Brödet (och Vinet) i nattvarden -efter mässan

 

 

 

Brödet och vinet – när nattvardsgudstjänsten är slut?

Några reflektioner med anledning av debatten om Biskopsbrevet om nattvarden.

Vad betyder det att brödet är konsekrerat? Det enkla svaret är att det är bröd som lagts på corporalet och som legat där under det att nattvardsbönen lästs- för att sedan delas ut under kommunionen.

Men om man inte använder något corporale ?  (Corporalet finns inte omnämnt varken i kyrkohandboken eller i kyrkoordningen.) Brödet kan ligga direkt på altarduken eller i en ask som ligger på altaret. Det blir ju ändå nattvard. Ibland ser man att det finns tre ställen på altaret där det finns nattvardsbröd. Dels på corporalet och dels i en ask på altaret och så dessutom en särskild ask för ”konsekrerat” bröd. Tanken är, antar jag,(!?) att det konsekrerade brödet redan blivit läst över och därför inte behöver ligga på corporalet för att kunna utdelas i gudstjänsten. Medan brödet på corporalet kan utdelas först sedan nattvardsbönen lästs. Brödet i asken, eller skrinet, bredvid innehåller då icke-konsekrerat bröd, som inte bör utdelas innan celebranten ”läst över” brödet.

Nu undrar jag om välsignelsen över brödet begränsas till just det brödet som lagts på corporalet ? Träffas inte allt bröd på altaret av konsekrationen – eller finns det rumsliga gränser på altarets yta eller i kyrkorummet?

Det kan tyckas vara en oviktig fråga eller en onödig fråga, men det är den inte i perspektiv av frågan om skillnaden på konsekrerat bröd och icke-konsekrerat bröd – och om dessa olika sorters bröd skall behandlas olika när mässan är över och församlingen och celebranten har gått hem.

I ett skapelseteologiskt perspektiv kan man säga att Kristus är närvarande i varje bröd – vare sig det används i en nattvardsgudstjänst eller ej. Det är inte ett oviktigt påpekande, men lite vid sidan om det nu pågående samtalet om skillnad mellan consekrerat och icke-consekrerat bröd.

Enligt M Luther så tar vi avstånd från läran om transsubstantionen – men bejakar realpresensen. Detta är en mycket viktig distinktion. Om vi går med på detta, vilket troligen de flesta präster och andra teologer i Svenska kyrkan gör, blir det desto viktigare att definiera realpresenens innebörd. Jag menar att en sådan definition också har bäring på hur vi betraktar det konsekrerade brödet(och Vinet) efter det att mässan är avslutad med välsignelse, slutpsalm och klockringning.

Den Lutherska läran är tydlig med att ta avstånd från ”den läran att nattvardselementet, det välsignade brödets och vinets synliga species och gestalt, böra tillbedjas”.(Konkordieformeln VII P 15

.)

För mig är det tydligt att ett bröd som legat på corporalet medan celebranten läst nattvardsbönen inte automatiskt blir Herrens Heliga Nattvard om det utdelas utanför sitt sammanhang. Sammanhanget är således avgörande- liksom Ordet. Luther skriver i sin stora katekes. ”ordet är, säger jag, det som grundlägger och särskilt utmärker detta sakrament, så att det icke blott och bart är bröd och vin ,utan med rätta kallas Kristi lekamen och blod…..när ordet kommer till det utvärtes tinget så blir det ett sakrament”. (Luthers stora katekes Femte delen).

 

 

 

Vad som menas med ordet är inte vilka ord som helst, inte ens instiftelseorden är tillräckliga om de skulle mumlas tyst utan att någon hör dem. Luther skriver i sin lilla katekes ”Ätande och drickande åstadkommer naturligtvis ingenting i sig, utan orden som står här, ”för er utgiven” och ”utgjutet till syndernas förlåtelse”. Dessa ord är tillsammans med det kroppsliga ätandet och drickandet huvudsaken i sakramentet”. (Femte huvudstycket III).

Bröd, vin, en församling (minst bestående av en celebrant och en kommunikant) och orden behövs för att realpresensen skall vara för handen.

Vad är då det överblivna brödet efter mässan. Jo, samma som innan mässan. Vanligt bröd. Men det finns anledning att visa respekt och vördnad för något jag vill kalla för helighetens möjlighet. Om prästen vid utdelandet tappar några oblater på golvet, så trampar man inte på dem. Eller tar upp dem med en sopskyffel.

Vi kan ta bibeln som ett exempel på denna tankegång. Bibeln som bok, kanske ligger den på altaret, är inte heligare än någon annan bok. Papper och trycksvärta. Skillnaden kommer i dagen när någon börjar läsa. Bibeln som fysisk bok är inte helig. Men bär helighetens möjlighet. Därför visar vi respekt.(Nu kan ju hela bibeln finnas på ett USB-minne, och det har vi lite svårare för att vörda).Samma respekt kan vi visa inför oblaterna, men att motivera att skilja på konsekrerade och icke- konsekrerade oblater efter mässan är svårt om man inte endast hänvisar till traditionen.

En av kyrkans viktiga uppgifter har alltid varit att motarbeta vidskepelse och magi. I värsta fall kan det bli vidskepelse av att korsteckna hit, buga dit och förvara oblater i olika askar. Vi kan göra det, men det är bra om vi vet varför och vad det betyder. Den vanliga kyrkobesökaren förstår sig inte på sånt, men tycker ofta om en vacker liturgi och lite obegripliga handlingar kan dessutom förstärka känslan av mysterium. Hela tillvaron, allts existens, inte minst livet, är det stora och outgrundliga mysteriet. Att fördjupas i sin förundran över det obegripliga är för mig ett tillräckligt mysterium. Vilket inte hindar mig att uppskatta en vacker och väl utförd liturgi.

Till sist något om nattvarden som de döptas gemenskap. Biskoparna säger ju i sitt biskopsbrev att nattvarden är de döptas gemenskap – men att vi samtidigt inte utestänger någon som vill. Men konfirmanderna vill de att vi skall undervisa så att de odöpta konfirmanderna förstår att de bör vara döpta innan de tar emot bröd och vin i nattvarden. Obegripligt! Jag tillhör de döptas gemenskap, men jag vill att denna gemenskap inte skall vara exkluderande utan välkomnande. Dessutom var Jesu egna lärjungar inte döpta vid den första nattvarden.

Johan Blix

Ledamot av kyrkomötet(ÖKA)

Tf kyrkoherde i Enskede-Årsta

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s