Dagens tänkeord 15 dec -om ledarskap

Ledarskap är inte endast en uppgift för chefer och ledare.Alla medarbetare har till uppgift att ta ansvar för ledarskapet. Det gör man genom att kunna sin organisation och genom att förstå sin plats i den och sitt ansvarsområde.Dessutom har alla till uppgift att uppmuntra arbetskamraterna och stödja chefen./JB-x

Dagens tänkeord 11 dec-12 om ledarskap

”För att bli en bra ledare måste man tycka om att leda, men det räcker inte man måste tycka om de som man skall leda också” (Och ställa krav på dem och försvara dem alla utifrån deras förutsättningar) JB-x