdag morgon åker jag med 9 andra Täbypräster till Israel.De flesta har inte varit där förut-eller det var mycket länge sen. Vi bor mesta tiden på STI. Programmet är späckat(kanske för?).Jag ser fram emot att visa platser o miljöer. Jerusalem lämnar ingen oberörd. Konflikten i området kan man inte heller hålla ifrån sig. Den har så många faktorer att det är nästan omöjligt att sortera dem. Här finns inte rätt eller fel sida. Det finns endast människor som lider och människor som gör rätt eller fel. Respekt för varje levande människas Helighet och lika värde är den enda utgångspunkt -som kan föra till fred.Vi åker hem 17/1.Jag hoppas kunna rapportera varje dag på denna sida.