Domsöndagen- den yttersta domens dag

”Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort.

Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer”(Sv ps 620)

Dessa rader är skaldade av Lasse Lucidor ,vissångare och skald i Stockholm i slutet av 1600-talet,känd för sitt vilda leverne.

Citatet fångar in mycket av domsöndagens budskap.

Man kan icke rätt fira domsöndag- utan att hålla dom över sig själv!

Och alla, verkligen alla människor, har både handlat fel ibland eller låtit bli att handla när man borde ha handlat.

Domsöndagens texter- med överskriften Kristi återkomst – talar INTE om att vi skall ha den rätta tron. Nej, det är livet självt som granskas –det avgörande tycks vara hur vi skött oss ,oavsett vi är kristna, muslimer judar eller något annat.

Det som räknas är, inte minst, vad vi gjort-eller inte gjort- för våra minsta systrar och bröder. Om vi gett de hungrande mat. Om vi besökt de sjuka och de som sitter i fängelse.

Men också kollektiv skuld har vi som enskilda del i. Jag tycker att det är alldeles galet- att flyktingar som har råd att köpa en flyg, tåg eller båtbiljett till europa- förvägras detta och tvingas riskera livet i livsfarliga båtar på medelhavet. Och tvingas betala dyrt till människosmugglare. Jag tycker att detta är upprörande –men jag har inte gjort något åt det.

Eftersom vi aldrig vet när domedagen kommer- så gäller det att leva som om var dag vore den sista. Det är också så att just den här dagen är verkligen den sista dagen för väldigt många människor.

Tiden går och vi måste skynda oss att försonas med varandra, med allt levande och med oss själva. Be om förlåtelse innan det är för sent. Det är inte gud vi skall be om förlåtelse- det är egentligen onödigt! I relation till Gud skall vi be om att kunna förstå, med hela vår varelse, att vi ÄR förlåtna.

Alla är vi i en djupare moralisk mening, oskyldiga,(men ansvariga)– och förlåtna av Gud som älskar oss.

Men vi behöver soning och försoning med varandra och med allt levande på vår jord.

Det är också att arbeta för fred, frihet och ett gott liv.

”Den yttersta domens dag är en första dagen i världshistorien, då inga barn behöver vara rädda.”

Men vi vuxna………?    Det är bra om vi håller dom över oss själva och bättrar oss, innan det är för sent.

Domedagen är dagen för kärlekens slutliga seger. Då skall Gud bli allt i alla och Gud är kärleken. Och vi väntar på nya himlar och en ny jord –där rättfärdighet bor. Och medan vi väntar skall vi arbeta för fred, frihet och rättvisa.

Livet är en allvarlig lek i domens perspektiv. Men i en kärleksfull värld, som är vår längtans mål,- i en sån värld skrattas det mycket. Men inga hånskratt. Bara goda skratt som förlänger livet.

”Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer.”

Med längtan sträcker vi oss mot den första dag i världshistorien, då inga barn behöver vara rädda.

 

Frälsningen

Frälsningen – predikan 22/10 2016 i Brännkyrka

”Är du frälst?” – så kunde man förr höra frågas. Vad man menade är lite osäkert: Kanske menade man ”är du troende?” Eller så menade man Har du tagit emot Jesus Kristus som din personlige Frälsare? Vad man nu menar med det.

Dagens överskrift i evangelieboken är ordet ”Frälsning”. Det är inte alldeles självklart vad det betyder. Det är ett mångtydigt ord.

Grundbetydelse av det svenska ordet frälsning är ”Frihalsa”. Slaven hade en järnring runt halsen och var bunden som en kopplad hund. Om man öppnade eller klippte sönder halsringen så befriades slaven. Halsen blev fri och han kunde gå vart han ville. Han blev frihalsad – frälst.

I vårt svenska språk finns ordet – inte endast i sitt religiösa sammanhang,utan också i några vardagliga uttryck, en del av dem gamla.

Så är en Frälsarkrans – enligt vikipedia   ”…en flytande kastring som används vid livräddning i vatten.”

Att vara adel kallade också att vara ”frälse” d.v.s. att vara befriad från att betala skatt.

Frälsejord – var sådan jord vars avkastning var skattebefriad.

Frälsning handlar således alltid om befrielse eller livräddning.

Men i SAOL förklaras ”Frälst” med orden ”troende” och ”omvänd”

Man kan gott säga att frälsning, i sin grundbetydelse, betyder olika saker för olika personer och olika saker i olika tider.

Den som är hungrig och håller på att svälta ihjäl – blir frälst av mat.

Den som är stressad – blir frälst av lugn och harmoni.

Den som är nertyngd av skulder- blir frälst av skuldsanering.

Den som är dömd till fängelse- kan bli frälst av en benådning.

Den som är alkoholist – blir kanske frälst av 12-stegsprogrammet.

Men kan man då bli frälst av att bli eller vara troende eller omvänd?

Man kan inte frälsa sig själv på ett djupare plan. Vi behöver alla en frälsare. En räddare. En befriare.

Visst kan man påverka sitt liv- vi är ju alla skyldiga att göra vårt bästa, att förvalta våra liv, till glädje för andra och för oss själva.

Men för att bli riktigt fri, befriad, så handlar det inte om att anstränga sig –utan om att överlämna sig.

Om man googlar på ordet frälsarkrans i dag så kommer det inte upp en livboj med orden Trygg Hansa eller Älvsjö kommun på. Nej det som kommer upp är Martin Lönnebos frälsarkrans. Det moderna svenska radbandet – som tillverkats och sålts i miljoner exemplar. Vi har det på bokbordet längst ner i kyrkan.

Tanken med frälsarkransen är att den skall hjälpa oss att samla våra tankar. Hjälpa oss att bedja.De olika pärlorna har olika färger och olika betydelser.

Frälsarkransen vill hjälpa oss att bli fria- befriade.

Kanske är den blå pärlan- bekymmerslöshetspärlan- den viktigaste pärlan.?

Vi skall sträva efter bekymmerslöshet – vilket inte skall förväxlas med ansvarslöshet.

Det är bra att vara bekymmerslös, att vila i det – oavsett hur mycket det blåser på livets hav. Men vi är alltid ansvariga – även mitt i bekymmerslösheten.

Evangelietexten i första årgången i dag har ett Jesuscitat ”Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar…”

Det är säkerligen detta bibelställe som inspirerat Lina Sandell att skalda : ”Bred dina vida vingar ,oh Jesu över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig (Sv.Ps. 190).

Att vila i trygghet – skyddad av Jesus- det kan vara bekymmerslöshet i god mening.

Jag hörde en gång en person fråga en annan: ”Är du frälst?” svaret var :”Jo, jag är frälst” .Det kom en ny fråga .”När blev du frälst?”  Svaret lät inte vänta på sig:”För mer än 2000 år sedan av Jesus på korset.”

Detta är centralt och kan ändå vara obegripligt för logiskt förnuftigt tänkande. Vi återgå därför till poesin:

En psalm som vi redan har sjungit är Lina Sandells ”Jesus för världen”.

”Jesus för världen

Givit sitt liv

Öppnade ögon, Herre mig giv

Mig att förlossa, offrar han sig

Då han på korset-dör ock för mig”(Sv.Ps. 45)

 

Här finns inte ordet ”frälsning” med. Men jag  det handlar om samma sak.” Mig att förlossa, offrar han sig”

Förlossa betyder också rädda, eller befria. Den som förlöser en kvinna, befriar henne från barnet, så att barnet blir en självständig individ. Men i religiösa sammanhang betyder förlossning just räddning eller befrielse eller rent av omvändelse.

Hur kan jag bli räddad av att JESUS offrar sig?

Är detta svårbegripliga tal meningsfullt i dagens språkbruk? Det är inte alls självklart.

Men det är ”meningsfullt” när vi kommer in på mystikens område- så länge vi är på förnuftets plan är det oftast obegripligt. Men hur uttrycker vi det som knappast går att formulera? Hur griper vi med ord det ogripbara? Jo, genom metaforer och paradoxer- sådant är mystikens språk –om vi inte väljer att stanna i tystnaden. Vilket kan vara ett gott val.

Jag kommer att tänka på en annan psalm: nr 137-så här lyder den sista versen:

”O du som vann på korsets stam/vinn oss på nytt var dag/ till dess sin kärlek o Guds Lamm,/blir vår och världens lag.”

Underbar poesi-som träffar mitt hjärta.

Men tillbaka till frälsningen och vårt tidigare resonemang. Vad är det vi behöver räddas från? Vad är det vi behöver befrias från? Jag sa förut att vi kan behöva frälsas från olika saker beroende på person och situation. Men finns då inget allmänmänskligt? Något som alla människor behöver frälsas från.

Jag tror att det skulle kunna vara rädslan!

Att vara rädd-är kanske vår värsta fiende. Rädda chefer är dåliga chefer. Rädda medarbetare är dåliga medarbetare.

Rädd för att göra fel.

Rädd för att vara ful.

Rädd för att inta ha fattat.

Rädd för att inte behövas.

Rädd för att inte hinna med.

Rädd för att inte duga.

Rädd för att bli övergiven.

Rädd för döden.

Vi behöver –jag tror de flesta av oss- bli frälsta från rädslan.

Vi behöver få vila i bekymmerslösheten– då kan vi och vår kreativitet växa. Då kan vi bli kärleksmänniskor– så som meningen var med våra liv.

Detta kan man inte kämpa sig till. Det gäller tvärt om att släppa taget. Att överlämna sig. Att lita på att det finns ”någon” som tar emot mig när jag vågar språnget ut i det okända.

Denne någon är Jesus Kristus. AMEN!

 

2016-10-22 JB-x

existensen-varat-alltet

 

Brännkyrkakatekesen –tredje tanken

Om vad som är det viktigaste man kan säga om en kristen människa

 

Vad är det viktigaste man kan säga om en kristen människa. Många svar finns. Och var och en har sitt svar. De olika svaren innehåller olika sanningar. Några svar skulle kunna vara:

 • Att hon är en god människa
 • Att hon försöker vara en god människa
 • Att hon flitigt deltar i gudstjänsterna
 • Att hon tror på Jesus Kristus
 • Att hon är en förlåtande människa
 • Att hon arbetar för allaslika värde

Men kanske är det viktigaste svaret mer grundläggande. Det svaret lyder:

att hon existerar

 

Att existera-att finnas- ar det viktigaste man kan säga om en kristen människa. Det är också det viktigaste man kan säga om alla människor. Och det viktigaste man kan säga om alla djur. Om alla träd. Om alla floder, sjöar och berg. Och  alla blommor.

När Gud visar sig i den brinnande busken (2 Mos 3:11-15) så frågar Mose Gud :” När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig ”vad är hans namn?”, vad skall jag då svara dem?

Gud sade till Mose: ”jag är den jag är” och han sa vidare: ”Så skall du säga till Israels barn ”JAG ÄR” har sänt mig till er.”

Gud är således varat eller existensen. Detta säger inte allt om gud, men det mest grundläggande. Att en människa existerar säger inte allt om henne, men det mest grundläggande.

Genom att vår viktigaste kategori är att vi existerar-finns- så har vi gemenskap med allt och alla som existerar.

Dessutom: om Gud är existensen så blir frågan om Guds existens en ickefråga.

Buddhisterna skulle troligen säga varat och hinduerna alltet.

Men det är samma sak. Vi säger :”Jag tror på Gud fader allsmäktig, skapare av himmel och jord”

Om nu Gud är existensen, så är det rimligt att kalla allt som existerar för ”Guds kropp”

Vi är således själva ,med våra kroppar delar av Guds kropp. Ingen enda lever utanför det heliga. Alla är indragna i samma existens. Detta förstod Jesus. Pilatus förstod det inte.

Vi läser Joh. 19:10-11. ”Då sade Pilatus till honom: ”Svarar du mig icke? Vet du då icke att jag har makt att giva dig lös och makt att korsfästa dig?” Jesus svarade honom:” Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån………………….”

 

 

Religionens språk

Brännkyrkakatekesen 2016- andra tanken

 

Religionens språk

Med språk menar vi ofta spanska, svenska, engelska eller tyska osv. Men det finns också teckenspråk och kroppsspråk. Ett språk är ett sätt att förmedla något.

Med denna utvidgade förståelse av vad ett ”språk” är kan man säga att religionen har flera språk. Detta gäller alla religioner. Men i detta sammanhang  syftar vi på Kristendomen.

Kristendomens språk skulle då kunna vara:

 • Ritens och gudstjänstens språk
 • Kärleksgärningarnas språk
 • Mystikens och meditationens språk
 • Musikens språk
 • Lärans språk

Med vart och ett av dessa språk kan man förmedla kristendomen. Det är också så att vi människor är olika och en människa är bättre på att sjunga psalmer och en annan är bättre på att meditera. Men språken hör också samman. Den som ofta går i gudstjänsten och tar till sig innehållet, kommer att göra kärleksgärningar. Och den som börjar i kärleksgärningarna kommer att behöva fylla på andlig och mental energi genom meditation och eller gudstjänst.

I vår tradition är vi inställda på att vi skall förstå.Vi vill att allt-helst också religion- skall vara förnuftig och begriplig. Därför fixerar vi mycket på den rätta läran. Men lärans språk är på ett sätt ett sekundärt språk i förhållande till de andra språken. Musiken, kärleksgärningarna, gudstjänsten är händelser i livet. Läran är inte på samma sätt en händelse, utan ett försök att förstå och begripa det som händer i de andra språken och i livet självt.

religiös? Brännkyrkakatekesen- första tanken

Brännkyrkakatekesen 2016- första tanken.

”Vad är religiöst?”

Människan är ett däggdjur bland andra däggdjur. Vi är tvåkönade. Vi har diande ungar. Vi är alltså först och främst däggdjur. Men vad skiljer oss från de andra däggdjuren?

Den fösta skillnaden är att vi äter lagad mat. Detta är en nödvändig framgångsfaktor. Inga andra djur steker eller kokar sin mat. Vi kan genom lagad mat tillgodogöra oss näringsämnen: fett, proteiner, vitaminer, mineraler mm mycket effektivare än något annat djur. Och då får vi tid över till annat.

Det andra som påstås skilja oss från andra arter är talet. Men det är nog inte alldeles sant. Vi kan inte tala med djuren- men de kan lära sig att förstå våra ord. En begåvad hund kan förstå upp till ettusen ord. Alltså förstå och särskilja ord. Inte endast tonfall och röstlägen.

Det tredje som skiljer oss från de andra är medvetandet om ett medvetande. Vi kan också säga så här: Människan är troligen det enda däggdjur som lever i ständig medvetenhet om sin förestående död. Vi vet, ganska tidigt, att vi skall dö. Och vi kan gå omkring och tänka på det, även om det inte alls är aktuellt. De andra djuren kan nog förnimma att de snart skall dö, om de till exempel är sjuka eller utsatta för en livshotande fara. Men en välmående ko eller ett välmående lejon går knappast och tänker på sin förestående död. Men vi kan göra det.

Det fjärde som skiljer oss från de andra däggdjuren är att vi människor är religiösa. Människan är den enda art som bygger-och river-altaren!

Men, säger du kanske, ”jag är människa men inte religiös.”

Visst vet du vad du menar med det och kanske menar du att du inte har en personlig tro på det sättet som du uppfattar att man borde han om man skall kalla sig kristen, muslim eller hindu osv osv.

Vad betyder ordet ”religiös” –finns det ett innehåll i detta ord som är allmängiltigt? Jag tror det.

När du står på en fjälltopp under en stjärnklar himmel-och under total tystnad- blickar upp i himlen. Då kan du- och jag- förnimma, känna att jag är mycket liten och samtidigt del av något mycket större. Jorden är ett stoftkorn i universum-och jag är ett stoftkorn på Jorden. Så liten och ändå en viktig del av helheten-av alltet.

Detta kallar jag ”den religiösa grundupplevelsen”.

Det finns flera sådana situationer när den religiösa grundupplevelsen kommer till oss.

Det kan vara under en konsert där upplevelsen av musik för mig bortom tid och rum. Jag hör kanske inte ens musiken-men den förflyttar mig in i kosmos-eller in i mig själv.

Det kan vara en seglats på öppna havet. I en segelbåt som seglas med hård vind(eller i lätt bris) och med inget i sikte utom en horisont-som egentligen inte finns. Där kan också den religiösa grundupplevelsen infinna sig.

Upplevelsen av att vara utanför sin egen person och förenad med någon annan på ett oförklarligt sätt, ger denna upplevelse. Det kan vara just i detta ögonblick, eller i denna stund, som jag upplever samma sak som när jag blickar upp mot stjärnhimlen, eller när jag är på en riktigt bra konsert, eller en riktigt bra segling.

Jag har försökt beskriva den ”religiösa grundupplevelsen.” Jag menar att den gör oss till människor-och att den går att bygga vidare på.

 

 

 

”Nya vägmärken”

Bara en droppe…..                                                                                                 1

Jag böjer mitt hjärta till Gud

Och ber om fred på vår jord

Hjärnan förnekar Hans bud

Kristus är levande Ord

 

Refr:              Bara en droppe i havet

Förlorade fåret var ett

Men havet består av droppar

Och Herden samlar sin hjord

-runt vår jord

 

Hjärtat är kärlekens bo

Anden finns i ditt bröst

Alla längtar till ro

Lyssna till kärlekens röst

 

Refr:

 

Ja,livet skall segra till slut

En eld i Hans heliga namn

Den lågan släckes ej ut

Av kärlek strålar Guds famn

 

Refr:

 

 

Texten är tonsatt av Zoltan Erdelyi (TON(Z)eta- gökvägen 19 683 33 Hagfors)

 

 

 

 

Glada barn                                                                                                               2

 

Ja nu är vi glada barn…

I Guds varma morgonsol…

Vi oss solar, skrattar

Och leker utan att nån är rädd

 

Refr:              för Jesus Krist

Vår bäste vän

Har gett oss mod

Och kärleken

 

Vi har vunnit seger stor

Alla barn är fria nu

Ormen dödad, krossad

Och vargen, ja han har blitt vår vän

 

Refr:

 

Texten är tonsatt av Zoltan Erdelyi (Ton(Z)eta Gökvägen 19 Hagfors)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet är en vandring                                                                                               3

Livet är en kort vandring

Utan slut

Ingen vet vad dagen har

I sitt sköte

Solen går upp varje morgon

Hitintills

Havet består av droppar

Oförstörbara

Livet består av ögonblick

Oförstörbara

Hjärtats samtal med hjärtat

Är också samtalet

Med Allt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrim                                                                           4                                                                                                                                

Vi är på väg

Jag är en väg

Vi ber böner

Jag är en bön

Vi äter bröd

Jesus är livets bröd

Vi dricker vatten

Anden är livets källa

Vi är tillsammans

Utan du ,inget jag

Vi är förundrade

Fördjupas i vår förundran

Över outgrundligheten

Av allt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan alfa och omega                                                                      5

 

Mellan alfa och omega

Mellan a och ö

Finns tecknen

Som kan bilda orden

Som kan beskriva

Allt

Som vi har namngivit

Men

Däri ryms endast en ytlig nivå

Av

verkligheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love design                                                                                       6

Fågelsång i markerna

Älskande par i parkerna

Vinden sjunger i säven

Skytteln spelar i väven

Att uppleva en soluppgång

Eller en romantisk solosång

Avslöjar

Byggmästarens hemlighet

Något som många vet

Men ingen ändå förstår

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tunna hinnan                                                                              7

(mellan Frankfurt och Ben Gurion 12/1 2010)

Inkarnationens mysterium

Är det naturligaste

Är naturen

Existensen

Varat

Allts helighet

 

Inget är

Utanför detta

Luftens helighet

Guds andedräkt

 

Mest allt levande

Mest varje människa

Din helighet

Min

 

Denna sanning

Sanningen

Borde ge respekt

Och

Utplåna förtrycket

Orättvisorna

Ondskan

Likgiltigheten

 

Men hinnan

är mycket tunn

den hinna som bejakar

inkarnationen

och gör oss till helighetsvarelser                                                         8

som meningen var

och är

 

kärleksmänniskor

kristusmänniskor

 

den tunna hinnan

är den enda gräns

som kan finnas

mellan Heligheten

och barbariet

Den tunna hinnan

är den enda gräns

som finns

mellan heligheten

och barbariet

 

vår plikt

vår kärleksgärning

är att

varje dag

återskapa

den tunna hinnan

 

 

 

 

 

 

 

 

Längtan                                                                         9

Vi längtar ofta bort

Vi längtar ofta hem

Att längta

Är

Vårt öde

Vår bestämmelse

 

I det ögonblick

Längtan uppfylls

Upphör den

Och

En ny längtan kommer

Troligen

Eller

Bara stillhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör vi med tiden ?- slutet närmar sig!                                                          11

Vad gör vi med tiden?

Den som är kvar……

Dag för dag

Sekund för sekund

 

Det finns inte tid längre

För avund och sårad självkänsla

Inte tid för bristande hygien

Eller dåliga viner

 

Det har varit så

Ända sen födelsen

Det har åtminstone varit så

Ända sen medvetenheten

 

Men vi kan se utan att se

Vi kan höra utan att höra

Vi kan beröra

Utan att smeka

 

Nu är evighetstid – igen

Tid att leva enligt bestämmelsen

Tiden rinner inte ut

Tiden finns inte – i kärleksögonblicket

 

 

 

 

 

 

 

Nyår                                                                               12

Varje ny dag

Är ett årsskifte

Och ett millenniumskifte

Beroende på när

Du börjar räkna

 

Vänta inte in det nya

Ty varje dag är en sällsam gåva

 

Det sägs att tiden inte finns

Endast rörelsen

 

Vad är då ett evighetsnu?

 

Jo, avstannad rörelse

Liksom pausen är en tyst stund

Varunder musiken fortsätter

 

Begrunda pausens innehåll

Den avstannade rörelsens verklighet

Förtätningens möjlighet till

Närvaro

 

Ensam

I kroppens bräckliga farkost

Drivs du av andens vind

Mot nya möten

Ibland med välkända ansikten

Men ständigt

Nya möten

 

Mötet är livsmening                                                                              13

I bästa fall

Evighetsnu

Tyst stund

Varunder livets rörelse fortsätter

 

Varje dag

Önskar jag

Gott Nytt År!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en annan värld                                                           14

Det finns bara en värld

Men vi som lever på jorden nu

Ser inte allt

Ser inte helheten

När kroppen tröttnat

Och sista andetaget andats ut

Då flyger själen

Lugnt och fint

Till andra sidan

Och där

Får själen en ny kropp

 

Där på andra sidan

Råder kärlekens lag

Allt är förlåtet

Ja, det onda är glömt

 

Och det efterlängtade mötet blir av

Vi möts igen

Vi som älskade varandra

Du som gick före

Har väntat med längtan

Men utan sorg

Jag, som kommer emot dig

Är fortfarande densamme

 

Nu kan ingen

Nu kan inget

Skilja oss åt

 

 

Du är diamanten……….                                                                    15

Namnet, över alla namn

Är ditt namn och mitt

Hjärtat längtar till en hamn

Som inte söker sitt

 

En kärlekens stilla lagun

Där blodet blandas med vatten

Pilen skjuts med harpun

Från Amors gömsle i natten

 

Den går från hjärta till hjärta

Världens starkaste kraft

Dödar leda och smärta

Utplånar den känsla du haft

 

Känslan av skuld och skam

Känslan av ensamhet

Bärs av Jesus, Guds lamm

Till Gud som ensam vet

 

Vet min situation

Känner min gråtande själ

Vet mer om hjärtats passion

Än någon som vill mig väl

 

Hela din kropp är Helig

Hela din själ är hel

Du är diamanten som lyser………….

Tillvarons storhet är Du

I evighetens Nu

 

Den kosmiske Kristus                                                                      16

Den kosmiske Kristus

Håller jorden i sin högra hand

Och solen i den vänstra

 

Hens kropp

För Dig utgiven

Uppfyller vår galax

Hans andning

Är Helig Ande

Fyller universum

Och

Dina lungor

 

Det var han

Född av Gud Moder, i himmelen

Före all tid

Som föddes i Betlehem

Av jungfru Maria

För att Guds kärlek

Livets mening

Skulle ta gestalt

Utanför lustgården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara ärlig                                                                                       17

Att vara sann

Är inte

Att berätta

Allt

ofta orkar jag

Inte ens ta reda på

Vad allt är

 

Ett ärligt svar

Är sällan samma

Som

Ett sant svar

 

Det är alltid något

Som kommer först

Något som

Behövs

Något som

Styr

 

Själens skiktröntgen

Kan inte göras

Varje gång

Då skulle samvetet upphöra

Dessutom skäms jag för vissa skikt

Och varför?

Skall jag

Lägga dessa ok

På andra

På de jag älskar

Men ändå

Själens skiktröntgen behövs                                                                18

 

Kristus har röntgenplåtarna

I Journalen

 

Han

Den store läkaren

Min tvillingbroder

Så lika

Så olika

Men inte samma

 

Ärlighet

Mot andra

För kärleks skull

Så mycket ärlighet mot mig själv

För hälsans skull

Som jag orkar

 

Den store läkaren

Bevarar

Alla journaler

I sitt

Kärlekshjärta

 

 

 

 

 

 

 

 

Fågeln kan flyga                                                                                19

Fågeln kan flyga

Det vet vi

Även när den

Sitter stilla

 

Du kan älska

Det vet vi

Även när du

Känner dig tom

 

Vi lider för mycket

Av våra svek

Solen skiner lika på alla

Som vågar gå ut ur mörkret

 

Världen är full

av instängd kärlek

våra hjärtans kosmos

vibrerar som dolda vulkaner

 

att komma till sin rätt

är, att komma till andra

att omfamnas av förlåtelse

för att börja flyga

 

Fåglar flyger tillsammans

Vi lever varandras liv

Ingen kan göra rätt för sig

Men alla har rätt  till kärlek

 

Kom, låt oss gå ut i solen

Solen är livets källa                                                                              20

Solen bor i ditt hjärta

Allt som finns är heligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubel                                                                             21

Jubel är när hjärtat

Av nyöppnad sockerdricka

 

Att galoppera i nyfallen snö

På en villig och vänlig häst

 

Att glida på Kawasakin

Den första riktiga vårdan

 

Att se och höra

Mitt nyfödda barn

 

Att rysa vid ropet

”Han är uppstånden”

 

Påsknattsmässans ljusfanfar

Blandas med trumpetstötar

 

Jubel är

Att bli extra levandegjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUL                                                                                22

Vi är snart där

Om vi överlever

Det strålar en stjärna

Förunderligt klar

Över stallet

I Bethlehem, i Täby

Hemma hos dig

Och mig

Gud blir människa

Jesus föds

 

Ett spädbarn rymmer allt,

Rymden med mir

Är granne med kosmos

Och kosmos med sitt kaos

Är granne med Gud

Du var själv ett spädbarn

Också ett Gudsbarn

Jo, det ÄR sant

 

Helig, helig ,helig är varje levande varelse!

 

Djävulen finns inte

Men ställer till besvär

Gud är allt, är kärleken

Är ditt liv och mitt

 

Endast ett svar:

Kärlek,Kärlek,Kärlek

Mening? Mening? Mening

Bo i herrens hus

Var är templet                                                                23

Din kropp är Herrens tempel

Duger du till det, i juletid?

Jo, inget annat svar finns

Kroppen är kärlekens tempel

Icke i hus av händer bor

Den som seraferna tjänar

 

Men Gud blev ett Jesusbarn

en liten kropp

med lungor och hjärta

 

utlämnad till kärlek

späd och försvarslös

utlämnad till kärlek

 

Varför finns jag, eller du?

I våra gamla skröpliga kroppar,

Spädbarnsskröpplingar

Endast för kärleks skull

Vi finns bara för kärlek

 

Tänk, meditera

Inget annat finns

Som betyder något alls

Bara kärleken

Den som är älskad

Har-livets mening

 

Du är älskad av Gud

Som ser dig i varje sekund

Du lever

Men också när du dör                                                    24

Och är död

I denna synliga värld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla katekesen                                                25

(publicerad i Värmlands folkblad under 15 veckor 1990)

 

 

Första trosartikeln

 

Vågorna

Mot stranden

Blodet

I högra kammaren

En myra

En häst

Du

Jag

Träd

Som växer

Trött moder

Ammar sitt barn

Tusen galaxer

En jord ?

Gud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra trosartikeln                                                                                                 26

 

Hans minsta bröder

Är mina syskon

Hans närvaro

Är obarmhärtigt

Hatdödande

 

Hans första tilltal

Handlar

Om dig

 

Hans första fråga

ÄR

Vill du gå med mig?

 

Vi är så nära släkt

Att jag nästan är Han

 

Om blod är tjockare

Än dopvatten

Gör ingen skillnad

 

Ohjälpligt förbundna

 

När jag misslyckas

Säger Han

 

”Fatta min hand

Dela min seger

(mitt lidande)                                                                                      27

Och Glädjen”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje trosartikeln                                                                          28

 

Det viktigaste

Går inte

Att sälja

Att väga

Att köpa

 

Osynlig likt vinden

Men stark

Bor i Ditt hjärta

Och mitt

 

Uppfyller fadern

Behärskar sonen

 

Föder kärleksgärning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopet                                                                                                 29

Han

Har kallat dig vid namn

Ty Du ÄR

Som Han ÄR

Varat

Gränslös

Och

Originell

 

Havsvattnet

Och fostervattnet

Regnvattnet

Och dricksvattnet

Dopvattnet

 

Väl signande

Renande

Törstsläckande

Livgivande

Samma

Källa

 

Vigd till kärlek

Och livsuppgift

Intill

Tidens ände

Bjuder Han dig

Livets vatten

 

Drick

Törsta icke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nattvarden                                                                                        30

Man bjuder inte

Sina ovänner

På middag

Bröd för kraft

Vin för glädje

 

En måltid

Utan finare platser

Med osynlig värd

Mitt i världen

 

Så lite bröd

Så lite vin

Att det räcker till

Alla

Levande

Och

Döda

Också Gud

Äter

Och förlåter

Gråter

Och skrattar

På festen

 

 

 

 

 

 

1:a budet                                                                                           31

Om det finns arkeologer

Skall de gräva fram

Våra köpcentra

Med parkeringsytor

Soptipparnas kulturlager

Avslöjarvåra liv

Tankar

Vår ”gud”

Bodde finast

I bankkatedraler

Som händer gjort

Stora regionsjukhus

Kyrkogårdar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:a budet                                                                                           32

Att säga Gud

Och mena Jag

Ansvarslöst

Förvillande förföriskt

Det

Är inte att krydda språket

Det

Är ursynd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:e budet                                                                     33

Utan vila

Kan jag inte hitta

Mitt hjärta

Ditt hjärta

Örat byggdes för kärlekssång

Kroppen för smek

Tanken för djup

Anden är Ljus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:e budet                                                                                           34

Budet

Hedra

Är inte lyda

Inte upphöja

Hedra

Är

Ge vila

Ge glädje

Gärna stolt

Att inte förneka sig själv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:e budet                                                                     35

Man skall

Inte trampa på en myra

Får äta får

Också växter skriker

Ät skådebröden

Bistå i faror

Och levnadsbehov

Rädda haven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:e budet                                                                     36

Alla

Gör det

I fantasin några oftare

Det gäller

Att avstå

Från verkligheten

Om den skadar

Barn

Vuxna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:e budet                                                                     37

Elda värmekraftverk

Med vete

Är att stjäla

 

Man skall inte rota

I andras väskor

 

Eller deklarera falskt

 

Eller behöva låsa

Om natten

Men Robin Hood

Hade rätt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:e budet                                                                     38

Telefontrådarna sjunger

Inte bara kärlekssånger

 

Tala väl om sin nästa

Tyda allt till det bästa

 

Räddast skvallrar mest

Vill veta blottor

Om egna sår

Exponeras

 

Fäll Ditt omdöme

Öga mot öga eller TIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:e budet                                                                                           39

Mitt hjärta sjunger

av glädje

för grannens nya bil

 

vi skulle

dela glädje

lycka

framgång

 

det räcker till flera då

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag böjer mitt hjärta till Gud                                                                               40

Refr: Jag böjer mitt hjärta till Gud

Min själ både älskar och lider

Från kosmos hörs sångernas ljud

Om kärlek i eviga tider

Just Du är kärleken nu

Som rider min tanke och kropp

 

Mitt i gemenskap, men ensam

Min kropp är så nära din kropp

Min själ är ensam, ja ensam

Jag längtar ,ja längtar, har hopp

Refr:

 

I drömmen är allting så nära

Så äkta ja äkta och helt

Vi skaptes att älska och ära

Guds namn ,som vi nog inte vet

 

Refr:

Men skapelsen suckar och längtar

Och vi är en del utav den

I trasiga uppgivna hopar

Står längtande barn, utan hem

 

Refr.

 

Men trasiga barn älskar mest

För kärlek som lider är stark

De fattiga bjuder till fest

Blodsåkern är Frälsarens mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, jag vill tacka för allt                                                                  41

Refr: Ja, jag vill tacka för allt!

Tack för sol och regn

Tack för mitt liv och Din nåd

Tack för gråt och skratt

 

Att vakna till fågelsång

Och känna att livet är stort

Att vakna ännu en gång

Fast inget särskilt jag gjort

 

Refr;

 

Att möta en vänlig hand

När själen är mörk och trött

Att vila på fridfull strand

Där Jesus jag själv har mött

 

Refr:

Att se på trasiga barn

Och veta att de älskar mest

Att mitt i strid och larm

Ana den himmelska fest

 

Barnet som kommer med ljus

Refr:

Barnet som kommer med ljus

Ett under i köldens natt

Kärlek åt varje hus

Han är ditt och mitt hjärtas skatt

 

Vinter är mörker och kyla                                            42

Hjärtat kallt och trött

Ute vargarna yla

Men barnet sover sött

Skapelsens tid är här

Barnet bär kärlekens bud

Maria skälver, är moder åt fattigas Gud

Refr:

 

 

 

Skapelsens tid är nu

Ljuset segrar till slut

Svärden brytas i tu

Kärlekens eld bryter ut

Gud ,allsmäktig och stor

Frihetens hopp och kraft

Kommer till dig som tror

På svaghetens dolda makt

 

Refr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRLDEN                                                                                                              43

Vem fan är mannen som spelar på pianot?

Tempot bara ökar och scenen är svart

Tonen förtrollar människokroppen

Alla måste dansa, men ingen vill

 

Någon på golvet vill se pianisten

Någon skriker på ljus, ja han vrålar som besatt

Scenen upplyses omedelbart

Människorna trängs för att se Den Store

 

Synen de fick var märklig men sann

Instrumentet spelade, helt av sig självt

Ingen vet varför lämlarna tågar

Han som skrek efter ljus var den störste av män

(Ovanstående dikt skrev jag 1970- jag hade på den tiden kontakt med Bo Setterlind. Han hade vänligheten att läsa mina texter och jag ville gärna ha hans synpunkter. Och jag fick dem. Han skrev: ”För många ord!” Och så gav han ett förslag på hu man skulle kunna koncentrera dikten. Hans förslag kommer nedan. Bo var vän till min far)

 

VÄRLDEN

 

Vem spelar på pianot?

Scenen är svart.

Tonen förtrollar.

Alla måste dansa.

 

Någon skriker på ljus.

Vi vill se pianisten!

Scenen upplyses

Människorna trängs.

 

Synen var märklig.                                                                                                   44

Instrumentet spelade.

Han, som skrek,

Var Mästaren.

 

(Som vi ser ha Bo Setterlind inte endast kortat ner texten- han har också tolkat den)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyckans nyckel                                                                               45

Att kunna älska,

Är att våga utan krav.

Att inte ljuga.

Men kanske vara barnslig.

 

En vårhälsning

Östersjönatten är ännu kall

Frostdimma ligger på myren

Men Gotlandsvinterns saga är all

Det märks, man har brått med bestyren

 

Se bara hur bönderna harvar och sår

Känn lukten från båtarnas tjära

Och allting har varit så tidigt i år

Sommarens känns redan nära

 

Ty känner det gör varje levande kropp

När döden besegras av ljus

Det spränger, ja värker, i var liten knopp

Livssorlet stiger till brus

 

VÅREN är här, ja just våren som är

Ett enkelt naturligt under

Som tro och hopp i sitt sköte bär

Om sommar med grönskande lunder..

 

 

Pansarofficer                                                                                                         46

Leran sprutar om banden

Tjugofem ton knäcker ett träd

Min omkopplare viker för handen

Jag beordrar en räd

 

Snart dånar tre stridsvagnskulsprutor

Jag har givit order om eld

Det skallrar i stugsittarns rutor

Vår övningsfiende blir fälld

 

Vi brukar vinna vårt slag

och ta en fika på mässen

Men plötsligt det händer en dag

att en diktator blir ledsen

 

Han gråter, skriker och sliter sitt hår

Hans hund har nämligen dött

Han trotsar och gör vad han inte får

Trycker på knappen helt slött

 

Då måste Palme fatta beslut

Om jag, en kugge, skall snurra

Kanske han skickar ett konvolut

Fullt av kärlek……………….

 

 

 

 

 

Tack för middagen!                                        47

I dag skiner solen

Lika på alla

Som vågar gå ut

Som kan gå ut

Som vill gå ut

 

Små som stora

Svarta som vita

Svaga som starka

Fattiga som rika

Judar som greker

Kvinnor som män

 

Alla är vi ett

I Kristussolens sken

 

De livgivande strålarna

Värmer ögonlocken

Värmer den bara huden

Tinar upp stenhjärtat

 

Solen som värmer jorden

Så att vårblommorna växer upp

Är på ett sätt

Samma sol

Som kristussolen

Som värmer stenhjärtat

 

Jesus sa:

”jag kallar er vänner”                                                                                           48

Vänner är

Det dyraste som finns

 

Tack kära vänner!

För vänskapen!

Och för middagen!

 

2016-03-26 JB-x hos Diana och Christoffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofen                                                                                                                 49

Det dallrat av syre och fukt

Där människan inte lever.

Långt når ett fasanskrock i vinternatt,

när stillhet och kyla härskar

 

En jösse slår lugnt ett halvmilaslag.

Han känner stövarens skall.

Hunden är fet och jägaren trött.

Han sitter med halvan under en gran.

 

En gran, inrättad i sida och djup,

för att vara ett lönsamt träd.

En gran planterad av en maskin,

för att blidka Herr Konkurrens.

 

En småbonde super sig full.

Jakten får gå som den kan.

Han tänker, ja rent av filosoferar.

Lyss till en ensam man:

 

”dom där i stan, som jag ger mat,

Dom ser mig som en relikt.

Dom andas sitt kålos och käkar sitt gift.

Dom ser mig som ett kulturminnesmärke

 

Den fattige är rik, den rike fattig.

Den sjuke är frisk, den friske sjuk.

Det vackra blir fult, det fula modernt.

Och sinnesfrid säljes för högre Accord.”    (1970)

Endast människan är så klok…..                                                                      50

 

Tänk om människan vore en ko

Eller kanske en vanlig höna

Då kunde det äntligen råda ro

Och alla spräckliga barn var ”sköna”

 

En svart ko betar bredvid en brun

gräset är till för dem båda

Alla kycklingar har mjuka dun

De bor i samma låda

 

Endast människan är så klok,

att hon kan skapa en skillnad i värde

Dt blir dessutom sant, om det skrivs i en bok

De som gör det kallas De Lärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visbyhöst                                                                                                               51

 

 

Jag ser dig

Riungmursprydda stad

Luften känns nära

Sinnesfrid kommer

 

Vimlet är borta

Ruinerna bronseras

Kajorna kretsar kring Domen

Du lever!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett litet bedjande barn                                                                                         52

Vem är ett litet och svultet barn,

Som gråter i dina drömmar?

Som beder med blick från ett febrigt öga,

Och självt för sina små syskon ömmar?

 

Det är ditt samvete, hör min vän.

Det lider för att du pöser.

Ty själv mår du gott och får skatt igen.

Blott på möten du världssvälten löser.

 

Och jag som sjunger gör likadant.

Jag vältrar mig i min välfärd

Det är lätt att mot alla va tolerant.

Bara det inte hotar min härd.

 

Men våran värld den är hård och kall.

Här båtar det föga att klaga.

Ät biffen. Håll käften. Se hungrigas fall,

för livet är ej nån god saga.

 

En dag ett litet och svultet barn,

står självt vid din radhusport.

Med nystan i handen av livets garn,

det letat sig fram till din ort.

 

Det barnet beder med febrigt öga.

Det kan inte Svenska tala.

Men blicken dig hämtar från lögnmoln höga,

Du vaknar helt grymt ur din dvala                                                     53

 

Så gör en insats för frid och fred.

Försök ej glömma ditt drömbarn på dagen

Låt dig ej nedslås av sorgerna och bli led

Utan lyd glatt den himmelska lagen

 

Du skall älska din nästa såsom Dig själv.

(1969)

Melodi ”Se vi gå upp till Jerusalem…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utan ögonlock                                                                                                       54

 

Världen tål inte sanningen

Den blundar därför att den själv är

Full av lögner

Du kan inte blunda

Du har för tunna ögonlock

Därför lider du

Därför är ditt liv också

En flod av ljus ut i mörkret

Mörkret som hotar att sluka dig

Ögonlockslöse

 

Kristus saknade ögonlock

Han hade inte ens hud

Därför finns hans kropp nu i hela världen

Som en ström av Ljus.    (1977)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårtal                                                                                                                        55

Östersjönatten är ännu kall

frostdimma ligger på myren

Men Gotlandsvinterns saga är all

Det märks, man har brått med bestyren

 

Se bara hur bönderna harvar och sår

känn lukten från båtarnas tjära

och allting har varit så tidigt i år

sommaren känns redan nära

 

Ty känner det gör varje levnde kropp

när döden besegras av ljus

Det spränger, ja värker i var liten knopp

livssorlet stiger till brus

 

Våren är här, ja just våren som är

ett enkelt naturligt under

Som tro och hopp i sitt sköte bär

om sommar med grönskande lunder       (1974)

 

 

 

 

 

 

 

 

Det  är något märkligt                                                                    56

Det är något märkligt

Med allting

Alla förstår

Att vi inte förstår

Men vi vet att vi lever

Eller?

 

Det finns val att göra

Jag kan välja att gå ut i solen nu

Men jag kan inte välja att solen skall skymmas av moln

Jag kan inte välja

Att bli älskad

Av den som jag älskar

Eller av någon annan

 

Jag kommer inte längre

I fördjupningen av

Min förundran

Över det outsägliga

 

Kanske får jag den som gåva

En annan dag ?

Det är något märkligt

 

 

 

 

 

 

Mellan Ben Gurion och Frankfurt 2010-11-14                          57

I stormens öga

I öknens hetta

I regnets vatten

När dimmor lätta

Ja-mitt i natten

Där är stort att finnas

Där är stort att vinnas

-att vinnas för glädje och skratt

-att vinnas för Jesus vår skatt

som föds och lever i världen

Som skyddar oss ständigt på färden

Lever i världen i dag

Lever i varje hjärtslag

Kärlek, kärlek, kärlek

I sanning en riktigt kär lek

Att lekas av oss

Att lekas av dig och av mig

Vi har inte tid med nåt svek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätt läsa ”Nya vägmärken”