Pilgrim

Vi är på väg

Jag är en väg

Vi ber böner

Jag är en bön

Vi äter bröd

Jesus är livets bröd

Vi dricker vatten

anden är livets källa

Vi är tillsammans

Utan Du ,inget jag

Vi är förundrade

fördjupas i vår förundran

över outgrundligheten

av allt