Dagens ledare i Svenska Dagbladet-Svd

Dagens ledare i Svd är den märkligaste på länge.Mycket text-men budskapet kan enkelt sammanfattas i två åsikter.

1) det är fel att ”papperslösa” i Sverige skall få tillgång till sjukvård

2) det är fel att barn som inte har tillstånd att vistas i Sverige skall få gå i skolan

Allt detta lindas in i en massa ord om rädsla för att flyktingar/hitresande/asylsökande skall resa till Sverige därför att de här kan få sjukvård eller utbildning-även om de inte har uppehållstillstånd.

Den konstigaste ledaren på länge. Svd har en bra o hederlig tradition av att ledarna är signerade.Man vet viken person som skrivit ledaren.Man vet vem som står för åsikterna. I detta fall finns inget namn på ledarskribenten.Jag förutsätter därför att alla Svd;s ledarskribenter och chefsredaktören och kanske den ansvarige utgivaren står bakom åsikterna i dagens ledare ?