Trinity united church of christ

Sondag i Chicago.0900 akte prostjanget och biskopen till Trinity church.En tunnelbaneresa pa nastan en tim.Andstationen.Gudstjansten (den andra for dagen,det ar tre varje sondag)borjade ca kl 1045.Koren bestod av ca 150 sangare! Musikstilen var mycket blandad: gospel,nerero spirituals och modernt.Den forra ledaren for forsamlingen ville ha det sa.Ca 1000 gudstjanstdeltagare(inkl koren) gissar jag pa.Det var mycket liv och mycket kanslor i gudstjansten.Sangen och vaggandet och handklappningarna var medryckande.

Ibland var gudstjansten helt enkelt en rockkonsert!

Ibland var gudstjansten en forbonsgudstjanst!

Iblannd  var predikanterna sta-upp komiker!(Jo jag menar det)

Ibland var predikenterna rappare!

Mycket info och reklam i gudstjansten -precis som jag tidigare mott i USA-kyrkor.

Vi blev mycket val omhandertagna.Forsamlingen har ca 8000 medlemmar och en budget pa mellan 60-70 milj SEK! De driver verksanhet i skolor,bland fattiga,bland doende,bland ungdomar. Hela teologin var sund i sa motta att de ansag sig inte vara till for sig sjalva -utan for hela det samhalle som de finns och verkar i.

Gudstjansten tog mellan 3 och 4 timmar-lite beroende pa hur man raknar.Allt var bade imponerande,intressant och forvirrande.Om jag skulle predika som deras gastpredikant(de tog upp en extra kollekt till honom!) sa skulle nog kyrkvardarna i Taby ringa polis och ambulans for att omhanderta nig(jag skamtar inte nu!) Men det blev inget tungomalstalande -fast predikenten nosade mycket nara den gransen.Hela gudstjansten sandes forstas pa internet och spelades in och teckentolkades.

Det jag skulle vilja ta med mig hem till Taby ar: den ande och livfyllda musiken,det sociala engagemanget och den ekonomiska kreativiteten.

Bön-ett av religionens språk

Bön,meditation,mystik                                       

 

Religionen har 5 språk(särskilt kristendomen).

Dessa är:

  • riten/gudstjänstens språk
  • kärleksgärningarna/ agerandet i det dagliga livets språk
  • lärans språk
  • bönen/meditationen/mystikens språk
  • enhetens språk (alla de fyra första tillsammans)

 

 

Religion utan bön och riter är omöjligt att tänka sig.

Bönen börjar i den mystika ”religiösa grundupplevelsen” Det är när man (exempelvis) står på en fjälltopp en stjärnklar natt och blickar upp mot stjärnorna och känner sin egen extrema litenhet samtidigt som man känner att man är en del av och har del i det enorma som vi kallar universum.

 

Bön kan vara en aktivitet. Låt oss bedja -och sen börjar man be tex ” Fader vår………….”

Bön kan vara ett tillstånd . ”Hela ditt liv är ett samtal med honom som bär universum och bor i ditt hjärta” Sv ps 762.

 

Skilj på bön och magi!

 

Magi är när människan med besvärjelser och ordkonster försöker manipulera andliga krafter för egen vinnings skull.

Bön är att uttrycka sina önskningar, men sedan överlämna sig och önskningarna åt Gud.

 

”Att bedja är ej endast att begära, att själviskt ropa: Giv mig,Herre giv!Att bedja är att komma Gud så nära att han blir livet i vårt eget liv” Sv ps 213.

 

Bönhörelse -finns det

Många vittnar om bönhörelse.

Och många vittnar om att de bett -utan resultat.

 

Om ditt barn ber dig om en moped och du ger honom en cykel i stället -så är det

inte säkert att det beror på att du inte hörde vad han bad om, du kanske bättre än

han själv förstod vad som var bäst för honom.

 

”Om många samtidigt tänker på en person så brukar det hjälpa”

 

Bönen påverkar den bedjande och hennes relationer och livsinställning. Martin Luther sa: ”Om du vill hålla dig upprätt -fall på knä!”

 

Var kan man be?  I kyrkan förstås -men egentligen över allt. Det är inte fel att skaffa sig ”favoritböneplatser”. En sten i skogen. En utsiktsplats vid havet eller på ett berg.(I bibeln går människor ofta upp på berg när de skall tala med Gud.(Moses, Jesus….) .

 

 

                                         

Att be i sängen är en bra idé. 30 sekunder innan du går upp -och 30 sekunder innan du somnar. En minut om dagen kan betyda mycket för ditt andliga liv!

 

Mina ”sängböner” : 1) ”Jesus gör mig så till sinnes så som du till sinnes är” (Eller:”Gud gör mig av nåd till en god människa”) 2) ”I dina händer Herre Gud befaller jag nu min ande”(vid förtvivlan).

 

Bönens världsomspännande nätverk.

Antalet kristna i världen är ca 2 miljarder.Bönen Fader Vår är den bön som är mest spridd och använd -därför att den var anbefalld av Jesus själv.Den beses i varje högmässa över hela jorden.

 

Varje gång(oavsett när på dygnet) du ber bönen Fader vår, kan du vara säker på att du har sällskap av 10-tusentals andra kristna som också ber den bönen just då!

 

Kan Gud be för oss ?

En vanlig föreställning i den Katolska världen är att helgonen kan be för oss jordelevande -och att vi kan be dem be till Gud för oss. I vår tradition finns formuleringar om att Jesus ber för oss. I nattvardsbön C enligt kyrkohandboken: ”Vi tackar dig för Jesus Kristus…….Vi vet att han i sin härlighet hos dig alltid ber för oss…….” Vi har också den fantastiskt innerliga och djupa psalmen Sv ps 267.

 

”Bed för mig Herre kär.Se till mig ner.

Modfälld och trött jag är,orkar ej mer.

Jag har blott synd och brist.Bönen sin kraft har mist

Bed för mig,Jesus Krist,bed för mig,du.”

 

Den ordlösa bönen.

Bönen behöver inte bestå av ord. Den kan vara ordlös. Ett ”varande” – ordlös i tystnaden. Varje gudstjänst bör ha plats för tystnad. En paus är ”En tyst stund varunder musiken fortsätter” Och en tystnad i gudstjänsten är också bedjande -med eller utan ord. Kanske lyssnande efter ”Guds röst”?

 

Meditation

Alla kan meditera -och alla gör det mer eller mindre, på olika sätt. Ett uttryck för att ha kommit i ett meditativt tillstånd kan formuleras som att man ”frikopplar hjärnan”(och själen). Ett sådant tillstånd kan också sägas vara mycket nära ”den religiösa grundupplevelsen” – som jag inledde med. Detta tillstånd uppnår många under längre motionspass eller när man lyssnar på en riktigt bra konsert, som förflyttar mig i tid och rum på ett närmast okontrollerbart sätt. Detta är ett tillstånd.

Men meditation kan också vara aktivitet (jämför inledningen om ”aktivitet” och ”tillstånd”)Man sätter sig på ett speciellt sätt eller på en speciell plats och intar en meditativ kroppshållning och andas kontrollerat .Denna meditatiion som aktivitet kan vara kopplad till bibelberättelser (där man ”blir” de olika figurerna i berättelsen) eller till bilder/tavlor som man ”går in i” och blir närvarande i.

…………………………………………………………………………………………