Maria Ludvigsson i SvD 14 juli2013 -om demokratin i SvenskaKyrkan

Maria ifrågasätter kyrkovalet och menar att folk(de som skall välja) inte kan se några skiljelinjer mellan ”höger och vänster när det gäller trosbekännelsen”. Visst är kritiken av det kommunala arvet som kyrkan bär på berättigad. Men att det skulle saknas Gud i kyrkans beslutande organ, de om är demokratiskt valda, anser jag är fel. En vanlig dag på kyrkomötet börjar med mässa i Uppsala domkyrka. Sen är det nomineringsgruppsmöte med morgonbön(psalmsång-betraktelse och bön) sen när plenum tar vid inleds detta också med en andakt/morgonbön.

Så tre gudstjänster är det vanligt att man har firat innan dagens arbete börjar i kyrkomötet -som förstås avslutas med aftonbön.

Svenska kyrkan är helt unik med sin direktdemokrati. Och visst finns Gud med. Det är de demokratiskt valda ledamöterna i kyrkomötet som ytterst avgör vad som är vår kyrkas tro,bekännelse och lära. Vill man veta vilken teologi kyrkomötet har beslutat om kan man lämpligen läsa inledningstexterna till kyrkoordningen, eller varför inte läsa bibeln och psalmboken-som kyrkomötet har beslutat skall gälla i Svenska kyrkan.

Men valet ? Vad handlar det om? Inte minst om att få engagerade kyrkliga och kunniga personer i kyrkans beslutande organ. I förra kyrkovalet deltog 1.300 nomineringsgrupper(se där -plats för många andra än de etablerade politiska partierna!!) Och 36.000 personer valdes in i kyrkans beslutande organ! Detta är en omistlig del av Svenska kyrkans identitet.

Men Maria har rätt i att lite mer teologi i kyrkovalet inte skulle skada, om det nu var det hon menade. Jag skall göra mitt bästa för att det blir mer Gud i valet. Men det är lite som att efterfråga att riksdagspartierna alltid skulle tala om demokratin i valrörelserna till riksdagsvalet.

Nathan Söderblom

”………uppenbarelsereligionen nått sin fulländning icke i en lära utan i en person.”Jesus Mose och profeternas fullbordan, har ej kommit för att stifta en ny religion, utan för att upphäva religionerna och grunda gudsriket. En religion med alla en sådans kännetecken har rest sig ur hans arv.Men den är endast ett medel för gudsriket,en gemomgång………….”….” (Nathan Söderblom  Uppenbarelsereligion  1930).

En sund religion,särskilt en sund kristendom påskyndar således sekulariseringen. Detta kan tyckas vara en paradox. Vi vill ju så gärna ”ha” vår religion.Men när religionerna avskaffats på detta sätt blir det tydligt att det inte går att skilja på den sekulära världen och den religiösa. Hela tillvaron i den helighet och gudomlighet som den hela tiden varit grundad i.