Birgittamässa-medeltidsmässa-tacksägelsedagen2011

Beredelseord Täby kyrka 2011-10-08 -Birgittamässa/medeltidston

Ända sedan medeltiden – och tidigare också – tillhör det en kristen kyrkas ordning att rannsaka sig innan man går till mässan. Vi gör det än i dag.

Det finns alltid sådant som vi ångrar att vi gjort, och- inte minst -ångrar vi,  att vi inte gjort det vi borde gjort.

Detta  är inte gammaldags och passé -det är högaktuellt, ty i detta avseende har människans natur inte ändrats genom århundraden.

Varför skall vi rannsaka oss innan vi närmas oss det heliga och vårt eget inre?

Därför att det är naturligt och bra att tvätta sig ren, innan man går på en finare middag, som man är bjuden till.

Av tre skäl:

1) Artighet mot värden -i detta fall Gud

2) Artighet mot de andra middagsgästerna -de andra som går till nattvarden i dag

3) Omsorg om sig själv -man mår ju själv bättre på festen om man är fin/ nybadad.

Hur var det nu med Birgitta -ett helgon! Behövde hon rannsaka sig? Eller är helgon så rena och fina i själen (och kroppen) att det är alldeles onödigt med syndabekännelse?

Tvärt om!

Helgonen är INTE de människor som alltid gjort allting rätt!

Jag tror, att endast de som en eller flera gånger varit minst halvvägs nere i helvetet, kan bli helgon. Endast de med helveteserfarenheten, kan på ett trovärdigt sätt vittna om Nåden och förlåtelsen.

Kanske är vi inte så olika: du, jag och Birgitta? – inför det vi nu skall göra – bekänna våra synder:

Mellan arlanda och Chicago 28 maj 2011

Mellan Arlanda och Chicago 28/5 2011.

Vad döljer sig i ett flygplan?

En hel värld!

Av tankar och drömmar

Hur blev alla dessa avsked?

I natt eller tidigt i morse?

Tänk om

Alla tankar och drömmar

Som finns i planet

Kunde mätas

Eller kunde ses

Eller kunde höras

Tillsammans

På en gång

Eller

Var för sig

På en gång

Ändå ryms

Oändligheten

I en enda människa själ

Där tillåter Gud

Skapelseundret

Kroppen som tempel

Inte för tillbedjan

Inte för riter

Inte för offer

Men för närvaro

Helig närvaro

Jb-x