Medborgarplatsen(kvarnen) 7/3-10 kl 1600

När jag har

mobiltelefonen

i vänstra skjortbröstfickan

vet jag

att den är en pacemaker

nyttiga strålar

Men ingen annan vet

-vad jag vet

 

Medvetenhet är

vår största gåta

alltets

och vår egen

existens

är den andra.

De förutsätter varandra

 

Visst söker vi

åtminstone jag

efter gåtornas svar(?)

men större

än gåtorna

är Frågan

 

Kan jag älska?

Kan jag bli det

som var meningen?

En kärleksmänniska

Eller är det

inte något

jag (eller anrda) kan ”kunna”

 

Vi bär kärlekens hemlighet

i våra hjärtan

i våra kroppar

men det krävs två -för tango

Kan jag, ta emot

det som ges mig

det som jag längtar så efter

Kan jag ge(?)

 

minst 12 gånger har

första pronomen

använts i denna text

det är ett allvarligt budskap

om du inte märkte att

det var konstigt

bör du(kanske) stilla dej

Stanna upp!

Problem med 18-åringar som kastas ut ur kyrkan(s register)?

Odöpta 18-åringar-ett kvasiproblem för Svenska kyrkan!Det talas och skrivs en hel del om att snart kommer ett ras i kyrkans medlemstal då en massa 18-åringar faller ur kyrkans gemenskap. Kastas ut ur medlems (tillhörighets-) registret. Det handlar om 10-tusentals personer. Och se – där går det illa för kyrkan igen! Vi backar i antalet människor som finns hos oss. Eller i vår gemenskap?

Resonemanget bygger på okunskap. I tillhörighetsregistret finns dels tillhöriga (medlemmar) och dels andra som är ”antecknade”. Att vara antecknad är en teknisk term som betyder att man får finnas i registret – utan att vara kyrkotillhörig (medlem). Det är en sak som datainspektionen -i sin godhet – medgivit för kyrkan.

Man kan vara ”antecknad” av två orsaker. Den första är att man är barn till en kyrkotillhörig förälder (vårdnadshavare) som är kyrkotillhörig. Den andra är att man är förälder (vårdnadshavare) till ett barn som är kyrkotillhörigt – utan att man själv är det.
När man fyller 18 år blir man myndig och står inte längre under någons vårdnad. Därför kan man inte längre vara ”antecknad” – och då tas man bort ur registret. Det är inget konstigt med det. Det är helt naturligt. Det är högst naturligt. Det konstiga är -kanske – att man varit i registret så länge utan att vara kyrkotillhörig!
Antecknade som är under 18-år kallas för ”antecknade i avvaktan på dop” – därför skall vi ,enligt nu gällande regler, tillskriva dem på 18-årsdagen och påpeka för dem att de faller ur registret om de inte döps. Varför? De vet ju inte ens om att de finns registret! Och dessutom hoppas jag att de flera gånger tidigare – inte minst vid inbjudan till konfirmationsundervisning fått en inbjudan om att vara med i kyrkans gemenskap som tillhöriga (medlemmar). Att kontakta dem igen kan vara bra o trevligt – men varför just när de fyller 18år?
Nu har någon tydligen kommit på att man dessutom borde kontakta odöpta 18-åringar som är kyrkotillhöriga! Det kan man också vara. .Man kan Tex. vara kyrkotillhörig genom att man blivit det genom ”meddelande”. Också här lika obegripligt – eller ännu mera obegripligt- varför man skall kontakta dem på 18-års dagen ? Dessa faller inte ur registret på 18-årsdagen. Men visst skall de inbjudas till dop o vuxenkonfirmation. Men varför just då?
De som är antecknade och faller ur registret vid 18-årsdage är inte en förlust av medlemmar. De har aldrig varit medlemmar/kyrkotillhöriga (och aldrig betalat kyrkoavgift eller haft rösträtt i kyrkan eller varit valbara).
Hysterin över alla som försvinner ur Svenska kyrkans register ( Svenska kyrkan som de aldrig varit medlemmar i) när de fyller 18- bygger på okunskap. Visst kan vi skriva ett brev till dem. Men de kommer säkert att fråga sig varför vi inte kontaktat dem aktivt tidigare!
De som är kyrkotillhöriga utan att vara döpta och fyller 18 är en helt annan kategori. De kanske vill ha det så- och då är de fullvärdiga medlemmar i vår kyrka. Och har fått sina röstkort när de fyllt 16år.

Kommunikation med tillhöriga och icke-tillhöriga är en mycket viktig sak. Men 18-årshysterin bygger på ett felaktigt tänkande.

Johan Blix
Kyrkobokföringsinspektör i Stockholms stift
Kontraktsprost i Roslagen