Tro på mitt eget sätt——

Jag tror – på mitt eget sätt………..

 

När man i olika undersökningar frågar folk om de är troende eller kristna svarar de i dag ofta: ”Jag tror fast på mitt eget sätt”. Egentligen är det inget nytt. Människor har alltid trott på sitt eget sätt. Vem kan tro på någon annans sätt? Vad man menar är kanske ungefär det här; ”Jag tror fast inte så som ni i kyrkan tror”.  Och visst, kyrkan har en officiell bekännelse. Det är mest texter som ingen längre läser. Därmed inte sagt att de är betydelselösa. En av dessa texter är den Apostoliska trosbekännelsen. Den läses högt varje högmässa och varje dop. Men den är inget som kyrkan kräver att man skall tro på- för att få vara med. Tvärt om säger kyrkans högsta beslutande organ -kyrkomötet- att trosbekännelsen inte är ”föremål för tro”. Trosbekännelsen är ett uttryck för kyrkans tradition och den innehåller viktiga påståenden om att allt skapat har ett gemensamt ursprung. Om Jesu liv och betydelse. Om den osynliga livskraften: Den Helige Ande. Vi kan förhålla oss till trosbekännelsen –ungefär som vi kan tycka om en dikt att den talar till mitt hjärta eller ej. Men vår egen tro är högst privat. Din och min. Men man kan inte tro på något annat sätt än sitt eget.

 

När Mose(2 Mos 3:13-15) frågar Gud efter hans namn, då svarar Gud att hans namn är : ”Jag är” eller ”den som är” eller ”jag är jag är”. Gudsnamnet är här lika med ”varat” eller ”existensen”. Om Gud är existensen så blir frågan om Gud finns (existerar) en omöjlig och onödig fråga. Med detta perspektiv kan man i stället säga att allt som existerar är ”Guds kropp”. Vi ser Gud i naturen och vi är själva, med våra kroppar, en del av Guds heliga existens. Om man tror så- och det gör jag –gör det inte tillvaron mer begriplig eller Gud mindre. Vi kan aldrig förstå, begripa, tillvaron eller existensen. Men vi kan fördjupas i vår förundran över det obegripliga.

Vi vill inte nöja oss med detta. Vi vill kunna tala med Gud, eftersom vi är människor som i hög grad lever genom att tala med varandra. Givetvis är vi i ständig kontakt med Gud –genom att vi lever och är delar av den heliga existensen. Vi har kropp, själ och Guds ande bor i alla som andas. Men vi vill att samtalet med Gud skall likna våra mänskliga samtal. Och vi ber. I bibeln skildras Gud som en person som man kan tala med tex. Mose vid den brinnande busken eller Jacob som både talade med Gud och slogs med honom (1 Mos 32:22-29). Kan vi prata med Gud på detta sätt? Var och en får svara för sig själv. Religionen har många ”språk” –inte endast ordsamtalet. Om detta kan du läsa på: johanblix.se (11 dec 09)

En annan fråga är om Gud kan ingripa i en enskild människas liv, eller i historien ?  Och om Gud gör detta? Svaret på denna fråga blir aldrig sant i någon vetenskaplig mening –oavsett man svarar Ja eller Nej. Det ligger i sakens natur att man aldrig kan undersöka Gud vetenskapligt –men man kan undersöka vad människor påstår om Gud och vad de säger att de tror på. Dessutom har Du ditt eget svar –man kan aldrig tro på någon annans sätt.

Kristen tro är också Jesustro. Påståendet om att Jesus är Gud och att Gud är kärleken är omistligt för oss kristna. Ylva Eggehorn har diktat om Jesus och Gud på ett sätt som passar mitt sätt att tro.

 

Så kom du då till sist, du var en främling 

En mytgestalt som jag hört talas om  

Så många hade målat dina bilder 

 Men det var bortom bilderna du kom   

Vi trodde du var användbar,till salu  

Vi skrev ditt namn på våra stridsbaner                   

Vi byggde katedraler högt mot himlen 

Men du gick hela tiden längre ner  

   

 

Du är ett barn som ligger på ett jordgolv

du fryser om vi inte griper in

Du rör vid kroppar,hatar orättvisor,

du bjuder älskande på möget vin

Du stiger ut ur alla toma gravar

Du är en vind som säger: det blir vår

Du kommer som en flykting över bergen

du följer oss dit ingen annan når.   (SV.ps 717)                        

Tre heliga stenar-som jag fann i Genesarets sjö

Närjag letade efter det Heliga i Det Heliga landet nyligen var det allra heligaste jag hittade Tre Heliga stenar.

Jag tog upp dem ur vattnet i Genesarets sjö,strax nedanför den plats där Petrus kände igen Jesus -vid kolelden som fiskarna låg på.

 

Den första stenens Helighet bestod i att den existerade!Den fanns och finns.Liksom du finns.Och jag.Och Jesus och alla människor.Alla djur.Alla berg,sjöar,träd planeter och solsystem.Existensstenen gav jag till kyrkorådets ordförande,när jag kom hem.Att bevara och lämna vidare till sin efterträdare.För att vakta existensens-varats-Helighet. Den enda egentliga Helighet som finns!

 

Den andra stenen låg 10 meter till höger-också i Tiberiassjöns vatten.Den var av samma material som den första.Dennna den andra Heliga stenen utmärktes av att det var en mänsklig hand som tog upp den ur vattnet-det råkade vara min hand.En vanlig-unik-människas hand.Denna den andra Heliga stenen gav jag vid hemkomsten till en av de äldsta kyrkvärdarana i Täby församling.För att Hon skulle bevara den och ge den vidare till sin efterträdare,när tid blir.För att påminna om människans helighet och om Jesu mänsklighet.Och att vi skall besinna och vara lyckliga över att varje mänskligt möte är att möte med Kristus.

Den tredje heliga stenen ,låg också i vattnet-nära den andra.Den utmärktes av att den formats av vattnets rörelser.Vattnets rörelser som kommit sig därav att vinden blåst och rört vattnet som slipat stenen.Vinden kan inte ses-den är den osynliga kraften-andningen-anden-som är all rörelses ursprung-och som formar alla stenar och gör våra liv möjliga-uppehåller våra liv. Den stenen gav jag till den äldste ämbetsbäraren i församlingen-för att han måtte bavara den och ge sen vidare till sin efterträdare.

Så bliva de då beståndande dessa tre stenar.Det Heligaste jag kunde finna i det Heliga landet.I Faderna,Sonens och Den Helige Andens namn!

Eller var de tre Heliga stenarna tecken på Tron,Hoppet och Kärleken?

Vem vet-de är i alla fall överlämnade…………i all sin Helighet.

Tanken var också att kyrkkistan har tre lås-och de tre som har ansvar för nycklarna måste vara överens om kistan med det heliga skall kuna öppnas.Sexmännen,kyrkovärjarna och prästen.De har också i dag ett gemensamt uppdrag som inte kan utföras om de inte är överens. Vilket jag tror att de är i Täby! AMEN!