Att fördjupas i vår förundran över det outsägliga -eller att närma sig mysteriet om livet(och döden)

Beredelse i Vårfrukyrkan 2017-01-10 SPS

Vi har samlats till fördjupningsdag. Andlig fördjupning. Det låter sig sägas.

Vad är andligt? Vad är icke-andligt?

Folk frågar inland oss i kyrkan om andliga ting. Frågar om Gud. Frågar om livet efter detta. Frågar om vi vet något om Livets mening.

Det är naturligt att de frågar oss. Vi borde veta mer,än andra, kan man tycka.

Men att man arbetar i kyrkan, är ingen garanti för att vara mer andlig än någon annan. Att man läst många böcker om Gud betyder inte att man kommit närmare Gud. Troligen kommer man närmare Gud genom att arbeta i kyrkorummet som vaktmästare var och var annan dag , än man gör genom att sitta på sin kammare och studera teologi.

Men man kan kanske bli oberörd av att vara i kyrkorummet också?

Vi kanske inte har svaren– men vi har frågorna!

Genom att reflektera över frågorna, kan vi fördjupas och ödmjukas inför allt oförklarligts mysterium.

Hela livet är en fråga.

Svaret finns inte –eller så är svaret att leva!

Eller är svaret på frågan om livets mening :Kärlek!

När någon frågar finns alltid ett svar. Vi skall svara. Och vi kan inte svara på de stora frågorna med någon tvärsäkerhet. Vi kan bara svara det vi själva vet och det vi själva tror.

Vad tror jag ? Vad vet jag ?

Jag vet att jag lever. En berömd filosof(Cartesius) sa den berömda meningen: ”Jag tänker-alltså finns jag”.

Ganska tråkig livshållning. Bättre då att säga: ”Jag lever alltså älskar jag.”

Jag tror, att inget som existerar finns utanför det heligas sfär. Gud är i allt. Jag tror att Jeus Kristus  är Vägen, sanningen och livet. Vad det betyder ?  Det betyder att vi med våra korta och enkla liv har till uppgift att leva av och genom varandra. Det kan betyda så mycket annat också.

Men det räcker just nu.

Vi arbetar på att fördjupas i vår förundran över det outsägliga.  AMEN.