Existensen är grunden för vår samhörighet

Predikan 2012-02-19 Tibble miljömässa

 Vad är det viktigaste man kan säga om en kristen människa?

 Jo,att hon existerar!

Att existera delar vi med allt på jorden!

Muslimer och hinduer existerar lika mycket som vi kristna.

Men vi delar existensen med alla djur också. Vargar, hundar, kanariefåglar kor och valar. Alla existerar och ingår i skapelsen -precis som vi själva gör!

Men vi delar existensen med växterna också.

Existensen -att  vi finns ; sätter oss i samma båt som alla andra människor – och i den båten finns också rosorna, dadelpalmerna, gräset och ekarna.

 Men det räcker inte, vi är där tillsammans med bergen och sjöarna också, liksom sanden i öknen. Också det som vi skapat är med i existensens stora gemenskap. Till och med den bil som jag åkte hit i.

 Vi som är människor har fått ett särskilt ansvar för allt som existerar, det brukar vi kalla miljöansvar.

Det ansvaret går först ut på att inte i onödan skada det levande. Dagens djurhållning, slaktsätt och transporter i livsmedelsindustrin är ofta synd i ordets djupaste betydelse.

Allt är indraget i det heliga -men särskilt allt som lever. Människor, djur och växter.

 Men vi har också ett ansvar för de döda tingen i existensen. Hur förvaltar vi, järnmalmen, guldet, kolen och oljan? Allt han skötas eller vanskötas.

 Ansvaret, som vi delar med alla människor, oavsett religion- är mycket tydligt i Kristendomen. En viktig del av den kristna tron är insikten att hela existensen är helig. Och att frälsningen inte endast gäller individen eller individens själ -utan hela skapelsen.

 Därför är det så många djur på en Julkrubba. Kor, får ,vargar, kameler, oxar och åsnor. Alla dessa djur tittar förväntansfulla på Jesusbarnet i krubban. De längrar efter frälsning. De längtar efter befrielse.

 Jag tänker ofta att psalm 45, av Lina Sandell,  i psalmboken handlar om just detta.

 Första raden lyder: ” Jesus för världen ,givit sitt liv………..”

 Det viktiga är här inte minst vad det inte står. Det står inte: ”Jesus för de kristna givit sitt liv…” Det står inte heller: ”Jesus för kyrkfolket, givit sitt liv…” Inte heller står det .”Jesus för mänskligheten ,givit sitt liv…….”

 Nej det står ”Jesus för världen, givit sitt liv,…..” För världen , det betyder för alla växter, alla djur liksom för bergen, sjöarna och öknarna och människorna.

 Och sen följer nästa rad: ”Öppnade ögon, herre mig giv……..” Att se världen med öppnade ögon betyder inte endast att man ser det som kommer ivägen för blicken. Att se med öppnade ögon betyder att se världen med Jesusblick.

 Att se världen med Jersusblick, betyder att se allts inneboende helighet. Det betyder också att avslöja, det som är falskt och nedbrytande i våra sätt att leva på jorden. Men framför allt betyder detta att se med Jesusblick att se allt och allas inneboende möjligheter.

 För Jesus finns inga hopplösa fall. Politikerna brukar säga – att de inte kan uttala sig i det enskilda fallet. De uttalar sig så att säga mera principiellt.

 Men Jesus är det precis tvärt om. För honom finns det inga andra fall än de enskilda fallen.För Jesus är du och jag ett enskilt fall, som han uttalar sig om. Han säger : Jag behöver dig, du skall hjälpa mig att frälsa, att rädda hela världen – men vi börjar med dig och ditt hjärta. Så att du blir fri att älska andra och hela världen . Kanske också i benådade stunder ,dig själv?

Ordet

Predikan sexagesima eller reformationsdagen

 

”Ett vänligt ord ,kan göra under, det läker hjärtats djupa sår, det är ett ljus i mörka stunder, en hand som torkar ögats tår. Ett vänligt ord är änglabud, en hälsning ifrån herren Gud.” (Sv ps. 98)

 

Det är verkligen viktigt vilka ord vi använder.

Ibland hör men någon säga om någon .”Hon (eller han) har verkligen ordet i sin makt…………..”

 

Den som kan hantera ord har makt. Mycket makt. Med ord kan man såra, uppmuntra, ,glädja, krossa drömmar ,rycka bort hopp, upprätta och trösta människor.

 

Ibland väljer vi fel ord -av misstag. Det har hänt mig själv många gånger: att jag sårat människor med mina ord -utan att jag velat det. Det är svårt att rätta till. ”Jag menade inte så……kan man säga. Men skadan är redan skedd. Och ibland mycket svår att reparera.

 

Människor är olika -en del väger ord på guldvåg. Både som talare och som åhörare. Man kan bli rädd för sådana människor. Man kan tänka det är bäst att jag inte säger något alls -för risken att han missuppfattar mig eller medvetet eller omedvetet misstolkar mig är för stor.

 

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder ”Jag säger ingenting så har jag inget sagt”. Men det är ett helt felaktigt ordspråk.

 

I stället vill jag ge er ett nytt ordspråk ”You can not,not communicate”

 

Det är lite svårt att översätta till Svenska men -jag gör ett försök. Du kan inte låta bli att säga något genom att tiga -för ditt tigande är också ett budskap – frågan är bara vilka ord som ligger i ditt tigande?”

 

You can not,not communicate

 

Ibland kan tigandet vara ett medvetet sätt att kommunicera. Jag tänker på när Pilatus förhörde Jesus .Pilatus sa till Jesus: ”Hör du inte vad de beskyller dig för? ”Men Jesus svarade inte på en enda fråga och Pilatus blev mycket förvånad”

 

Men lika ofta -kan tigande vara ett sätt att försöka slippa ta ansvar för vad man säger. Men det fungerar inte ,eftersom : ”you can not,not communicate”.

 

Men orden har också olika betydelse beroende på hur de sägs Jag minns att jag som liten sa ”Jag har väl inte sagt något elakt eller galet pappa ” Min pappa svarade :”Det var inte det du sa det var tonen”.

 

Det mest kända citatet av filosofen Wittgenstein är ”Vad man icke kan tala om ,därom måste man tiga”

 

D.Bonhoeffer menade att efter de kristnas svek i Tyskland under 2:a världskriget och förintelsen, så var det kanske nödvändigt att tiga. Inte att sluta tala ,utan att sluta med att använda de vanliga kristna fraserna. Det kristna språket hade förstörts av verkligheten menade han. Jag vet inte om han har riktigt rätt i detta -kanske ?

 

Men i alla fall vill jag påstå: ”Vi måste vara försiktiga med G-ordet” Mycket försiktiga med G-ordet. För så fort vi använder det riskerar vi att bli missuppfattade.

G-ordet är ordet Gud.

 

Ordet är centralt i Luthersk kristendom. Det viktigaste är enligt Luther : att Guds Ord rent och klart predikas. Där Guds ord rent och klart predikas och där sakramenten rätt förvaltas -där är kyrkan.

Vad betyder detta ? Hur skall vi förstå det annat än som en ganska meningslös fras?

 

Ordet är inte endast bokstavskombinationer. Ordet är också Jesus själv. Och ordet vart kött och tog sin boning mitt ibland oss ,står det i Johannesevangeliget. Ordagrann skulle översättningen bli : Ordet slog upp sitt tält och bodde mitt ibland oss.

Men ordets betydelse och dess koppling mellan uttalandet och den fysiska verkligheten möter oss redan på Bibelns första sida; Gud sade ”Ljus bli till” och ljuset blev till. Gus sade: I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten” Och det blev så.

Alltså Gud sade: (uttalade ord) och det blev så.

 

Johannesprologen är också en skapelseberättelse som börjar med ordets betydelse: ”I begynnelsen fanns ordet, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

 

Ordet finns också i ditt och i mitt hjärta.

 

Vi har tillgång till Ordet. Evangelieberättelserna läses om och om igen i dag läses evangeliet säkert högt på fler än 1000 platser i våt land och troligen är det minst 100-tusen människor som denna söndag lyssnar till evangeliet, bara i vårt land. Dagens evangelium handlar bland annat om att tron aldrig kan vara något som vi kan få genom att anstränga oss.(Sv.ps 39) Meningen med att evangeliet ljuder och är i ”Svang” som Luther sa. Meningen med detta är att det kan omskapa våra hjärtan och våra tankar, så att vi blir mera av kärleksmänniskor. Mera Kristuslika. När ordet drabbar oss med full kraft blir vi både avslöjade och upprättade.

 

Förr lästes alltid följande bön från predikstolen direkt efter predikan:

 

Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömske hörare ,utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden ,och varda saliga .Genom Jesus Kristus ,vår Herre .Amen.

What is byond the face ?

What is beyond the face ?

What is under the skin?

Hard life and sorrow

is what we see now

eyemirroor – see with love

and yoy will find mercy Lord

God lives in everyone

Holyness is the  name

Surname of mankind

and all the threes

Name of fhe fisch and fruits

Children and thinking roots

Holynees is beyond the face

Look in the mirror now

what is behind the wall ?

Good sees you naked

beyond yourself

she loves you now and then

live life with all your friends

this is the meaning of your life

Simon o Ekarna samt Morgon i Jenin

Har just sett filmen Simon och ekarna,samtidigt som jag avslutat romanen Morgon i Jenin.

Dessa båda framställningar för ihop, på ett alldeles egendomligt sätt. Boda är gripande människoöden. Båda handlar (delvis) om en pojke som inte vet om att han har det arv han har- bär de gener han bär. I båda fallen en fråga om etnicitet och religiös tillhörighet.

Men ändå helt olika .

Båda berättelserna rekommenderas- om de lär oss något så är det att varje människa först och främst är en människa-och att det delar vi med alla andra människor.