Helle Klein -i Stockholmstidningen

Nyss svarade jag på ett citat av Helle Klein i Stockholmstidningen.Om rasism och islamofobi och antisemitism . Vi har samma åsikter och hållning i dessa frågor Helle Klein och jag. Jag svarade i Dagens Seglora utan att ha läst Helles artikel. Nu har jag gjort det- så nu vet jag vem hon avsåg.

Det är inte självklart  att jämföra Interndemokratin i SAP ( t.ex. vid personval) med vilka som tillåts företräda Svenska kyrkan. SAP är en  politisk intresseorganisation(som jag tillhör)-medan Svenska kyrkan är organisation som inte bygger på intressegemenskap  och åsiktsgemenskap -utan möjligtvis på religiös trosgemenskap eller på ” Ni har inte utvalt mig- utan jag har utvalt Er…………..Detta befaller jag er:att ni skall älska varandra.”