Att välja att bli vald

Det är snart kyrkoval. Demokratin och de 10-tusentals förtroendevalda är en omistlig del av Svenska Kyrkans identitet. Det kan vara svårt att se skillnaderna i de olika ”partiprogrammen”. Alla vill församlingens och kyrkans bästa. Men utnyttja din rösträtt och kom ihåg att valet i högsta grad är ett personval. Tre namn får man kryssa för på valsedlarna. Gör det!

 

Hela livet är fullt av val. Vi väljer elbolag, teleoperatörer, bilmärken, försäkringsbolag, utbildningar och livspartners. Ja många, många fler är våra val. Filosofen Jean Paul Sartre hävdade till och med att det är alla våra val som gör oss till den människa vi är. Kanske till och med gör oss till människor. Djuren gör knappast medvetna val.

 

Men det är mycket vi inte kan välja. Vi har ingen valfrihet i fråga om vilka som är våra föräldrar eller våra syskon. Vi kan inte välja att aldrig bli sjuka eller att inte råka ut för olyckor. I själva verket har vi ingen valfrihet alls i fråga om mycket av det viktigaste i livet. Vi kan endast i begränsad omfattning välja våra tankar. Vi kan inte välja våra drömmar om natten.

 

En viktig fråga är om vi kan välja mellan ont och gott? Är det kanske det som är att vara Kristen? Att välja det goda! Knappast! Muslimer, hinduer, Buddister och ateister gör goda gärningar, precis som en del kristna. Men med oss människor är det ofta så att vi gör det onda som vi inte vill. Och det goda som vi vill, det gör vi inte. Aposteln Paulus klagar över detta. Vi har flera viljor i oss samtidigt. Vi är som den häst som vill välja den vänstra vägen i vägskälet för att den leder till den gröna ängen med det saftiga betet, men som ändå kommer att gå den högra vägen på grund av att detta är ryttarens vilja. Frågan är vem som rider oss?

 

Men något kan vi göra för godheten. Indianhövdingen berättade för sitt barnbarn att det bodde två vargar inne i hans hjärta. En svart som hade ondska i sig och en vit som var fylld av godhet. De två slogs ständigt. Och när den vita hade övertaget gjorde hövdingen goda gärningar för sina medmänniskor. Men när den svarta segrade blev hövdingen en ond människa. Barnbarnet frågade ”Vilken av vargarna brukar vinna, farfar?” Hövdingen svarade ”Det är den som jag matar mest”.

 

Att vara Kristen är det att välja att mata den vita vargen mest? Nej, inte ens detta. Även om det är en god sak att bemöda sig om. Att vara Kristen är inte först och främst att välja, utan att acceptera och ta emot att man är vald. Dag Hammarskiöld formulerade det ”Vägen valde mig.” Alla människor är valda, utvalda av Gud och Jesus Kristus. Om vi verkligen själva kunde välja mellan ont och gott – då behövde vi ingen räddare, befriare, frälsare. Att frälsa är ett gammalt ord som betyder ”frihalsa” -det är att ta bort slavens järnring runt halsen så att slaven blir befriad. Fri att leva. Vi är alla, mer eller mindre, slavar under samhällets normer. Oskrivna och skrivna lagar om levnadssätt, åsikter om vad det är att lyckas, vad man borde och inte borde, styr våra liv.

 

Vi har svårt att frigöra oss till det liv som vi är ämnade att leva. Svårt att andas fritt och svårt att få livsglädjen att bubbla upp. Till och med svårt att känna frid i hjärtat. Det beror på att det inte är fred i omgivningen. Och på att jag kanske givit den svarta vargen mat. Vi kan inte välja att frälsa oss själva. Men valet är inte ditt. Du är vald. Vem du än är och hur du än är. Jesus valde ut rövaren på korset och sa ”I dag skall du vara med mig i paradiset”. Jesus valde ut soldaterna som kostfäste honom och sa ”Fader förlåt dem ty de veta icke vad de göra”.

 

Du är vald, utvald att leva med fred i din omgivning och frid i ditt hjärta. Utvald av Honom som sa till hela mänskligheten ”Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er vila”.

Kyrkans tidning nr 34 om Humanisternas konfirmation

Det är ju vänligt mot Humanisterna att KT ägnar ett helt mittuppslag åt deras ”konfirmation”. Jag har verkligen inget emot den vänligheten. Jag välkomnar också humanisterna i samtal om livsåskådningsfrågor och kan också tänka mig att samarbeta med dem – i viss mån har vi ju samma intressen. Inte minst eftersom de traditionellt helst definierar sig själva i realtion till oss som är kyrkliga.

Men lite proportionslöst är det hela. Hoppas det blir reportage om scoutläger, seglarläger, fotbollsläger  osv osv .Det finns en mängd organisationer i vårt land som har ungdomsläger av hög kvalité som är både fostrande och livsfördjupande för tonåringar. Den kanske minsta aktören är Förbundet Humanisterna.

Jag minns en historia som berättades när jag var ung. Den är så här: ”Det var biltävling i fortkörning mellan Amerikanska Ford och Ryska Moskowitz. Endast dessa två märken tävlade med var sin bil. Forden vann tävlingen.. Rubriken i den Amerikanska tidningen blev Amerikanska Ford helt överlägsen segrare, ryska Moskowitz allra sist. Rubriken i den Ryska tidningen blev : Ryska Moskowitz kom god tvåa, Amerikanska Ford näst sist.” Lite så är det tycker jag när KT i faktarutan tar sig före att presentera en jämförelse mellan antalet konfirmander i Humanisterna och i Svenska kyrka och kommer fram till att de ”ligger ganska nära varandra”. (räknat i % av medlemstalet)

Visst- för att lite byta ämne – konfirmationsstatistiken har gått ner på ett tydligt sätt. Men dels är det en naturlig följd av ett mer och mer mångreligiöst och mångkulturellt samhälle och dels torde antalet konfirmander i Svenska kyrkan vara mycket högt vid en jämförelse med de flesta europeiska kyrkor. Liksom vår kyrkotillhörighet är nästan osannolikt hög vid en internationell jämförelse. Det ger ingen anledning till att slå oss till ro. Men det är viktigt att ärligt konstatera fakta och presentera dem på ett relevant sätt.

Jag känner en gammal kyrkvärd som kallade KT för ”Torsdagsdepressionen” .Han menade att kyrkan har en egen tidning och som medlem blir jag inte så inspirerad och uppmuntrad av att läsa den -ibland tvärt om. Nu är ju KT en obunden tidning och inte ”His masters voice ” och det skall vi vara glada för. Även om huvuddelen av prenumerationerna säkert inte betalas av mottagarna, utan av församlingarna och andra kyrkliga arbetsgivare, så är den journalistiska friheten viktig att värna om. Men ibland undrar man om inte KT kunde ta på sig lite mer av ”Uppmuntrans ämbete” ?

Öppen kyrka(ÖKA) ställer upp i kyrkovalet till kyrkomötet i Stockholms stift

För första gången ställer ÖKA upp med en lista för kyrkömötesvalet i Stockholms stifts valkrets. Nu i nästa val 15 september 2013. RÖSTA!

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år är röstberättigade.

ÖKA(Öppen kyrka) ställer nu upp i Stockholms stift. Gå in på Öppen Kyrkas hemsida och se programmet!

ÖKA är ett icke- partipolitiskt alternativ i kyrkopolitiken.

ÖKA r ett icke-partipolitiskt alternativ som är folkkyrkligt,demokratiskt och för allas rätt att delta i Svenska kyrkans beslutsprocess.

Jag-Johan Blix är första namn på listan. Kryssa mej om du vill att jag skall väljas in i kyrkomötet(”kyrkans riksdag”) Eller några andra på listan!

På listan finns flera bra representanter för en demokratisk och Öppen kyrka.

Anita Du Rietz, Birgitta Segerfelt,Mikael Öberg ,Susanna Widner -för att nämna några.

Rösta i kyrkovalet! En demokratisk rättighet-och nästan en plikt?