Nattvarden bara för döpta? -debatt i Kyrkans tidning

Nattvard bara för döpta?

I Kt 6/2 var en fråga med rubrik ”Nattvard bara för döpta?” Håkan E Wilhelmsson svarade med många ord på frågan, utan att säga det rent ut. Vad han menade alltså. Nämligen att nattvarden är just bara för de döpta, det är så han tolkar kyrkans ordning. Jag tror att man kan hålla fast vid att nattvarden är de döptas gemenskap och ändå frimodigt säga att var och en som uppriktigt i sitt hjärta längtar efter att få dela gemenskapen och möta Kristus i nattvarden är välkommen.

Det fanns en motion i kyrkomötet för inte så länge sen med rubriken ”De odöptas plats vid nattvardsbordet”. När den bereddes och behandlades så ändrades rubriken till ”(Det nödvändiga) sambandet mellan dop och nattvard.” Jag tycker inte det var juste mot motionären.

I går träffade jag en person som just läst frågan i KT och svaret. Och han sa :”Så nu är jag inte längre välkommen till nattvarden?” Jag har hört kyrkliga företrädare tala i denna fråga om att vi har reglerna, men ibland måste man ta ”pastoral hänsyn”. Dvs. se genom fingrarna med vad reglerna egentligen säger –för man kan ju inte gärna låta bli att dela ut nattvarden till den som kommit fram, även om man skulle veta att personen inte är döpt.

Om man är odöpt, så vet man nästan alltid om det. Om man dessutom längtar efter att delta i nattvardsfirandet så vill man kanske inte definieras som ett undantag och man kanske inte vill bli föremål för ”pastoral hänsyn”?

Vår kyrka har många odöpta medlemmar och många odöpta konfirmander (som inte ännu är kyrkotillhöriga då de anmäler sig till konfirmationsundervisningen).I Täby församling, som är den jag känner bäst, är antalet odöpta medlemmar(tillhöriga) över 18 år 3.496 personer. Hur många de odöpta blivande konfirmanderna är vet jag inte, men jag vet att det kan vara ett 20-tal om året.

När det gäller de odöpta medlemmarna(tillhöriga) så är en viktig kategori de som kommer från baptistisk bakgrund eller har bakgrund i något annat frikyrkosamfund som tillämpar vuxendop. Att utestänga dessa från nattvardsgemenskapen kan inte vara riktigt; de har ofta en gedigen kristen bakgrund och är kanske gifta med någon som är döpt och de firar gudstjänst tillsammans. Nu svarar Wilhelmsson ungefär att det är ju bara att de låter döpa sig – så är saken klar. Så enkelt är det för den som svarar på frågan, men så enkelt är det inte alltid för den enskilde som skall fatta beslutet utifrån bakgrund i en tradition där det kan finnas ett krav på en tro som duger – för att man skall bli döpt. Man skall inte heller bortse ifrån att ett regelbundet nattvardsfirande kan leda till en längtan efter dop. Och så tänker jag att Jesu lärjungar var inte döpta när de var med om den första nattvarden –saknar det pastoral betydelse?

En annan viktig kategori är odöpta konfirmander. Förr fick man inte tillträde till herrens heliga nattvard förrän efter konfirmationen. Så konfirmandernas första nattvardsgång var verkligen den första och blev därmed ofta också den sista. Att delta i mässan är något man måste växa in i och därför firar vi ofta nattvard med konfirmanderna under lägertiden och innan. Minst var annan dag, brukar jag själv tillämpa. Men alla de odöpta konfirmanderna då? Skall de stå och titta på ? Eller skall de gå fram –fastän de inte får ta emot bröd och vin ? Visst man kan förklara kyrkans tradition, men hur mycket man än pratar så är det den fysiska upplevelsen som fastnar. Jag blev ställd utanför!

En del löser frågan med de odöpta konfirmanderna så att man ser till att döpa dem innan man åker ut på lägret. Det är inte bra som huvudspår. Konfirmanden behöver dopundervisningen för att på ett bra sätt själv kunna ta ställning till om hon/han vill bli döpt. Det andra sättet är att helt enkelt inte skilja på döpta och odöpta konfirmander under lägertiden, utan låta alla som har en längtan i sitt hjärta ta emot bröd och vin.

Visst står det i kyrkoordningens 20 kap 2§ ”Var och en som är döpt får ta emot nattvardsgåvorna” –men är det därmed sagt att var och en som inte är döpt inte får ta emot nattvardsgåvorna ?

Johan Blix

VDM