Några tankar om ondska—

                                                                                                             

Livet och tron. Täby gård. Varför finns ondska?

                                           

Ingen enda av oss vet varför det finns ondska -men vi vet att ondska finns. Vi står ofta frågande, oförstående , inför ondskan, när den möter oss.

Vi vill inte ondska. Jag tror inte att någon enda människa vill ondska. Jag tror inte att det finns onda människor men det finns människor som är så fyllda av ondska att de gör ont.

Även goda människor kan göra onda handlingar.

Inför självmordsbombaren i centrala Stockholm i helgen kommer ondskan, den meningslösa ondskan närmare oss.

Vi blir rädda. Vi tar avstånd. Vi upplever att tryggheten är hotad.

Kanske är  inte det konstiga att en desperat och kanske sjuk man spränger sig till döds med fara för andras liv som är udda och märkligt. Det verkligt märkliga är människornas inneboende godhet. Att kanske hundratusen  människor går runt i centrala Stockholm en helg. Tusentals åker tunnelbana. Tusentals åker buss. Tusentals kör bil. Tusentals går på bio och teater- och allt detta i största respekt för varandra -och utan att skada de som man står i kö med eller knuffas med i tunnelbanan.

Men ondskans realitet finns. Och vi vill veta varför?

 En förklaring är rädsla!

Rädsla föder ondska. En rädd människa, vågar inte sänka garden och ta emot en kram. Utan de utsträckta armarna uppfattas inte som en inbjudan, utan som ett hot.

Rädsla kan komma ur överlevnadskamp. När människan saknar mat, värme och social trygghet -ja är hotad till livet. Då kan rädslan för att dö övergå i våldshandlingar. I ondska.

 En annan förklaring kan vara bristande förmåga till empati/sympati.

Om man inte har förmågan att känna, veta och sätta sig in i en annan människas lidande -då är det troligt att man inte försvarar den människan mot ondska. Man kanske t.o.m. själv gör henne ont. Skilj mellan empati och sympati. Empati behöver inte resultera i godhet- men sympati gör det. Men empati är en viktig egenskap för att vilja/kunna visa godhet.

 Mycket ont kan inte alls förklaras!

Naturkatastrofer som vulkanutbrott och jordbävningar är verkligen ondska för de som drabbas. Men någon förklaring av religiöst eller filosofiskt slag går inte att finna. Förr sa  man att det var ”Guds mening”, och hade då kanske (?) lättare att finna sig i sitt öde? Men nu tror vi inte så.

Förr(i mina föräldrars bardomsgeneration ) nådde vart fjärde barn i en syskonskara inte vuxen ålder, har det sagts mig. Det var oerhört smärtsamt för sörjande mödrar och fäder. Men ändå inte onormalt. Man hade en religiös eller psykologisk beredskap att tolka dessa händelser – som vi saknar i dag. Ett av min pappas syskon döptes i samma gudstjänst som min farfar begravdes i. Det var inte konstigt. Och givetvis fanns det i syskonskaran, barn som inte nådde vuxen ålder. Där fanns ett stråk av tro på Guds allorsaklighet, som tolkades positivt .”Hon var så god att Gud tog henne till himmelen innan hon fått erfara denna världens ondska”.

  Hur kan Gud – som är godheten och kärleken tillåta ondskan?

Om Gud är allsmäktig på så sätt att Gud kontrollerar och vill allt som sker – då kan Gud inte vara enbart god. Men eftersom vi Kristna tror att Gud är godheten själv, så måste vi finna ett annat förhållningssätt.

När det gäller den ondska som åstadkoms av människor, finns det anledning att reflektera över människans fria vilja. Om människan har en fri vilja, innebär denna fria vila, frihet att göra rätt och att göra fel. Att göra gott och att göra ont (eller lika illa, att inte göra något alls och därmed tillåta ondskan) Människan fria vilja är det ,en av de faktorer , som gör oss just till människor och inte till biologiska maskiner. Utan fri vilja skulle vi inte ha moraliskt ansvar Vi älskar våra katter, hundar och hästar; men vi gör dem inte moraliskt ansvariga för deras handlingar även om de åstadkommer ont.

Ett resultat av att vi tror att Gud har givit människan en fri vilja blir att Gud tillåter oss att vara ansvariga och därmed också utförare av ondska.

 

Finns det onda människor?

Jag tror inte att det finns onda människor. Men det finns människor som är fyllda av ondska och som gör ont. Ingen föds ur moderlivet för att var ond. Att bli ond är det mest onda som kan hända en människa. Det har sina orsaker i både gener ,uppväxtförhållanden och livsomständigheter.

I en djupare mening är alla människor moraliskt oskyldiga!

Detta påstående vet jag motsägs av många – ja kanske av de flesta. Men jag tror ,av hela mitt hjärta och av hela min hjärna, ändå att det är just så det är. Att vi inte inser denna sanning gör  dessutom att vi spär på tillvaron med mer ondska. Huvudpersonen i romanen Noreas saga (författad av Marianne Fredriksson) säger ”Innan ni förstår (min kursivering) att ni är utan skuld, kommer Ni att göra varandra mycket illa” Men att alla är moraliskt oskyldiga -i djupare mening – till den ondska de åstadkommer, hindrar inte att alla är ansvariga för sina handlingar och måste ta konsekvenserna. Det är att sona sina brott, ta sina straff, betala sina skulder -allt detta så mycket man förmår.

 

Förlåtelse – enda vägen till ett värdigt vuxenliv

Alla gör vi misstag, medvetet eller omedvetet. Vi skall försöka ställa till rätta. Reparera våra misstag. Men ofta går det inte -och om det går är det inte säkert att den brustna relationen är upprättad, därför att skulden är betald. Förlåtelsen är nödvändig för att upprätta brustna relationer. Den är alltid omotiverad (utom av kärleken) och alltid villkorslös. Förlåtelse är helt nödvändig för ett värdigt liv. Det gäller oss alla. Både att ge och att ta emot förlåtelse.

                                                                                                                    

Den moraliskt goda i hemmet kan vara en djävul i andra sammanhang

SS-officerare i Nazityskland kunde vara goda familjefäder och bra hussar åt sina hundar, på hemmaplan. Men samma personer kunde vara känslokalla dödsmaskiner som utan (?) känslor skilde spädbarn från mödrar och kastade båda i brinnande ugnar eller spetsade dem på bajonetter. Det skedde i vårt grannland, för inte alls länge sedan. Detta är alldeles sant. Hur är detta möjligt? Kunde det ha varit du och jag ?

Hur det kunde ske finns många teorier om. En är teorin om ”föraktet för svaghet”(Jung). Den teorin säger att man ,om man är svag, måste ha någon längre ner på hierarkin att trampa på för att själv få ”värde” En annan förklaring är ,här igen, rädslan. Många hade gått på propagandan att Judarna var skapare av en världskonspiration och låg bakom såväl sovjetkommunismen som världskapitalismen.

I båda fallen lyckades man förtingliga människor –  vissa människor hade inget människovärde- därför behövde de inte behandlas som människor .De kunde ,utan skrupler, behandlas som slaktdjur och ännu sämre. Därför måste vi hålla samman vår etik och vår moral så att det inte gäller andra regler i familjen än vad det gör i närsamhället eller i hela världen.

 Därför är också enda skyddet mot denna typ av ondska att alltid hävda att varje levande människa, oavsett moraliska kvalitéer, etniskt ursprung, religiös tro, ekonomisk- eller hälsomässig status; bara genom att finnas till är en Outbytbar pärla i Guds eget halsband. Så predikade Jesus. Det är vårt viktigaste uppdrag som kristna människor, att bekämpa det onda och förmera det goda.

 

2010-12-13 JB-x

 P.s. På församlingens hemsida www.tabyforsamling.com finns ngt som heter ”Fråga prästen” -där har jag genom åren svarat på många olika frågor om ondska. Kolla gärna.

                                                                                                             

                          

                                                                             

                                                 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s