Du är diamanten som lyser

Du är diamanten som lyser

Namnet, över alla namn

Är ditt namn och mitt

Hjärtat längtar till en hamn

Som inte söker sitt

………………………………………..

En kärlekens stilla lagun

Där blodet blandas med vatten

Pilen skjuts med harpun

Från Amors gömsle i natten

……………………………………….

Den går från Hjärta till Hjärta

Världens starkaste kraft

Dödar leda och smärta

Utplånar den känsla du haft

………………………………………

Känslan av skuld och skam

Känslan av ensamhet

Bärs av Jesus, Guds Lamm

Till Gud som ensam vet

……………………………………..

Vet om din situation

Känner din gråtande själ

Vet mer om hjärtats passion

Än någon som vill dig väl

………………………………………

Hela din kropp är Helig

Hela din själ är hel

Du är diamanten som lyser…………….

Tillvarons storhet är Du

I evighetens Nu

 

(Stjernholms slott 2012-06-28 Jb-x)