Den förlorade sonen

Predikan i Brännkyrka ”Förlorad och återfunnen” 2/7 2017

Jesus hittar på den här liknelsen efter det att Fariséerna och de skriftlärda hade retat sig på att han umgicks med syndare och åt tillsammans med dem.

De tyckte förstås att han, som var en profet och lärare, borde hålla sig för god för att ha gemenskap med samhällets föraktade.

Hur är det med oss i dag? Är vi dagens fariséer? Numera går vi förbi tiggare varje gång vi går över torget eller går in i en affär. Hur behandlar vi dem. Låtsas vi som om de inte finns? Går förbi utan att se? Att låtsas att en människa inte existerar, Inte finns, är en aggressionshandling.

En av våra biskopar sa: ”Kanske inte alltid ge – men alltid se!”

En del har tiggt på samma plats i flera år nu. Jag vet åtminstone tre personer som jag sett i flera år utanför ICA i Arninge, vid återvinningsstationen i Arninge och utanför systemet.

Vet jag vad de heter? Nej, jag vet inte vad de heter. En har jag frågat vad han heter och han vet att jag heter Johan. Men jag har glömt hans namn. Jag skall fråga igen. Efter att jag skrivit färdigt den här predikan.

Man bjuder inte sina ovänner på middag! Detta är kanske nattvardens djupaste innebörd. Måltidsgemenskap betyder, manifesterar, gemenskap eller åtminstone önskan om gemenskap.

I nattvardsmåltiden har vi gemenskap med varandra, med våra döda förfäder och förmödrar och gemenskap med Gud.

Utebliven måltidsgemenskap kan tydliggöra önskan om icke-gemenskap. Eller tydliggöra skillnad på folk och folk. Därför åt inte tjänstefolket tillsammans med sina arbetsgivare. Därför äter soldaterna i matsalen och officerarna på officersmässen. Därför äter kaptenen, överstyrman och maskinchefen i salongen, uppassade av mässkalle. Medan ekonomipersonalen(diskare, kallskänkor och kockhalvor) äter i ekonomimässen.

Som barn fick vi äta kvällsmåltiden i köket på släktgården. Efter konfirmationen åt man tillsammans med de vuxna!

Men runt nattvardsbordet finns inga gränser, ingen åtskillnad i fråga om klass, social tillhörighet eller ålder.

Jesus åt tillsammans med de icke-accepterade. Detta retade upp de ordentliga och moraliska människorna. Och för att ge dem något att tänka på, hittade Jesus på dagens liknelse om den förlorade sonen.

Och i dag berättas just den liknelsen för oss.

Alla har vi väl någon gång gått vilse i livet? Fattat fel beslut, låtit oss ledas fel av frestelser eller lockelser. Och vi vet hur dåligt man mår vid uppvaknandet.  Kanske kommer vi ihåg att vi ”kom till besinning”, som Jesus låter den förlorade sonen uppleva. Men just då är självförtroendet inte på topp.

Tvärt om. Den förlorade sonen tänkte inte att han skulle återfå den position som han lämnade. Bara han fick komma hem igen, skulle han nöja sig med lite.

Det hade säkert inte hjälpt om någon hade berättat för honom vad som skulle hända. Han skulle inte tro det.

Varför blev fadern så glad? Jo, därför att hon trodde att han aldrig mera skulle få se sin son. ”Min son var död…” säger han.

Det är inte lätt att ta till sig att man är älskad. Men om du och jag kan identifiera oss med den förlorade sonen – så är budskapet till oss att vi ÄR älskade och efterlängtade, även om vi av egen kraft gått vilse i livet.

Gud älskar oss- Gud älskar varje människa- vilket inte får förväxlas med att Gud skulle älska våra dumheter i livet.

Sen måste vi försöka göra rätt för oss. Och det ville den förlorade sonen. Han tänkte säga till sin far:

” Far, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.” Men det blev inte så – fadern blev så glad att se sonen levande att han ställde till med fest. Musik, dans, god mat och fina kläder.

Det hela kan också tyckas orättvist. Det var orättvist. Den hemmavarande sonen, som skött sig ordentligt, blev arg och besviken. Kanske avundsjuk. Han var orättvist behandlad, tyckte han. Och han var förstås orättvist behandlad. Kärlek är inte alls detsamma som rättvisa. Kärlek som man förtjänat är ingen kärlek alls.

Vi ber:

Tack, Gud

För att Du alltid tar emot oss

När vi kommer släpande

 i eländet efter våra misslyckade försök

att bli lyckliga av egen kraft.

Tack också för

Bekymmerlslöshetspärlan

I vår Frälsarkrans

AMEN

 

Kvinnan som tigger utanför ICA i Arninge heter Maria och är från Rumänien.

 

 

ÖKA-öppen kyrka en kyrka för alla, ställer upp i kyrkovalet

ÖPPEN KYRKA –en kyrka för alla

ÖKA bildades i Göteborgs stift 2001.Starten var ett svar på väljarnas önskan om ett partipolitiskt obundet alternativ som fullt ut stödde Svenska kyrkans ordning om kvinnors och mäns lika tillträde till prästämbetet. I linje med detta betonas i ÖKAS:s program (http://oppenkyrka.se ) att ökas företrädare fullt ut bejakar kyrkans ordning med samkönade äktenskap, liksom vi vill ha balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner.

Vi vill också: Föra ut evangeliet på ett sådant sätt att människor upplever att Gud kommer dem till mötes och delar vardagslivet med oss människor.

Det finns flera partipolitiskt obundna nomineringsgrupper i Svenska kyrkan. Just ÖKA:s profilfrågor har handlat om att bemöta varje människa med kärlek och aktning och motverka alla former av diskriminering.

Vi anser att partipolitik som utgår från de etablerade riksdagspartierna inte hör hemma i kyrkans beslutande organ. Däremot samarbetar vi gärna med kristna företrädare från andra nomineringsgrupper, även om de skulle vara partipolitiskt nominerade. Sammanfattningsvis kan sägas att vi anser att partipolitiken inte hör hemma i kyrkans beslutande organ – men att kristna partipolitiker har sin viktiga funktion där. Inom ÖKA frågar vi inte efter partipolitisk tillhörighet för att få vara medlem eller representera gruppen.

Vi vill engagera fler lekmän/kvinnor i gudstjänsten och använda både nya och gamla uttrycksformer.

Vi anser att varje församlings identitet också består i att vara en del av den världsvida kyrkan och arbeta för fred, mänskliga rättigheter och goda livsvillkor för alla människor.

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla som söker, tvivlar eller tror. Och vi anser det mycket viktigt att öppet diskutera vetenskapliga, interreligiösa och ekumeniska frågor.

ÖKA vill att varje församling,efter förmåga, skall ingripa där det finns mänsklig nöd.

Gudstjänsterna skall firas så att människor blir berörda och inte känner sig främmande. Den som blir berörd kommer tillbaka. Den som inte blir berörd har ingen anledning att komma tillbaka.

ÖKA vill att vigselrätten behålls inom Svenska kyrkan.

Vi vill gärna lyfta fram kyrkoordningens inledningsord från 2 kapitlet, som vi anser lite bortglömda  i kyrkovalssammanhang:

”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Detta är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift…….De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som innehar vigningstjänsten del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet.”

Johan Blix (Texten är inte sanktionerad av ÖKA)

som Ställer upp i kyrkovalet för ÖKA

 

 

Andens vind över världen – ”jag skall ta bort stenhjärtat”

Andens vind över världen

 – predikan annandag pingst 2017 i Vårfrukyrkan Fruängen

Hela tillvaron kan förstås som en treklang:

Gud är: Fader, Son och Helig ande

Människan består av: kropp, själ och ande

Kyrkoåret har: Jul, Påsk och Pingst

Denna treklang är nedlagd i skapelsen. Detta sätt att uttrycka sig- svarar mot verkligheten

Vi är i dag i Pingsten. Andens kategori. Andens tid. Evangeliebokens överskrift är: ”Andens vind över världen”.

Tanken är att Jesus föddes, levde, verkade och dog i den första kategorin. I skapelsens, Faderns, kategori, Han kom ”i köttet” – blev människa. Om detta handlar julen. Vi kallar det också för ”inkarnation ”

Sedan uppstod Jesu på den tredje dagen, besegrade döden. Tog på sig våra synder genom att inte svika kärleken. Inte genom att uppsöka lidandet, men genom att inte undandra sig lidandet och döden; när det krävdes för att han inte skulle svika uppdraget. Detta firas i Påsken. För att Jesus uppstod på Påskdagen som var en söndag, firar vi gudstjänst varje söndag.

Anden-Den Helige anden är först och främst den osynliga livskraften. Själva livsprincipen. Den som andas lever. Den som har slutat andas-den som har återlämnat Guds ande, är död (i kroppen).

Men i Pingsten menar vi något mer med anden än en livsprincip. Alla som lever har ju anden i sig. Muslimer som kristna, Judar och hinduer. Ateister och tvivlare. Blommor och gräs. Hästar och älgar. Att levande drivs av Anden – livsprincipen. Men anden är också hjälparen. Den osynliga Gudskraften som får oss att tro. Som får oss att brinna av kärlek. Som får oss att stärka vår kristna identitet.

Vi ber om andens närvaro. I nattvardsbönen ber vi ”Oh Gud låt din ande komma över oss och dessa gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod”. Egentligen är det onödigt att be över brödet och vinet – det är våra hjärtan som anden skall omskapa. När vi – i tro– tar emot brödet och vinet medan orden för dig utgiven och för dig utgjutet uttalas – då blir vi genom anden ett med Kristus och med varandra – ja med hela skapelsen.

”Andens vind över världen” – så är överskriften i dag.

Vi ser ut över världen. Vi gör det genom att läsa tidningar, se på TV och ta del av sk sociala medier: Facebook, Twitter osv. Ser vi, hör vi ”Andens vind över världen”?

I förrgår var det ännu ett terrordåd i London. Förblindade människor dödar oskyldiga och skadar många. Om och om igen. För att sprida skräck och osäkerhet. De saknar medkänsla, de saknar insikten om att vi måste leva sida vid sida, tillsammans oavsett olika tro. De tror att det endast finns en sanning –och att de själva besitter denna sanning. Andras liv betyder inget, bara denna sanning. De torterar, plågar och skär halsen av medmänniskor. De stenar kvinnor. De är inte på en medeltida nivå- den är på en lägre nivå än rovdjuren. Rovdjuren dödar för att överleva. Islamistiska fundamentalister som är jihadister dödar för att de inte ser andra människor som levande heliga varelser. De ser andra människor som skadeinsekter, som skall utrotas. Det är denna perverterade uppfattning som gör dåden möjliga. Ingen får dåligt samvete av att döda en skadeinsekt. Förtingligandet av medmänniskor är det farligaste som kan drabba människans kultur.

Vi bör inte svara på samma sätt – med att döda dem som om de vore råttor. Vi bör tänka att de ändå har varit sina mödrars älskade barn.

”Andens vind över världen” Det ser ut att vara fel ande. Vi måste skilja mellan andarna. Tyvärr finns det onda ”andar”.

Men hur är det med ”Pingströrelsen”? Den del av kristendomen som lagt sin tyngdpunkt på att vi positivt kan ”drabbas” av Helig ande?

I Kina växer Kristendomen snabbt nu. Enligt uppskattningar finns det upp till 150 miljoner kristna medlemmar i olika kyrkor. Det är fler än medlemmarna i kommunistpartiet! Ca 60 miljoner uppges vara protestanter. Man hinner inte med att bygga de kyrkor som behövs för expansionen. I staden Wenzhan finns det nu 1000 kyrkor.

”Andens vind över världen” – hur är det i Stockholm ?

Hill Song Church är nu den snabbast växande församlingen i Stockholm. Det är en variant av en pingstkyrka. De firar gudstjänst på Wasateatern varje söndag. Fem gudstjänster varje söndag. Det är fullsatt varje gång – ca 5000 människor kommer varje söndag. Detta pågår nu.

Jag nöjer mig med Anden här i Vårfrukyrkan eller i Brännkyrka kyrka. Det är troligen samma Heliga ande.

Till dagens evangelietext. Den viktigaste meningen är när Jesus säger: ”Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret……. Jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen”. Detta är det glada budskapet. Detta är evangeliet. Den Heliga Andan drabbar oss så i hjärtat så att vi ser allt med nya ögon. Gud vill att vi skall leva i ljuset, Gud vill att världen skall räddas. Världen skall räddas undan klimathotet. Världen skall räddas undan terrordåden. Världen skall räddas med kärlekens kraft. Och vi själva är delar i denna räddningsplan. Du och jag skall räddas personligen och vara Guds händer i räddningsarbetet.

Hur det skall ske beskrivs målande i en annan av dagens texter (Hesekiel 11:17-20) Där står det ”Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött

Om och när vi drabbas av anden- kanske inte plötsligt, kanske lite i taget. Om vi öppnar våra hjärtan i bön och blir mottagande – då tar Gud bort stenhjärtat och ger oss ett hjärta av kött. Ett hjärta av liv. Ett hjärta med kärleksmöjligheter. Ett hjärta som kan ta emot kärlek och som kan ge. Kanske är det viktigaste att ge – den som ger får större förmåga att bli mottagande.

Jag läser från dagens psaltarpsalm:

”…en här av kvinnor sprider segerbudet……………….

Duvans vingar är täckta av silver och fjädrarna av rödaste guld.

Lovad vare Herren dag efter dag!

Han bär vår börda, vår Gud är vår räddning.

Vår Gud är en räddande Gud……” AMEN