Vattnet

VATTNET
allt hör samman
alltet är ett

inte endast
allt liv
utan allt

varje människa
är
inflätad i detta

alltet väntar
alltet längtar
efter
att bli bejakat
av vattnet

vattnet
som dränker
som renar
som är livets
förutsättning

Annonser

Liv av Liv

LIV AV LIV

Liv av liv
vi lever alltid
varandras liv

vi är
varandras mat

vetekornet dör
brödet mottaget
rymmer
hela världen

Anden binder oss samman
vi dricker
samma bägare
livsbägaren
kärleksbägaren

Grexit

Att tänka på inför en ev grexit:

”Man skall inte gråta över spilld mjölk, i alla fall inte om man har spillt ut den själv”

” Det brukar inte fungera med att bromsa ,om man skall klara en uppförsbacke”