Så bli livets mening skön, kraft till tjänst är tjänstens lön

Predikan septuagesima 2017-02-12 i Brännkyrka kyrka

Vi har väldigt svårt att frigöra oss från tanken på att det vi gör skall löna sig-på något sätt. Vi har alla hört uttrycket: ”What´s in it for me?”

Denna fråga ställer vi innan vi sluter en överenskommelse, av något slag. Den betyder ungefär: ”OK, men vad tjänar jag på detta?”

Det är en rimlig fråga när det gäller vardagslivet. Varför skall jag köpa en aktie, om jag inte får någon utdelning? Varför skall jag träna inför en löpartävling, om jag inte har chans att vinna eller åtminstone kan glädja mig själv över att ha genomfört loppet?

Varför skall jag hjälpa någon, om jag inte ens får ett tack?

Vi vill gärna att de beslut vi tar och det vi gör på något sätt skall ”löna sig”.

När det kommer till religionens värld. När det kommer till kristen tro, blir frågan inte längre lika självklar.

Om jag försöker övertyga  eller påverka någon att bli kristen så kan det hända att jag får frågan:           ” What´s in it for me?”  Vad tjänar jag på att bli kristen?

Att vara Kristen är inte som att köpa en aktie. Att vara kristen betyder inte att jag genom att följa Guds bud och Jesu lära, kan förtjäna en plats i himmelriket. Det är inte ens säkert att jag blir lugn och harmonisk av det.

I grunden är tron en gåva- vi får den Gratis. Gratis är latin och betyder Nåd – dvs man behöver inte betala ,man kan inte heller göra sig förtjänt.

Nåden är ofta dessutom en överraskning. Och av positiva överraskningar blir man oftast gladare , än om man får något man väntat sig. En svårt sjuk blir plötsligt och oväntat frisk. Det kan leda till omvändelse. Jag känner en kyrkvärd som var besättningsman på Catalinaplanet som blev nedskjutet när de spanade efter den försvunna DC 3:an.(Det var år 1952) Planet störtade och besättningen gick i livflotten. De blev påskjutna där i livflotten. Besättningen överlevde mirakulöst. För den person som jag känner- kyrkvärden- ledde det till att han i återstoden av sitt liv arbetade frivilligt i Svenska kyrkan. Som kyrkvärd och med många andra uppdrag. Han predikade också.

Den största nåden är kanske att vi lever. Ingen av oss, ingen enda av oss, har bett om att få bli till. Vi fick våra liv- gratis- av nåd. Nu kan man på goda grunder vissa dagar tycka att livet inte är så roligt att leva. Det kan också vara ett lidande att leva ibland. Men de flesta av oss vill leva och vill leva bra.

Vi har alla en livsuppgift. Uppgiften är att leva. Och att leva som kristen är att vara ljusets och kärlekens budbärare ut i världen. Att ge liv och kärlek till andra människor(och till djur och natur också). Detta är vår tjänst. Vi talar ofta om att ha en tjänst. En tjänsteman är en man eller en kvinna som har en tjänst. Ordet kommer av verbet tjäna. Att tjäna betyder att ”vara till nytta” för någon annan.

”Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss.”(1 kro:1-4)

Men tjänar vi något på att vara Kristi tjänare? Ett svar på den fråga finns i sista versraden i psalm 291 i psalmboken ”Så blir livets mening skön, kraft till tjänst är tjänstens lön.”

För att riktigt förstå dagens evangelietext måste man läsa verserna före. Det kom fram en man till Jesus och frågade: Mästare vad skall jag göra för att få evigt liv? Jesus svarar att han skall hålla budorden. Han säger då att han alltid har gjort det. Då säger Jesus att han har en sak kvar att göra: ”Sälj allt du har och ge åt de fattiga, då får du en skatt i himlen.” När ynglingen hörde detta gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket”.

Det var denna replikväxling som lärjungarna hörde strax innan Petrus frågade Jesus. ”Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?”

Petrus vill veta hur det går- tjänar de något på att de har lämnat allt och följt Jesus? Jesus svarar att de skall få nya uppdrag. Nya tjänster ”vid världens återfödelse” – alltså vid tiden för Kristi återkomst. Det kanske inte är det svar de vill höra? För Jesus har ju varit tydlig med att ingen vet, inte ens änglarna i himmelen, och inte ens han själv, vet när den dagen inträffar.(Mk 13:32)

Det finns inget som är så förödande för en människa som att inte behövas. Att uppleva att man inte behövs är deprimerande. Vi vill alla bli tagna i anspråk. Vi behöver vara behövda-det är vår livsluft.

Dagens evangelium kan kanske sammanfattas så:

Våra liv behövs för andras liv.

Du behövs för att ge liv åt andra som lever.

Jesus lovar ingen annan lön för vårt livsarbete- än glädjen att få vara till nytta .

Våra liv är givna gratis- av nåd.

Vår tro är given gratis – av nåd.

Vi skall kämpa för att göra det bästa av våra gåvor.

I Jesu namn

AMEN.

 

 

 

 

Jag har fallit,men reser mig igen

Beredelseord på kyndelsmässodagen 2017 i Brännkyrka kyrka

 

”Jag har fallit, men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus”(Mika 7:7-8)

Profeten Mika är det som talar så i dagens Gammaltestamentliga text.

Allting är inte som det ser ut att vara.

Mikas fiender tror att han är besegrad, men han bär en trotsig förvissning om att Gud skall rädda honom. Att Gud- mitt i eländet-mitt i mörkret –skall höra honom.

Allt är verkligen inte som det kan se ut att vara.

Det gäller också våra egna liv.

Den som ser både vältränad och snygg ut i sin dyraste kostym – kan ha ett hjärta som blöder-en själ som är trasig.

Biskop Kingo har skaldat på detta tema i en av våra mest kända psalmer: (Sv ps 269)

”Skönaste rosor på törnbusken glöder,

vackraste ört kan ha gift som förgör,

Kinden kan blomstra fast hjärtat det blöder

Morgonens glädje om aftonen dör”

Av detta kan vi lära oss minst två saker:

För det första : vi skall aldrig döma andra människor, för vi vet aldrig vad som döljer dig i deras inre. Den prövning och rannsakan som vi skall göra handlar alltid om oss själva-inte om andra. Inte ens en jämförelse är på sin plats.

För det andra: Våra liv som kristna är ett ständigt pågående trots. Hoppet skall aldrig överge oss. ”Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus”

Att allt verkligen inte ser ut att vara som det verkar, har vi det tydligaste exemplet på vid Jesus död.

Många trodde att nu var det slut med honom. Nu var han tystad och besegrad.

Men över hela vår Jord lever han i det heliga ordet, i nattvarden och i varje medmänniska. AMEN.