Lite om skuld,skam och förlåtelse

SYND-SKULD-SKAM-FÖRSONING-FÖRLÅTELSE
 

Synd: grundbetydelsen av det grekiska ordet synd är  ”att missa målet”(med livet)Det kan vara att Du gjort något som skadar en annans liv. Att  Du gjort något som skadar ditt eget liv. Att Du inte gjort något alls, som Du borde ha gjort.

 

Skuld: är något som man är skyldig. Skulden är inte en känsla, utan en objektiv realitet. Om jag, genom att synda, skadat någon så har jag ansvar för detta.

Den juridiska skulden kan man läsa sig till i lagen -den är lika för alla.

Den moraliska skulden beror också på vad jag visste och vad jag kunde göra –alla har olika förmåga att göra rätt och att göra gott.

 Skulden finns kvar tills jag betalat den( reparerat skadan) eller tills den som jag har skulden till har efterskänkt den. Att efterskänka en skuld kallas både i livet och i juridiken för Nåd . Det latinska ordet för nåd är Gratis –dvs du behöver inte betala.

 

Skam: är en känsla. En känsla av att man är dålig som människa.

 

Man kan känna skam både för det man själv gjort och för det man blivit utsatt för. Man kan känna skam för att man är med i ett sammanhang, som man inte rår för. För att man tillhör en viss grupp människor (för att man är jude eller svart, för att man bor i ett lågstatusområde, går i en viss skola , för att man tillhör en familj med dåligt rykte). Man kan också känna skam för annat som man inte kan hjälpa -att man är ful eller fattig.

 

Skammen för sånt som jag inte kan ansvara för kan tas bort genom ökad kunskap och genom att andra bekräftar mej. Skammen för min skuld kan försvinna när jag i mitt hjärta förstår att skulden inte längre finns -den är betald eller efterskänkt.

 

Soning: man skall försöka sona sitt brott. Det är att försöka ställa till rätta. Försöka betala sin skuld.

 

Syndabekännelse: för att förlåtelsen skall ”hända” måste två parter vara aktiva. Den som ber om förlåtelse och ångrar sig -och den som ger förlåtelsen.

Innan man går bort på en fest (mässan) som man bjudits till gör man sig ren och fin av tre skäl:

 

-av artighet mot värden (Gud i mässan)

-av artighet/hänsyn till de andra gästerna (de andra som tar emot nattvarden)

– för att man trivs bättre själv på festen

 

Syndabekännelsen i början av mässan(festen/måltiden) är rengöring (intvålning och skrubbande)av själen. Tillsägelsen om förlåtelsen som prästen avslutar med är som  när man duschar bort tvålen, ock med den smutsen.

 

Den gyllene regeln: Matt 7:12 ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,det skall ni också göra för dem”

 

Bergspredikan: Matt 5. Jesus skärper lagen – så att vi alla förstår att ett värdigt mänskligt liv utan förlåtelse är en omöjlighet.

 

När vi förstört våra relationer vill vi ofta:

 

                                                                                                                                  

-ha en förklaring. Varför  gjorde du det ?

-ha en överenskommelse. OM du lovar att aldrig mera…….

– utjämna . Slår du mej så slår jag dej.

– straffa .Här får du för du skall minsann betala……..

 

 

Förlåtelsen är alltid omotiverad. Man kan aldrig ha förtjänat en förlåtelse. Förlåtelsen kommer alltid ur kärleken till den andre.Därför kan man konstigt nog säga:

 

”Det är endast de oförlåtliga synderna som vi behöver förlåtelse för”

 

Jesus: säger på korset till sina bödlar(och till hela mänskligheten) ”Fader förlåt dem-ty de vet inte vad de gör” Luk 23:34.

 

Jesus:Berättar liknelsen om den barmhärtige samariern.  Luk 10.

 

 

Jesus : mötet med äktenskapsbryterskan: Joh 8

 

Bikt: bikt är ett hemligt samtal mellan en enskild människa och en präst. Det består av att man pratar om vad som hänt. Ser på eventuella möjligheter till soning. Syndaren bekänner sina synder inför Gud och prästen. Prästen meddelar (på Jesu  uppdrag) förlåtelsen.

Tystnadsplikten vid bikt är absolut. Det betyder att prästen inte ens får tala om att samtalet ägt rum. Den biktande kan vara anonym. Prästen har vittnesförbud inför domstol om vad som framkommit vid bikten. Ordning för bikt finns i psalmboken.(Den står efter ordningarna för dopgudstjänst )

 

 

 

 

 

 

Den mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn………….

Människan ställer till med stora problem för mänskligheten. Vi är vana vid det. Senast den stora oljeläckan i Mexikanska Gulfen. Värre saker har hänt. Vi har tillverkat atombomber, helt i onödan. De finns nu i tusental. Den stora risken i dag är att de kan spridas till terrornätverk eller gangsterstater. Det värsta människan kanske gjort var att detonera två atombomber i 2:a världskrigets slutskede över städerna Hiroshima och Nagasaki. Människornas girighet har gång på gång förstört samhällenas grundstabilitet. Inte sällan har problemen förvärrats när de skulle lösas. Greklands ekonomiska kris beror – vad jag kan förstå – inte på något annat än att man inte velat erkänna det som de flesta ansvariga visste. Att man levt på lån. Ungefär som familjerna i programmet ”Lyxfällan”. Men nu gällde det ett helt land.

När något går galet som vi hoppades och trodde skulle gå bra brukar vi säga att det hela berodde på ”Den mänskliga faktorn”. Den mänskliga faktorn är orsaken till att planet störtade, om det var så att piloten var full eller somnade. Den mänskliga faktorn är orsaken till att patienten dog på operationsbordet om det var så att kirurgen läst fel i journalen om vad det var som skulle opereras. Den mänskliga faktorn är orsaken till den stora oljekatastrofen om den beror på att ingenjörerna och teknikerna räknat fel när det beräknat stabilitet och tryck .

 

Ja människan är verkligen ofta mänsklighetens fiende och ofta, när något går galet, beror det på den mänskliga faktorn. Det är nödvändigt att de människor som är skyldiga till andras olyckor och jordens liv avkrävs ansvar och får ta konsekvenserna av sina handlingar. Det är att försöka ställa tillrätta. Betala tillbaka skulderna. Ta sina straff enligt lagen osv

 

Men borde inte uttrycket egentligen ha en positiv innebörd? De flesta flygplan störtar inte alls och det beror på -just det – den mänskliga faktorn! De framförs av skickliga och välutbildade piloter som hela tiden gör det rätta. De flesta oljeplattformar byggs och sköts av kunniga människor som räknar rätt och som inte gör fel.

 

Att vara människa är att leva som en del av ett gigantiskt samarbetsprojekt där vi alla är helt beroende av att många andra människor tar ansvar och gör rätt. Det gäller avloppssystem. Det gäller järnvägstrafik och biltrafik. Det gäller livsmedelsproduktion och livsmedelsdistrubition. Det gäller sjukvård och arbetsmarknad. Utan ”den mänskliga faktorn” skulle samhället rasa samman på mycket kort tid.

 

Det märkliga är inte att vi blir sjuka och dör -utan att vi föddes och att vi lever.

 

Det hela beror på hur man ser det, skulle någon säkert säga ? Visst, var och en äger sin egen upplevelse av tillvaron. Men ändå, den positiva mänskliga faktorn är det som bär oss och kan ge oss ett värdigt mänskligt liv.

 

Har detta något med Kristen tro att göra? Jo, kristen tro utgår från att tillvaron är Helig och skapad av Gud. Alltså är den positiva mänskliga faktorn ingen slump, utan en del av livets mening. Vi kan också säga att hos Gud märks den positiva mänskliga faktorn  tydligast i personen Jesus.

 

För att vi skall kunna leva ett värdigt mänskligt liv behövs  förlåtelsen när den mänskliga faktorn orsakat det som blev fel för livet. Men också förlåtelsen är nedlagd i skapelsen. Kristendomen går inte ut på att vi skall be Gud om förlåtelse -utan på att vi skall förstå att vi är förlåtna. Denna insikt kan, ibland, ge oss kraft att försonas med varandra.

Men, först soning sen försoning. Juridisk skuld kan inte förlåtas bort. Vi måste dömas enligt lagen. Men den juridiska skulden får inte förväxlas med den moraliska skulden -men det är en annan historia som jag kanske återkommer till.

Diskutera gärna artikeln på: 

 

  johanblix.se