ÖKA-öppen kyrka en kyrka för alla, ställer upp i kyrkovalet

ÖPPEN KYRKA –en kyrka för alla

ÖKA bildades i Göteborgs stift 2001.Starten var ett svar på väljarnas önskan om ett partipolitiskt obundet alternativ som fullt ut stödde Svenska kyrkans ordning om kvinnors och mäns lika tillträde till prästämbetet. I linje med detta betonas i ÖKAS:s program (http://oppenkyrka.se ) att ökas företrädare fullt ut bejakar kyrkans ordning med samkönade äktenskap, liksom vi vill ha balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner.

Vi vill också: Föra ut evangeliet på ett sådant sätt att människor upplever att Gud kommer dem till mötes och delar vardagslivet med oss människor.

Det finns flera partipolitiskt obundna nomineringsgrupper i Svenska kyrkan. Just ÖKA:s profilfrågor har handlat om att bemöta varje människa med kärlek och aktning och motverka alla former av diskriminering.

Vi anser att partipolitik som utgår från de etablerade riksdagspartierna inte hör hemma i kyrkans beslutande organ. Däremot samarbetar vi gärna med kristna företrädare från andra nomineringsgrupper, även om de skulle vara partipolitiskt nominerade. Sammanfattningsvis kan sägas att vi anser att partipolitiken inte hör hemma i kyrkans beslutande organ – men att kristna partipolitiker har sin viktiga funktion där. Inom ÖKA frågar vi inte efter partipolitisk tillhörighet för att få vara medlem eller representera gruppen.

Vi vill engagera fler lekmän/kvinnor i gudstjänsten och använda både nya och gamla uttrycksformer.

Vi anser att varje församlings identitet också består i att vara en del av den världsvida kyrkan och arbeta för fred, mänskliga rättigheter och goda livsvillkor för alla människor.

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla som söker, tvivlar eller tror. Och vi anser det mycket viktigt att öppet diskutera vetenskapliga, interreligiösa och ekumeniska frågor.

ÖKA vill att varje församling,efter förmåga, skall ingripa där det finns mänsklig nöd.

Gudstjänsterna skall firas så att människor blir berörda och inte känner sig främmande. Den som blir berörd kommer tillbaka. Den som inte blir berörd har ingen anledning att komma tillbaka.

ÖKA vill att vigselrätten behålls inom Svenska kyrkan.

Vi vill gärna lyfta fram kyrkoordningens inledningsord från 2 kapitlet, som vi anser lite bortglömda  i kyrkovalssammanhang:

”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Detta är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift…….De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som innehar vigningstjänsten del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet.”

Johan Blix (Texten är inte sanktionerad av ÖKA)

som Ställer upp i kyrkovalet för ÖKA

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s