Hilmen har landat på ett grässtrå -därför darrar det

Himlen har landat

”Himlen har landat på ett grässtrå- därför darrar det” Denna mening tillskrivs Bo Setterlind. Vad säger den oss ?

Vi tänker ofta på himlen som något annorlunda än jorden. Vi skiljer på det jordiska och på det himmelska. Det himmelska föreställer vi oss är vackert och rent och det jordiska mera ”jordnära”. Leriga stövlar och åkrar att plöja, månadsfakturor att betala, blöjor att byta på barn. Det är exempel på det jordiska.

När vi skiljer på det himmelska och på det jordiska på detta sätt, kan vi luras att tro att himlen är mera gudomlig än jorden. Men det är fel:

”O, led mig med enkla och trygga ord

Var dag i ditt rike in,

Och lär mig att minnas att denna jord,

Och icke blott himlen, är din,….”(Sv.Ps. 183:3)

Himlen har landat, det är den kristna grundidén. Att Gud blev människa. Att Jesusbarnet föddes. Det finns ingen gräns mellan det himmelska och det jordiska. Allt är indraget i allt. Och kärleken är inbyggd i skapelsen. Därför byter föräldrarna blöjor på det skrikande barnet mitt i natten, även om de är mycket trötta.

Även i ”den grå vardagen” finns det himmelska. Det Gudomliga. Det Heliga. Men ibland har vi svårt att se det. Vi behöver inte göra en förflyttning, en resa, för att komma till det himmelska. Vi har det i vår egen kropp. Himlen eller himmelriket är inte en annan plats än jorden. Ibland används ordet himmelriket i bibeln i stället för ordet Gud, eller den heliga helheten .”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köpet åkern”(Matt 13:44)”Man ser inte skogen för bara trän”; är ett gammalt talesätt. Vi letar ofta efter det som redan är nära. ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med ögonen. Ingen kan säga: här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är invärtes i er”(Luk 17:20-21)

Detta låter sig sägas. Men det är inte lätt att ta det till sig. Det är inte lätt att verkligen tro på det.

Det är lättare att liksom ha himlen på avstånd.

Men himlen är obehagligt nära. Himlen är invärtes i oss.

När det blir klart för oss, kanske vi darrar av bävan och helighet.

Kanske vi darrar av kärleksiver .

”Himlen har landat på ett grässtrå – därför darrar det”

 

Domsöndagen- den yttersta domens dag

”Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort.

Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer”(Sv ps 620)

Dessa rader är skaldade av Lasse Lucidor ,vissångare och skald i Stockholm i slutet av 1600-talet,känd för sitt vilda leverne.

Citatet fångar in mycket av domsöndagens budskap.

Man kan icke rätt fira domsöndag- utan att hålla dom över sig själv!

Och alla, verkligen alla människor, har både handlat fel ibland eller låtit bli att handla när man borde ha handlat.

Domsöndagens texter- med överskriften Kristi återkomst – talar INTE om att vi skall ha den rätta tron. Nej, det är livet självt som granskas –det avgörande tycks vara hur vi skött oss ,oavsett vi är kristna, muslimer judar eller något annat.

Det som räknas är, inte minst, vad vi gjort-eller inte gjort- för våra minsta systrar och bröder. Om vi gett de hungrande mat. Om vi besökt de sjuka och de som sitter i fängelse.

Men också kollektiv skuld har vi som enskilda del i. Jag tycker att det är alldeles galet- att flyktingar som har råd att köpa en flyg, tåg eller båtbiljett till europa- förvägras detta och tvingas riskera livet i livsfarliga båtar på medelhavet. Och tvingas betala dyrt till människosmugglare. Jag tycker att detta är upprörande –men jag har inte gjort något åt det.

Eftersom vi aldrig vet när domedagen kommer- så gäller det att leva som om var dag vore den sista. Det är också så att just den här dagen är verkligen den sista dagen för väldigt många människor.

Tiden går och vi måste skynda oss att försonas med varandra, med allt levande och med oss själva. Be om förlåtelse innan det är för sent. Det är inte gud vi skall be om förlåtelse- det är egentligen onödigt! I relation till Gud skall vi be om att kunna förstå, med hela vår varelse, att vi ÄR förlåtna.

Alla är vi i en djupare moralisk mening, oskyldiga,(men ansvariga)– och förlåtna av Gud som älskar oss.

Men vi behöver soning och försoning med varandra och med allt levande på vår jord.

Det är också att arbeta för fred, frihet och ett gott liv.

”Den yttersta domens dag är en första dagen i världshistorien, då inga barn behöver vara rädda.”

Men vi vuxna………?    Det är bra om vi håller dom över oss själva och bättrar oss, innan det är för sent.

Domedagen är dagen för kärlekens slutliga seger. Då skall Gud bli allt i alla och Gud är kärleken. Och vi väntar på nya himlar och en ny jord –där rättfärdighet bor. Och medan vi väntar skall vi arbeta för fred, frihet och rättvisa.

Livet är en allvarlig lek i domens perspektiv. Men i en kärleksfull värld, som är vår längtans mål,- i en sån värld skrattas det mycket. Men inga hånskratt. Bara goda skratt som förlänger livet.

”Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer.”

Med längtan sträcker vi oss mot den första dag i världshistorien, då inga barn behöver vara rädda.

 

”Nya vägmärken”

Bara en droppe…..                                                                                                 1

Jag böjer mitt hjärta till Gud

Och ber om fred på vår jord

Hjärnan förnekar Hans bud

Kristus är levande Ord

 

Refr:              Bara en droppe i havet

Förlorade fåret var ett

Men havet består av droppar

Och Herden samlar sin hjord

-runt vår jord

 

Hjärtat är kärlekens bo

Anden finns i ditt bröst

Alla längtar till ro

Lyssna till kärlekens röst

 

Refr:

 

Ja,livet skall segra till slut

En eld i Hans heliga namn

Den lågan släckes ej ut

Av kärlek strålar Guds famn

 

Refr:

 

 

Texten är tonsatt av Zoltan Erdelyi (TON(Z)eta- gökvägen 19 683 33 Hagfors)

 

 

 

 

Glada barn                                                                                                               2

 

Ja nu är vi glada barn…

I Guds varma morgonsol…

Vi oss solar, skrattar

Och leker utan att nån är rädd

 

Refr:              för Jesus Krist

Vår bäste vän

Har gett oss mod

Och kärleken

 

Vi har vunnit seger stor

Alla barn är fria nu

Ormen dödad, krossad

Och vargen, ja han har blitt vår vän

 

Refr:

 

Texten är tonsatt av Zoltan Erdelyi (Ton(Z)eta Gökvägen 19 Hagfors)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet är en vandring                                                                                               3

Livet är en kort vandring

Utan slut

Ingen vet vad dagen har

I sitt sköte

Solen går upp varje morgon

Hitintills

Havet består av droppar

Oförstörbara

Livet består av ögonblick

Oförstörbara

Hjärtats samtal med hjärtat

Är också samtalet

Med Allt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrim                                                                           4                                                                                                                                

Vi är på väg

Jag är en väg

Vi ber böner

Jag är en bön

Vi äter bröd

Jesus är livets bröd

Vi dricker vatten

Anden är livets källa

Vi är tillsammans

Utan du ,inget jag

Vi är förundrade

Fördjupas i vår förundran

Över outgrundligheten

Av allt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan alfa och omega                                                                      5

 

Mellan alfa och omega

Mellan a och ö

Finns tecknen

Som kan bilda orden

Som kan beskriva

Allt

Som vi har namngivit

Men

Däri ryms endast en ytlig nivå

Av

verkligheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love design                                                                                       6

Fågelsång i markerna

Älskande par i parkerna

Vinden sjunger i säven

Skytteln spelar i väven

Att uppleva en soluppgång

Eller en romantisk solosång

Avslöjar

Byggmästarens hemlighet

Något som många vet

Men ingen ändå förstår

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tunna hinnan                                                                              7

(mellan Frankfurt och Ben Gurion 12/1 2010)

Inkarnationens mysterium

Är det naturligaste

Är naturen

Existensen

Varat

Allts helighet

 

Inget är

Utanför detta

Luftens helighet

Guds andedräkt

 

Mest allt levande

Mest varje människa

Din helighet

Min

 

Denna sanning

Sanningen

Borde ge respekt

Och

Utplåna förtrycket

Orättvisorna

Ondskan

Likgiltigheten

 

Men hinnan

är mycket tunn

den hinna som bejakar

inkarnationen

och gör oss till helighetsvarelser                                                         8

som meningen var

och är

 

kärleksmänniskor

kristusmänniskor

 

den tunna hinnan

är den enda gräns

som kan finnas

mellan Heligheten

och barbariet

Den tunna hinnan

är den enda gräns

som finns

mellan heligheten

och barbariet

 

vår plikt

vår kärleksgärning

är att

varje dag

återskapa

den tunna hinnan

 

 

 

 

 

 

 

 

Längtan                                                                         9

Vi längtar ofta bort

Vi längtar ofta hem

Att längta

Är

Vårt öde

Vår bestämmelse

 

I det ögonblick

Längtan uppfylls

Upphör den

Och

En ny längtan kommer

Troligen

Eller

Bara stillhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör vi med tiden ?- slutet närmar sig!                                                          11

Vad gör vi med tiden?

Den som är kvar……

Dag för dag

Sekund för sekund

 

Det finns inte tid längre

För avund och sårad självkänsla

Inte tid för bristande hygien

Eller dåliga viner

 

Det har varit så

Ända sen födelsen

Det har åtminstone varit så

Ända sen medvetenheten

 

Men vi kan se utan att se

Vi kan höra utan att höra

Vi kan beröra

Utan att smeka

 

Nu är evighetstid – igen

Tid att leva enligt bestämmelsen

Tiden rinner inte ut

Tiden finns inte – i kärleksögonblicket

 

 

 

 

 

 

 

Nyår                                                                               12

Varje ny dag

Är ett årsskifte

Och ett millenniumskifte

Beroende på när

Du börjar räkna

 

Vänta inte in det nya

Ty varje dag är en sällsam gåva

 

Det sägs att tiden inte finns

Endast rörelsen

 

Vad är då ett evighetsnu?

 

Jo, avstannad rörelse

Liksom pausen är en tyst stund

Varunder musiken fortsätter

 

Begrunda pausens innehåll

Den avstannade rörelsens verklighet

Förtätningens möjlighet till

Närvaro

 

Ensam

I kroppens bräckliga farkost

Drivs du av andens vind

Mot nya möten

Ibland med välkända ansikten

Men ständigt

Nya möten

 

Mötet är livsmening                                                                              13

I bästa fall

Evighetsnu

Tyst stund

Varunder livets rörelse fortsätter

 

Varje dag

Önskar jag

Gott Nytt År!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en annan värld                                                           14

Det finns bara en värld

Men vi som lever på jorden nu

Ser inte allt

Ser inte helheten

När kroppen tröttnat

Och sista andetaget andats ut

Då flyger själen

Lugnt och fint

Till andra sidan

Och där

Får själen en ny kropp

 

Där på andra sidan

Råder kärlekens lag

Allt är förlåtet

Ja, det onda är glömt

 

Och det efterlängtade mötet blir av

Vi möts igen

Vi som älskade varandra

Du som gick före

Har väntat med längtan

Men utan sorg

Jag, som kommer emot dig

Är fortfarande densamme

 

Nu kan ingen

Nu kan inget

Skilja oss åt

 

 

Du är diamanten……….                                                                    15

Namnet, över alla namn

Är ditt namn och mitt

Hjärtat längtar till en hamn

Som inte söker sitt

 

En kärlekens stilla lagun

Där blodet blandas med vatten

Pilen skjuts med harpun

Från Amors gömsle i natten

 

Den går från hjärta till hjärta

Världens starkaste kraft

Dödar leda och smärta

Utplånar den känsla du haft

 

Känslan av skuld och skam

Känslan av ensamhet

Bärs av Jesus, Guds lamm

Till Gud som ensam vet

 

Vet min situation

Känner min gråtande själ

Vet mer om hjärtats passion

Än någon som vill mig väl

 

Hela din kropp är Helig

Hela din själ är hel

Du är diamanten som lyser………….

Tillvarons storhet är Du

I evighetens Nu

 

Den kosmiske Kristus                                                                      16

Den kosmiske Kristus

Håller jorden i sin högra hand

Och solen i den vänstra

 

Hens kropp

För Dig utgiven

Uppfyller vår galax

Hans andning

Är Helig Ande

Fyller universum

Och

Dina lungor

 

Det var han

Född av Gud Moder, i himmelen

Före all tid

Som föddes i Betlehem

Av jungfru Maria

För att Guds kärlek

Livets mening

Skulle ta gestalt

Utanför lustgården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara ärlig                                                                                       17

Att vara sann

Är inte

Att berätta

Allt

ofta orkar jag

Inte ens ta reda på

Vad allt är

 

Ett ärligt svar

Är sällan samma

Som

Ett sant svar

 

Det är alltid något

Som kommer först

Något som

Behövs

Något som

Styr

 

Själens skiktröntgen

Kan inte göras

Varje gång

Då skulle samvetet upphöra

Dessutom skäms jag för vissa skikt

Och varför?

Skall jag

Lägga dessa ok

På andra

På de jag älskar

Men ändå

Själens skiktröntgen behövs                                                                18

 

Kristus har röntgenplåtarna

I Journalen

 

Han

Den store läkaren

Min tvillingbroder

Så lika

Så olika

Men inte samma

 

Ärlighet

Mot andra

För kärleks skull

Så mycket ärlighet mot mig själv

För hälsans skull

Som jag orkar

 

Den store läkaren

Bevarar

Alla journaler

I sitt

Kärlekshjärta

 

 

 

 

 

 

 

 

Fågeln kan flyga                                                                                19

Fågeln kan flyga

Det vet vi

Även när den

Sitter stilla

 

Du kan älska

Det vet vi

Även när du

Känner dig tom

 

Vi lider för mycket

Av våra svek

Solen skiner lika på alla

Som vågar gå ut ur mörkret

 

Världen är full

av instängd kärlek

våra hjärtans kosmos

vibrerar som dolda vulkaner

 

att komma till sin rätt

är, att komma till andra

att omfamnas av förlåtelse

för att börja flyga

 

Fåglar flyger tillsammans

Vi lever varandras liv

Ingen kan göra rätt för sig

Men alla har rätt  till kärlek

 

Kom, låt oss gå ut i solen

Solen är livets källa                                                                              20

Solen bor i ditt hjärta

Allt som finns är heligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubel                                                                             21

Jubel är när hjärtat

Av nyöppnad sockerdricka

 

Att galoppera i nyfallen snö

På en villig och vänlig häst

 

Att glida på Kawasakin

Den första riktiga vårdan

 

Att se och höra

Mitt nyfödda barn

 

Att rysa vid ropet

”Han är uppstånden”

 

Påsknattsmässans ljusfanfar

Blandas med trumpetstötar

 

Jubel är

Att bli extra levandegjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUL                                                                                22

Vi är snart där

Om vi överlever

Det strålar en stjärna

Förunderligt klar

Över stallet

I Bethlehem, i Täby

Hemma hos dig

Och mig

Gud blir människa

Jesus föds

 

Ett spädbarn rymmer allt,

Rymden med mir

Är granne med kosmos

Och kosmos med sitt kaos

Är granne med Gud

Du var själv ett spädbarn

Också ett Gudsbarn

Jo, det ÄR sant

 

Helig, helig ,helig är varje levande varelse!

 

Djävulen finns inte

Men ställer till besvär

Gud är allt, är kärleken

Är ditt liv och mitt

 

Endast ett svar:

Kärlek,Kärlek,Kärlek

Mening? Mening? Mening

Bo i herrens hus

Var är templet                                                                23

Din kropp är Herrens tempel

Duger du till det, i juletid?

Jo, inget annat svar finns

Kroppen är kärlekens tempel

Icke i hus av händer bor

Den som seraferna tjänar

 

Men Gud blev ett Jesusbarn

en liten kropp

med lungor och hjärta

 

utlämnad till kärlek

späd och försvarslös

utlämnad till kärlek

 

Varför finns jag, eller du?

I våra gamla skröpliga kroppar,

Spädbarnsskröpplingar

Endast för kärleks skull

Vi finns bara för kärlek

 

Tänk, meditera

Inget annat finns

Som betyder något alls

Bara kärleken

Den som är älskad

Har-livets mening

 

Du är älskad av Gud

Som ser dig i varje sekund

Du lever

Men också när du dör                                                    24

Och är död

I denna synliga värld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla katekesen                                                25

(publicerad i Värmlands folkblad under 15 veckor 1990)

 

 

Första trosartikeln

 

Vågorna

Mot stranden

Blodet

I högra kammaren

En myra

En häst

Du

Jag

Träd

Som växer

Trött moder

Ammar sitt barn

Tusen galaxer

En jord ?

Gud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra trosartikeln                                                                                                 26

 

Hans minsta bröder

Är mina syskon

Hans närvaro

Är obarmhärtigt

Hatdödande

 

Hans första tilltal

Handlar

Om dig

 

Hans första fråga

ÄR

Vill du gå med mig?

 

Vi är så nära släkt

Att jag nästan är Han

 

Om blod är tjockare

Än dopvatten

Gör ingen skillnad

 

Ohjälpligt förbundna

 

När jag misslyckas

Säger Han

 

”Fatta min hand

Dela min seger

(mitt lidande)                                                                                      27

Och Glädjen”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje trosartikeln                                                                          28

 

Det viktigaste

Går inte

Att sälja

Att väga

Att köpa

 

Osynlig likt vinden

Men stark

Bor i Ditt hjärta

Och mitt

 

Uppfyller fadern

Behärskar sonen

 

Föder kärleksgärning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopet                                                                                                 29

Han

Har kallat dig vid namn

Ty Du ÄR

Som Han ÄR

Varat

Gränslös

Och

Originell

 

Havsvattnet

Och fostervattnet

Regnvattnet

Och dricksvattnet

Dopvattnet

 

Väl signande

Renande

Törstsläckande

Livgivande

Samma

Källa

 

Vigd till kärlek

Och livsuppgift

Intill

Tidens ände

Bjuder Han dig

Livets vatten

 

Drick

Törsta icke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nattvarden                                                                                        30

Man bjuder inte

Sina ovänner

På middag

Bröd för kraft

Vin för glädje

 

En måltid

Utan finare platser

Med osynlig värd

Mitt i världen

 

Så lite bröd

Så lite vin

Att det räcker till

Alla

Levande

Och

Döda

Också Gud

Äter

Och förlåter

Gråter

Och skrattar

På festen

 

 

 

 

 

 

1:a budet                                                                                           31

Om det finns arkeologer

Skall de gräva fram

Våra köpcentra

Med parkeringsytor

Soptipparnas kulturlager

Avslöjarvåra liv

Tankar

Vår ”gud”

Bodde finast

I bankkatedraler

Som händer gjort

Stora regionsjukhus

Kyrkogårdar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:a budet                                                                                           32

Att säga Gud

Och mena Jag

Ansvarslöst

Förvillande förföriskt

Det

Är inte att krydda språket

Det

Är ursynd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:e budet                                                                     33

Utan vila

Kan jag inte hitta

Mitt hjärta

Ditt hjärta

Örat byggdes för kärlekssång

Kroppen för smek

Tanken för djup

Anden är Ljus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:e budet                                                                                           34

Budet

Hedra

Är inte lyda

Inte upphöja

Hedra

Är

Ge vila

Ge glädje

Gärna stolt

Att inte förneka sig själv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:e budet                                                                     35

Man skall

Inte trampa på en myra

Får äta får

Också växter skriker

Ät skådebröden

Bistå i faror

Och levnadsbehov

Rädda haven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:e budet                                                                     36

Alla

Gör det

I fantasin några oftare

Det gäller

Att avstå

Från verkligheten

Om den skadar

Barn

Vuxna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:e budet                                                                     37

Elda värmekraftverk

Med vete

Är att stjäla

 

Man skall inte rota

I andras väskor

 

Eller deklarera falskt

 

Eller behöva låsa

Om natten

Men Robin Hood

Hade rätt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:e budet                                                                     38

Telefontrådarna sjunger

Inte bara kärlekssånger

 

Tala väl om sin nästa

Tyda allt till det bästa

 

Räddast skvallrar mest

Vill veta blottor

Om egna sår

Exponeras

 

Fäll Ditt omdöme

Öga mot öga eller TIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:e budet                                                                                           39

Mitt hjärta sjunger

av glädje

för grannens nya bil

 

vi skulle

dela glädje

lycka

framgång

 

det räcker till flera då

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag böjer mitt hjärta till Gud                                                                               40

Refr: Jag böjer mitt hjärta till Gud

Min själ både älskar och lider

Från kosmos hörs sångernas ljud

Om kärlek i eviga tider

Just Du är kärleken nu

Som rider min tanke och kropp

 

Mitt i gemenskap, men ensam

Min kropp är så nära din kropp

Min själ är ensam, ja ensam

Jag längtar ,ja längtar, har hopp

Refr:

 

I drömmen är allting så nära

Så äkta ja äkta och helt

Vi skaptes att älska och ära

Guds namn ,som vi nog inte vet

 

Refr:

Men skapelsen suckar och längtar

Och vi är en del utav den

I trasiga uppgivna hopar

Står längtande barn, utan hem

 

Refr.

 

Men trasiga barn älskar mest

För kärlek som lider är stark

De fattiga bjuder till fest

Blodsåkern är Frälsarens mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, jag vill tacka för allt                                                                  41

Refr: Ja, jag vill tacka för allt!

Tack för sol och regn

Tack för mitt liv och Din nåd

Tack för gråt och skratt

 

Att vakna till fågelsång

Och känna att livet är stort

Att vakna ännu en gång

Fast inget särskilt jag gjort

 

Refr;

 

Att möta en vänlig hand

När själen är mörk och trött

Att vila på fridfull strand

Där Jesus jag själv har mött

 

Refr:

Att se på trasiga barn

Och veta att de älskar mest

Att mitt i strid och larm

Ana den himmelska fest

 

Barnet som kommer med ljus

Refr:

Barnet som kommer med ljus

Ett under i köldens natt

Kärlek åt varje hus

Han är ditt och mitt hjärtas skatt

 

Vinter är mörker och kyla                                            42

Hjärtat kallt och trött

Ute vargarna yla

Men barnet sover sött

Skapelsens tid är här

Barnet bär kärlekens bud

Maria skälver, är moder åt fattigas Gud

Refr:

 

 

 

Skapelsens tid är nu

Ljuset segrar till slut

Svärden brytas i tu

Kärlekens eld bryter ut

Gud ,allsmäktig och stor

Frihetens hopp och kraft

Kommer till dig som tror

På svaghetens dolda makt

 

Refr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRLDEN                                                                                                              43

Vem fan är mannen som spelar på pianot?

Tempot bara ökar och scenen är svart

Tonen förtrollar människokroppen

Alla måste dansa, men ingen vill

 

Någon på golvet vill se pianisten

Någon skriker på ljus, ja han vrålar som besatt

Scenen upplyses omedelbart

Människorna trängs för att se Den Store

 

Synen de fick var märklig men sann

Instrumentet spelade, helt av sig självt

Ingen vet varför lämlarna tågar

Han som skrek efter ljus var den störste av män

(Ovanstående dikt skrev jag 1970- jag hade på den tiden kontakt med Bo Setterlind. Han hade vänligheten att läsa mina texter och jag ville gärna ha hans synpunkter. Och jag fick dem. Han skrev: ”För många ord!” Och så gav han ett förslag på hu man skulle kunna koncentrera dikten. Hans förslag kommer nedan. Bo var vän till min far)

 

VÄRLDEN

 

Vem spelar på pianot?

Scenen är svart.

Tonen förtrollar.

Alla måste dansa.

 

Någon skriker på ljus.

Vi vill se pianisten!

Scenen upplyses

Människorna trängs.

 

Synen var märklig.                                                                                                   44

Instrumentet spelade.

Han, som skrek,

Var Mästaren.

 

(Som vi ser ha Bo Setterlind inte endast kortat ner texten- han har också tolkat den)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyckans nyckel                                                                               45

Att kunna älska,

Är att våga utan krav.

Att inte ljuga.

Men kanske vara barnslig.

 

En vårhälsning

Östersjönatten är ännu kall

Frostdimma ligger på myren

Men Gotlandsvinterns saga är all

Det märks, man har brått med bestyren

 

Se bara hur bönderna harvar och sår

Känn lukten från båtarnas tjära

Och allting har varit så tidigt i år

Sommarens känns redan nära

 

Ty känner det gör varje levande kropp

När döden besegras av ljus

Det spränger, ja värker, i var liten knopp

Livssorlet stiger till brus

 

VÅREN är här, ja just våren som är

Ett enkelt naturligt under

Som tro och hopp i sitt sköte bär

Om sommar med grönskande lunder..

 

 

Pansarofficer                                                                                                         46

Leran sprutar om banden

Tjugofem ton knäcker ett träd

Min omkopplare viker för handen

Jag beordrar en räd

 

Snart dånar tre stridsvagnskulsprutor

Jag har givit order om eld

Det skallrar i stugsittarns rutor

Vår övningsfiende blir fälld

 

Vi brukar vinna vårt slag

och ta en fika på mässen

Men plötsligt det händer en dag

att en diktator blir ledsen

 

Han gråter, skriker och sliter sitt hår

Hans hund har nämligen dött

Han trotsar och gör vad han inte får

Trycker på knappen helt slött

 

Då måste Palme fatta beslut

Om jag, en kugge, skall snurra

Kanske han skickar ett konvolut

Fullt av kärlek……………….

 

 

 

 

 

Tack för middagen!                                        47

I dag skiner solen

Lika på alla

Som vågar gå ut

Som kan gå ut

Som vill gå ut

 

Små som stora

Svarta som vita

Svaga som starka

Fattiga som rika

Judar som greker

Kvinnor som män

 

Alla är vi ett

I Kristussolens sken

 

De livgivande strålarna

Värmer ögonlocken

Värmer den bara huden

Tinar upp stenhjärtat

 

Solen som värmer jorden

Så att vårblommorna växer upp

Är på ett sätt

Samma sol

Som kristussolen

Som värmer stenhjärtat

 

Jesus sa:

”jag kallar er vänner”                                                                                           48

Vänner är

Det dyraste som finns

 

Tack kära vänner!

För vänskapen!

Och för middagen!

 

2016-03-26 JB-x hos Diana och Christoffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofen                                                                                                                 49

Det dallrat av syre och fukt

Där människan inte lever.

Långt når ett fasanskrock i vinternatt,

när stillhet och kyla härskar

 

En jösse slår lugnt ett halvmilaslag.

Han känner stövarens skall.

Hunden är fet och jägaren trött.

Han sitter med halvan under en gran.

 

En gran, inrättad i sida och djup,

för att vara ett lönsamt träd.

En gran planterad av en maskin,

för att blidka Herr Konkurrens.

 

En småbonde super sig full.

Jakten får gå som den kan.

Han tänker, ja rent av filosoferar.

Lyss till en ensam man:

 

”dom där i stan, som jag ger mat,

Dom ser mig som en relikt.

Dom andas sitt kålos och käkar sitt gift.

Dom ser mig som ett kulturminnesmärke

 

Den fattige är rik, den rike fattig.

Den sjuke är frisk, den friske sjuk.

Det vackra blir fult, det fula modernt.

Och sinnesfrid säljes för högre Accord.”    (1970)

Endast människan är så klok…..                                                                      50

 

Tänk om människan vore en ko

Eller kanske en vanlig höna

Då kunde det äntligen råda ro

Och alla spräckliga barn var ”sköna”

 

En svart ko betar bredvid en brun

gräset är till för dem båda

Alla kycklingar har mjuka dun

De bor i samma låda

 

Endast människan är så klok,

att hon kan skapa en skillnad i värde

Dt blir dessutom sant, om det skrivs i en bok

De som gör det kallas De Lärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visbyhöst                                                                                                               51

 

 

Jag ser dig

Riungmursprydda stad

Luften känns nära

Sinnesfrid kommer

 

Vimlet är borta

Ruinerna bronseras

Kajorna kretsar kring Domen

Du lever!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett litet bedjande barn                                                                                         52

Vem är ett litet och svultet barn,

Som gråter i dina drömmar?

Som beder med blick från ett febrigt öga,

Och självt för sina små syskon ömmar?

 

Det är ditt samvete, hör min vän.

Det lider för att du pöser.

Ty själv mår du gott och får skatt igen.

Blott på möten du världssvälten löser.

 

Och jag som sjunger gör likadant.

Jag vältrar mig i min välfärd

Det är lätt att mot alla va tolerant.

Bara det inte hotar min härd.

 

Men våran värld den är hård och kall.

Här båtar det föga att klaga.

Ät biffen. Håll käften. Se hungrigas fall,

för livet är ej nån god saga.

 

En dag ett litet och svultet barn,

står självt vid din radhusport.

Med nystan i handen av livets garn,

det letat sig fram till din ort.

 

Det barnet beder med febrigt öga.

Det kan inte Svenska tala.

Men blicken dig hämtar från lögnmoln höga,

Du vaknar helt grymt ur din dvala                                                     53

 

Så gör en insats för frid och fred.

Försök ej glömma ditt drömbarn på dagen

Låt dig ej nedslås av sorgerna och bli led

Utan lyd glatt den himmelska lagen

 

Du skall älska din nästa såsom Dig själv.

(1969)

Melodi ”Se vi gå upp till Jerusalem…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utan ögonlock                                                                                                       54

 

Världen tål inte sanningen

Den blundar därför att den själv är

Full av lögner

Du kan inte blunda

Du har för tunna ögonlock

Därför lider du

Därför är ditt liv också

En flod av ljus ut i mörkret

Mörkret som hotar att sluka dig

Ögonlockslöse

 

Kristus saknade ögonlock

Han hade inte ens hud

Därför finns hans kropp nu i hela världen

Som en ström av Ljus.    (1977)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårtal                                                                                                                        55

Östersjönatten är ännu kall

frostdimma ligger på myren

Men Gotlandsvinterns saga är all

Det märks, man har brått med bestyren

 

Se bara hur bönderna harvar och sår

känn lukten från båtarnas tjära

och allting har varit så tidigt i år

sommaren känns redan nära

 

Ty känner det gör varje levnde kropp

när döden besegras av ljus

Det spränger, ja värker i var liten knopp

livssorlet stiger till brus

 

Våren är här, ja just våren som är

ett enkelt naturligt under

Som tro och hopp i sitt sköte bär

om sommar med grönskande lunder       (1974)

 

 

 

 

 

 

 

 

Det  är något märkligt                                                                    56

Det är något märkligt

Med allting

Alla förstår

Att vi inte förstår

Men vi vet att vi lever

Eller?

 

Det finns val att göra

Jag kan välja att gå ut i solen nu

Men jag kan inte välja att solen skall skymmas av moln

Jag kan inte välja

Att bli älskad

Av den som jag älskar

Eller av någon annan

 

Jag kommer inte längre

I fördjupningen av

Min förundran

Över det outsägliga

 

Kanske får jag den som gåva

En annan dag ?

Det är något märkligt

 

 

 

 

 

 

Mellan Ben Gurion och Frankfurt 2010-11-14                          57

I stormens öga

I öknens hetta

I regnets vatten

När dimmor lätta

Ja-mitt i natten

Där är stort att finnas

Där är stort att vinnas

-att vinnas för glädje och skratt

-att vinnas för Jesus vår skatt

som föds och lever i världen

Som skyddar oss ständigt på färden

Lever i världen i dag

Lever i varje hjärtslag

Kärlek, kärlek, kärlek

I sanning en riktigt kär lek

Att lekas av oss

Att lekas av dig och av mig

Vi har inte tid med nåt svek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätt läsa ”Nya vägmärken”

Ett är nödvändigt -vad är viktigast?

http://Predikan 15:e e tref 2016    -Ett är nödvändigt Vad är det som är nödvändigt? För ett gott liv, alltså? Den frågan är alltid aktuell. Och på senaste tiden har det varit en serie om detta i Svenska Dagbladet. Det har då gällt det fysiska. Vad behöver man, materiellt sett, för ett gott liv ? Människor i Stockholm har experimenterat med detta. Ett par flyttade in i en liten och helt tom lägenhet – inte ens sängar eller stolar fanns- för att se om det gick att leva bra så. Hur gick det? Jo, efterhand skaffade de både det ena och det andra. Säng och bord och stolar. Men ganska lite behöver man för att leva ett gott liv. Vad när nödvändigt? Själv bodde jag ett år på Cypern och arbetade där. Jag och min famil, tog med att vad vi kunde bära i ett par resväskor. Vi var borta i ett år. Allt det vi hade hemma var magasinerat. Vi saknade egentligen inget – utom musikanläggningen. Men då hyrde vi förstås enkelt möblerat på Cypern. Förra veckan åkte jag med en taxichaufför här i Stockholm. Det blev en ganska lång resa och vi pratade hela tiden. Han berättade att han bodde i Rinkeby. Han sa att det varit ganska oroligt där han bodde. Med många lägenhetsinbrott. Jag frågade om det gick att skydda sig mot inbrotten. Han svarade: ” Jag äger nästan ingenting- och äger man inget kan man ju inte bli bestulen. Man behöver inte oroa sig eller ha dyra försäkringar.” Och det är ju alldeles sant. Den som äger lite – eller inget- behöver inte ägna energi för att behålla sina saker. Och på det sättet(kanske endast på detta sätt?) är luffaren eller uteliggaren en fri människa. Har man dessutom inget jobb och ingen familj så behöver man inte heller försvara sig mentalt eller andligt. Man kan alltid säga sanningen – för man har inget att förlora. Och Jesus har sagt: ”Sanningen skall göra er fria”. Och det ligger mycket i detta. Att den som kan vara sann, har lättare att vara fri. Och den som inte är fri har svårare att skapa. Jag tänker nu på konstnärer av olika slag. Man kan vara fri i ett fängelse också – det är märkligt men sant. Det beror på att man inte har så många val där. Det är ju modernt att vi skall välja. Vi skall välja telefonoperatör, välja skolor, välja husläkare, välja pensionsfonder, välja elleverantör, välja livspartner osv. osv….. allt detta väljande gör oss knappast fria som människor. Fast man kan luras att tro det. Alla valmöjligheter kan ge en ängslan för att man kommer att välja fel. Nu menar jag att valfrihet i grunden är en bra sak. Och livets mening – i den mån vi själva kan påverka den- består ofrånkomligt i också en massa val. Att välja att försonas. Att välja att försöka vara god. Att välja att dela med sig. Att välja att säga sanningen. Allt detta är viktigt för oss för ett bra liv. Det har att göra med dagens överskrift: ”Ett är nödvändigt ” Men vad är det egentligen som är nödvändigt?” Det finns en övning som ibland använda på ledarskapskurser. Det är populära kurser i dag –de fanns knappast för 30-40 år sedan. Man säger åt varje deltagare att på ett papper skriva ner tjugo saker(det behöver inte vara fysiska saker) som är viktiga för ens liv. När alla är klara få de till uppgift att stryka bort tio  saker, som de alltså är tvungna att vara utan. Så tar man en paus och så skall man stryka bort igen- nu fem saker, återstår fem. Och efter en ny paus så skall man stryka bort ytterligare två saker. Och det hela blir svårare och svårare- och man håller på tills det bara är en eller två saker kvar. Försök när du kommer hem. Jag tror att det är ungefär som att göra ett tankeexperiment. Jag tänker mig att jag ligger på min dödsbädd. Jag vet att jag har kort tid kvar att leva. Kanske något dygn. Vad är viktigt för mig då? Vad är nödvändigt? Det är knappast Bankkontot eller min eventuella karriär. Jag tror att det viktiga till sist handlar om våra relationer. Avgörande för att bra liv är relationerna till andra människor och till djur och natur. Jag hörde en gång på radion en intervju med barn som var 4-5 år gamla. De t handlade om djupa livsfrågor. Barnen blev tillfrågade om vad som är meningen med livet. De små barnen var överens om att Kärleken är det viktigaste. Att de hade så lätt att hitta svaret kanske beror på att barn är helt beroende av vuxnas kärlek och omvårdnad för att överleva. De tvekade i alla fall inte om svaret. Och så är det viktigt med smärtfrihet – men inte helt avgörande. Ett ordspråk säger att det är bättre att gråta i en Mercedes 500 än i en liten folkvagn. Men det är nog ett – i huvudsak – helt felaktigt ordspråk. Alla tycker vi väl att det är bättre att vara fattig och glad än rik och ledsen? Och alla tycker vi väl att det är bättre att vara frisk och fattig än sjuk och rik? Vad är viktigast? Vad är nödvändigt- om bara ”ett är nödvändigt”. En gång hörde jag ett föredrag av Jonas Gardell. Han kom till min förra församling. Han berättade att i hans barndom så var Jesus svaret på alla frågor. Och  han tillade ”Ibland ställdes inte ens frågan!” Kan det vara så att Jesus kristus är det enda som är nödvändigt –och vad menar vi i så fall med det? Tanken som möter oss i dagens texter är att vi skall kunna vara fria människor att leva fullt ut. Och tanken är också att en tro på Jesus-en nära relation till Jesus-kan förlösa oss till detta. Till ett liv i frihet och utan ängslan. Kanske till och med i bekymmerslöshet! Det talas också om att vila. Om att överlåta sig. I dagens bön bad vi: ”Hjälp oss att vila i dig, att skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer”. I den gamla evangelieboken (den som finns i 1937 års psalmbok), fanns en sammanfattande slutbön för varje söndag. För denna söndag står där .”Lär oss att kasta alla våra bekymmer på dig, så att vi icke grämer oss över det förflutna eller ängslas för framtiden, utan i barnslig tillförsikt mottar varje dag som en ny gåva från dig.” Det är just detta som Jesus säger i dagen evangelietext, men med lite andra ord.  I dag vet många människor inte vad ett ok är. Men ett ok är en snidad bräda om man lägger över axlarna. Och så har man ett rep eller en kätting i varje ända av brädan. Och i dessa rep eller kättingar kan man fästa en spann eller en säck eller en annan börda. På så vi kommer hela tyngden att fördelas på hela kroppen och det blir mycket lättare att bära.  Jesus säger:” Kom till mig ni alla som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig ,som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt” AMEN!

Kyrkliga resor- TV-granskning i dag

I dag har TV haft ett inslag(flera) om församlingsresor i Svensk kyrkan. Man menar att det är fel att använda medlemmarnas pengar(kyrkoavgifterna) till, att de anställda får göra studie/utbildningsresor.

Jag har gjort kyrkliga resor till: Berlin, New York, Budapest, Bukarest, Tallinn, London, Taizé, Riga, Chicago,  Portsmouth, London, Visby, Åre, Karlstad, Iona, Jerusalem, Santiago de Compostela  -kanske har jag glömt några destinationer?

Kyrkan är förmodligen världens största professionella internationella nätverk. Det är nödvändigt för oss att resa- en del av vår kultur alltsedan Paulus började resa på 100 talet. Pilgrimsresorna  ……………. Missionsresorna………..

Inte i något enda fall har det förekommit på de resor jag ansvarat för att alkohol köpts för kyrkliga pengar(de tillhörigas avgifter). Detta är en självklarhet. Inte heller har jag någon enda gång begärt extra anslag av kyrkorådet för att genomföra en utlandsresa. Det har alltid rymts inom den vanliga budgeten ,ibland genom att alla andra kurser/konferenser ”frysts” det år resan genomförts.

Allt kan skötas och misskötas – men själva resandet i sig skall stimuleras. Och det är faktiskt inte dyrare i dag att resa till Berlin än till Umeå!

Griftetal

Litet griftetal 2016-04-22

 

”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand”

”For jag upp i himlen,så är du där,och bäddade jag år mig i dödsriket,se,så är du också där.Tog jag morgonrådnadens vingar,gjorde jag mig en boning ytterst i havet,så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. ” (Ps 139.)

Människan har i alla tider förundrats och fascinerats över sin plats i universum. Och är man astronom, så tror jag det blir ännu tydligare.

Livets mysterium.

Ingen kan någonsin förklara vad livet är, eller hur det kom till. Eller varför just jag skulle finnas.

Ingen av oss. Ingen enda. Har bett om att få komma till denna jorden.

Därför är vi alla, i en djupare mening, oskyldiga till det som vi ställer till med.

Oskyldiga- men alltid ansvariga- efter förmåga.

Ibland blir livet bra och då får vi tacka.

Det finns alltid något att tacka för. Varje liv har på något sätt gudomsgnistan i sig. Varje människosjäl är av Gud- den oändliga kärleken. Och varje liv är en del av galaxens helighet.

Kanske var det detta stora mysterium som Kurt närmade sig, när han såg i sin stjärnkikare. Jag vill tro det. Jag tror det.

Nu i en annan del av den enda världen- den del som vi som är här inte kan se- nu kan Kurt sjunga med Dan Andersson:

”Jag skall gå genom tysta skyar,

Genom hav av stjärnors ljus,

Och vandra i vita nätter

Tills jag funnit min faders hus.

Jag skall klappa sakta på porten,

Där ingen mer går ut,

Och jag skall sjunga av glädje

Som jag aldrig sjöng förut.”

2016-04-22 JB-x