Att växa genom att bli övergiven

Växa i Tro 5:e söndagen i påsktiden 3 maj 2015 i Vaxholms kyrka kl 1100
Det är verkligen inte lätt för föräldralösa barn att växa och mogna som människor. Barnet behöver föräldrar som ger trygghet, näring, kärlek och omsorg- kort sagt barnet måste få vara barn för att växa såväl fysiskt som intellektuellt och andligt. Ett föräldralöst barn kommer inte självt på att man skall vara välklädd när det är kallt ute. Barnet kommer inte självt på att det är nyttigt och bra att lyssna på eller läsa sagor. Barnet kommer inte självt på att man skall läsa aftonbön innan man somnar och bordsbön innan man börjar äta. Barnet behöver föräldrar för att växa till en vuxen människa på livets alla plan.
På samma sätt är det inte alls bra med barn som inte flyttar hemifrån, när de borde. Vid en viss tidpunkt är det dags att pröva om de egna vingarna bär. Att- utan att mamma och/eller pappa är närvarande klara sitt liv. Med hyra och månadsräkningar. Men klädinköp och matlagning och städning. Ja, allt som en vuxen måste ta tag i. Om man inte flyttar hemifrån så växer man inte. Och om man inte haft föräldrar eller andra vuxna under uppväxten som fostrat en, då blir det extra svårt att växa.
Man kan gott säga att för de som haft bra föräldrar(vad det nu är för något?) är det lättare att bli och vara ansvariga vuxna, än för de föräldralösa. De bra föräldrarna har påverkan hela livet, även när de är fysiskt frånvarande. Ja, till och med efter det att de dött.
När jag har undervisat konfirmander och kommit till 4:e budet i dekalogen har jag ibland använt följande formulering.
Budet lyder: ”Du skall hedra din fader och din moder”. Om du tex är på en klassfest så skall du bete dig så att dina föräldrar skulle vara stolta över dig(om de såg och hörde dig) –trots att de inte är närvarande.
Man växer som människa, inte genom att lyda eller genom att vara nära någon som tar ansvar för en. Man växer genom att ta ansvar själv, och försöka förverkliga och hedra det som man lärt sig i barndomen av föräldrarna och andra viktiga vuxna.
Man kan säga att den osynliga närvaron av viktiga föräldrar är ofta mycket avgörande för en individs växt och hur hon eller han blir.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nu byter vi perspektiv-eller exempel. Vi går till den militära världen. Ett väldisciplinerat förband, ett bra kompani eller en bra bataljon- beter sig, uppträder alltid som om chefen var närvarande, även när han inte är det. Man kan i ett sådant fall till och med döda chefen- alla andra befäl och soldater fortsätter att strida i hans anda. Lägg märke till ordet ”anda”. Detta militära förband har en bra förbandsanda. Det är alltså en osynlig, men väsentlig, kraft som finns och genomsyrar förbandet- även när chefen inte finns där. ”Anda” är släkt med ”ande” – och med andning. Den som inte andas är död! Är släkt med ”den helige Ande – som i dagen evangelietext kallas ”Hjälparen”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nästa exempel är att fotbollslag. Vi vet alla att det som är avgörande för ett bra fotbollslags framgångar inte är de dyraste spelarna, inte de finaste fotbollsskorna och kanske inte heller den finaste klubben. Nej helt avgörande är lagandan. Om relationerna i fotbollslaget är dåliga- om de inte älskar varandra- och om spelarna inte har blivit inspirerade av en bra och tydlig förebild- då går det inte ändå- hur duktiga var och en än är. Det är den osynliga kraften som är helt avgörande för framgången.Andan! I kyrkan säger vi inom församlingen Den heliga Andan!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nu till dagens evangelietext. Jesus skall lämna lärjungarna. Och de blir ledsna, precis som ett barn som mister sin förälder och måste bo på egen hand. Som måste ta ansvar själv. Ingen av dem frågar ”Vart går du?” de är bara ledsna för att mista sin ledares närvaro. Man Jesus säger: ”Om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er.” ”Det är för ert bästa som jag lämnar er”-säger han också.
Det bästa för tonåringen-den unga vuxna- är att flytta hemifrån. Det bästa för det militära förbandet är att vara genomsyrad av chefens ledarskap så att striden går i hans anda ,även sedan han blivit dödad.
Det bästa för oss i de kristna församlingarna är att vara genomsyrade av JESUS-tankar och Jesusanda. Då kan vi växa i vår kristna tro- utan att Jesus är fysiskt närvarande. Men han är närvarande andligt. Genom Hjälparen. Genom Den Helige Ande. Vi växer i vår tro, genom att själva ta ansvar. Vårt andliga vuxenblivande. Men det sker inte utan att vi också haft en andlig barndom.
Vi växer tillsammans- inte främst individuellt! Men också det!
Det är genom att bli övergiven som man kan växa- men för att det skall bli bra krävs att man inte blev övergiven från början.
JB-x

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s