Svanen flyger

I går var det internationells kvinnodagen-det märktes ,fast inte så mycket.Det var 40 personer ute på isen i Hägernäsviken -jag tror att de flesta fiskade.En märklig sysselsättning, som jag själv ibland har ägnat mig år-fast aldrig på is. Jag metar och lägger långrev-men det var flera år sen.En svan flög över Hägernäsviken i går-det är mäktigt,och sällsynt,att se svanar flyga.

I dag är der grått-igen. Det har varit depparväder länge nu. Vi behöver sol. I kväll skall jag gå på TSO- det är nödvändigt att någon gång gå till ett ställe där jag inte utsätts för allas blickar och granskning.Skönt att få vara -ganska-okänd.(TSO=Svenska Teaterorden).

Annonser

Vilken livsfråga kämpar du med?

I morgon är  överskriften i evangelieboken ”Den kämpande tron”.Vilka trosfrågor kämpar Du och jag med? Jag tror(?) inte att det de flesta går och tänker på i dag är om Gud finns eller inte. Jag tror inte heller att de flesta går och tänker på Om Jesus är Guds son och vad det kan betyda för värdlden och för mig personligen. Kanke tyvärr!(?).

Vilken trosfråga-livsfråga kämpar vi vanliga människor med? Är det frågan om min förestående död? Kanske.Är det frågan om min överlednad? Är det frågan om att finna ro och harmoni? Är det frågan om de felsteg jag gjort och hur jag skall komma tillrätta med dem? Är det frågan om vår Jords framtid? Jag tror att alla på något sätt kämpar med en(eller flera) livsfrågor.Sånt man verkligen går och tänker på.

Jag uppmanar nu Dej skriva Din viktigaste livsfråga. Jag kommer att publicera alla svar.Du kan vara annonym.Om du uppger ditt namn som anonym.Men om du inte vill vara anonym så går det oxå bra. Om du skriver att du inte vill bli publicerad så respekterar jag givetvis det.Om du vill ha personli kontakt,så går det oxå.

Jag önskar dig alltl gott. Trevlig Helg!

Kristen tro och Jämlikhet -replik till Art i Svd 2 mars -09

I gårdagenns Svenska Dagbladet fanns en artikel, välskriven och intressant,som hävdade att Sverige och Danmarkär världens mest sekulariserade länder på grund av att vi har kommit långt i fråga om jämställdhet, demoktati och välfärd. Jag tror att sambanden finns -men att det kan vara tvärt om! Detta utvecklar jag i en svarsartikel som ligger överst i dag på www.tabyforsamling.com

Morden i Midsummer eller Tatuerad torso ?

Under en lång tid har vi kunnat köpa en film tillsammans med Afronbladet eller Expressen.Det brukar kosta ca 60 kr och det har främst handlat om deckarserier. Själv köpte jag många Morden i Midsummer-och när den tog slut Kommisarie Linsley(stavas det så?), vilken på flera sätt är bättre. I går fick man första xet av en ny serie-om man köpte Expressen,vilket jag var tvungen att göra för att få filmen(AB-köper jag frivilligt för tidningens bra kultursidor!).Denna gratisfilm(som skall stimulera oss att köpa fler varje vecka-filmer som kanske kostar 5kr att producera,och som kanske köps mest av oss som inte ännu ,börjat fildela) hette Tatuerad Torso. Den var äcklig och vidrig och dessutom hade den troligen(?) inget budskap.

Varför kan jag -ibland-med behållning se Morden i Midsummer? Det handlar ju ändå även då om underhållningsmordfilmer. Jo, det handlar om att i Morden i Midsummer finns det en mänsklig aspekt med-något som man kan förstå ,när det gäller att mordet verkställdes. Så var det inte med filmen i går(Tatuerad Torso)-man kan aldrig förstå eller identifiera sig med våld och dödande för våldets och dödandets skull.Det är dessutom sjukt!!

Orsaken till att ”det går ann” att se Morden i Midsummer-är på ett djupare moraliskt plan samma som att man tycker att Brott och straffär en bra roman(fortfarande en av världens mest lästa romaner!!) Orsaken är att läsaren(tittaren) kan indentifiera sig med mördaren! Men det kan inte en frisk människa göra i Tatuerad Torso.

Bort med sådana filmer!!

Vad är Kärlek?

I morgon är det Fastlagssöndagen och den skall handla om Kärlekens väg. Vad är Kärlek? Kärlekär både ord,känsla och handling.

Kärlek som ord kan vara kärleksförklaringar ”Jag älskar dej”,och det kan vara kärleksdikter. Som ,för att ta ett mycket bra exempel,episteltexten i morgon.Kärlekens lov från första Korintierbrevet i Nya testamentet.

 Kärlek som känsla är i sin vanligaste form förälskelse.Men det kan också vara längtan. Eller önskan om välgång och ett gott liv för någon annan. Är önskan en känsla? Jag menar att det kan vara det.

Kärlek som handlig är när Du gör något som gör livet bättre ,mera värdefullt, för någon annan. Det kan ske utan ord.Men knappast utan att det finns en känsla med. Däremot händer det att orden och känslan inte resulterar i några handlingar -det kan vara av rädsla.Det är nog den vanligaste orsaken.Men det kan också bero på lathet eller bekvämlighet.Det kan också vara så att den som man riktar sina ord och sina känslor mot -inte vill ha med mig att göra. Då blir det svårt med meningsfulla handlingar.

Kärleken finns som Ord,känslor och handlingar. Men dessutom är kärleken nedlagd i skapelsen som tillvarons viktigaste meningsskapande funktion. Ja som livets yttersta mening!

Denna tanke har jag utvecklat lite mera i en artikel som du hittar om du klickar på ”Om Johan Blix” och sedan nästan längst ner på den sidan klickar på en artickel som heter ”Tron som en skapelsegiven………”

I morgon framförs S:t Olofsmässan,med nyskriven musik av Anna Holm, i S:t Olofs kyrka i Täby.Jag är glad över att få vara där och medverka som predikant.

Biskoparna och vigselrätten

I dagens SVD anklagar Olle Burell och Karin Peres 9 biskopar för något  ”som i praktiken leder till värn av förtryckarna i ställer för de förtryckra….”. Det är verkligen att ta till stora ord. Vad det handlar om är att de 9 biskoparna tycker att det är dags för Svenska Kyrkan att avstå från den juridiska vigselrätten. I ett internationellt perspektiv, skulle det inte uppfatta som något konstigt -tvärt om. Det är verkligen inte självklart att staten skall tilldela religiösa samfund vigselrätt. Det borde självklart vara fritt för samfundet att ta emot en sådan delgation eller att inte göra det.

Artikelförfattarna undervärderar å det grövsta kyrkomedlemmarnas tro och fromhet då de skriver ”För vem tror väl på allvar att en kyrklig välksignelseakt  över ingånget äktenskap inte mycket snart kommer att betraktas som något endast för de ‘riktigt religiösa’ ”  En bra paralell är dopet. Föräldrarna(vårdnadshavarna) gör namnanmälan till skattemyndigheten -därmed är den lagenliga juridiska namngivningen klar. Men ändå väljer många föräldrar att låta döpa sina barn i en Kristen gudstjänst. Ja långt fler väljer att döpa sina barn (vilket är utan rättsverkan i samhället för barnet) än de som väljer att gifta sig i kyrkan (vilket har juridiskt bindande rättsverkan).

I ett fall vill jag ge artikelförfattarna rätt. det är viktigt för samhället(och för oss människor) att initiationsriterna är offentliga. Det finns många sätt att lösa detta. Flera länder har obligatoriskt civiläktenskap, vilket inte inneburit att kyrkbröllopen försvunnit. Några länder har en ordning som är sådan att vigseln (som kan vara offentlig i kyrkan) blir juridiskt giltig när den har  registrerats vid en statlig myndighet.

En kanske viktigare sak som frågan aktualiserar är relationen mellan biskoparna och kyrkomötet. Kyrkans lära och ordningar fastställs av kyrkomötet -och biskoparna skall försvara läran och ordningarna. Det är en av deras uppgifter. Har biskoparna för lite inflytande över dessa frågor ? De har ju inte ens rösträtt i kyrkomötet. Deras demokratiska legitimitet kan givetvis ifrågasättas, men den är nog minst lika stor som kyrkomötesledamöternas.

Biskopsvalet i Stockholm

Det har varit biskopsprovval i Stockholms stift.Egentligen borde det heta något annat än provval,eftersom detta var är ett första officiellt steg i processen om vem som skall bli biskop.Stiftsstyrelsen hade tillsatt en samrådsgrupp som skulle formulera en sökprofil och sedan föreslå lämpliga kandidater att rösta på i provvalet.I samrådsgruppen fanns också ett antal präster från de olika kontrakten, utsedda av kontraktsprostarna.Ett av samrådsgruppens ställningstaganden var att det inte skulle gå partipolitik i biskopsvalet.

Samtrådsgruppen presenterade sin kanditatlista.Men sedan kom det till överläggningar i nomineringsgrupperna(de politiksa partierna , inte minst). Resultatet blev att röstningen i mångt och mycket kom att följa partilinjerna. Hans Ulfvebrand, vann sensationellt provvalet stort.Grattis! Och Eva Brunne blev övertygande tvåa.Grattis! Hans var (M)-kandidaten och Eva (s)-kandidaten. Alla visste säkert inte om detta,men de som varit på partimöten visste.

Många av de som röstade(en majoritet?) visste inte om att just de namn som föreslogs på valdagen skulle komma att vara med.Det var lika många som föreslogs vid sidan om samrådsgruppens förslag som i den.Tre av de som fick så många röster att de går vidare till nästa omgång,fanns inte på samrådsgruppens förslagslista -bland andra vinnaren av provvalet.Nu kan man hävda att just detta är ett uttryck för en fungerande demokrati. Att de röstande visade sitt missnöje med samrådsgruppens förslag genom att ge majoriteten av rösterna till en kandidat som föreslogs på valdagen.Men vad det handlar om är också något annat.Nämligen det inofficiella arbetet i nomineringgrupperna.Det fanns en officciell nomineringsprocess -som alla röstande kunde ta del av.Och en inofficiell nomineringsprocess -som i huvudsak endast var känd inom nomineringsgrupperna(partierna).Man kan fråga sig  om det inte varit bättre att låta nomineringsgrupperna öppet nominera sina kandidater? Men saken är komplicerad. Prästerna har lika många röster som de förtroendevalda. Och de flesta präster röstar förmodligen inte efter partilinjer.Saken blev inte klarare av att samrådsgruppen endast offentliggjorde namnen på de som de själva nominerade -och vägra de lämna ut(!)namnen på de andra nomineringarna som inkommit till stiftsjuristen.

Att en dag samla nästan 900 personer i en och samma lokal för att välja biskop, kan verka väldigt demokratiskt- som en gammaldags kyrkstämma eller ett stormöte som var populärt på 70-talet. Men faktum är att väldigt många av de röstande inte hade någon kunskap om de personer som man förväntades kunna välja mellan.Detta är jag helt säker på.

De oskrivna reglerna vid biskopsvalet kombinerade med den process som nu administrerats och uppstått är en kombination som manar till eftertanke. De oskrivna reglerna är att kandidaterna inte själva får visa för stort intresse. Om någon skulle presentera ett program-tala om vad man vill- så skulle det anses som diskvalificerande. Efter provvalet -dvs efter första valomgången- kan man möjligen tydligare presentera sig och sitt program. Borde det inte ha skett tidigare?

För mig är det självklart att vara lojal mot min biskop och att som kontraktsprost hjälpa henne eller honom ,vem det än är som blir vald. Och mina tveksamheter mot den komplicerade och svårgenomlysbara processen -är inte en kritik av de personer som vi röstade på. Kasnske bör man tänka annorlunda inför nästa val? Varför inte en öppen hemsida på internet där alla som vill kan nominera kandidater och diskutera dem-och där kandidaterna själva får svara på frågor ?