Tänkeord för Lovisas pilgrimsvandring

”Vi kan aldrig begripa, men vi kan fördjupas i vår förundran över det outsägliga”

Johan Blix

Glöm inte Fetblad!