Världsekonomin– finns pengar?

I dag gick Stoickholmsbörsen ner igen,nu med minst 5%. Och bankerna faller som korthus i USA och i en del andra länder. Vad är det som händer ? Håller pengarna på att ta slut ?

Pengar finns egentligen inte.Pengar är symboler.Tecken på något utöver pengarna(mynten,sedlarna osv). Pengar är en blandning av löften och förhoppningar och gissningar. En sedel har ett värde endast om alla vi som hanterar den är överens om vad den repressenterar.

Jord,skog och fastigheter finns-på ett annat sätt än pengar. På samma sätt finns mat och drivmedel.

Om det finns lika mycket mat,drivmedel,fastigheter,jord och skog i dag som i går -om det är så och det är det -då har världens människor inte blivit fattigare på grund av den pågående finanskrisen. Den skulle således inte behöva äventyra levnadsstandarden globalt sätt.

Det som saknas är således inte de grundläggande fysiska förutsättningarna för ett gott liv. Det som saknas är vad vi skulle kunna kalla för andliga värden. Det är förtroende, förhoppningar,framtidstro och en gemensam värdegrund(man kunde kanske säga ett gemensamt språk).

Varför dessa andliga värden gått förlorade är svårt att svara på. Men troliga förklaringar är att några lämnat överenskommelsen om vad pengarna symboliserar( dvs man använder ”orden” fel så att språket inte fungerar).

Det saknas inte pengar i värllden -för pengar finns inte. Det saknas förtroende och hållbara överenskommelser.För att återställa ballansen måste girigheten bekämpas och ärligheten få sittta i högsätet igen. Det är det krisen handlar om.

Trons kraft

I dag är överskriften i evangelieboken Trons kraft. Det är på modet att säga att ”bara man vill så kan man”. Dvs om man inte lyckas med sitt livsprojekt-så har man inte trott tillräckligt på det. Tyvärr är detta en lögn. Van kan inte göra vad man vill.Man kan inte bli vad man vill.Tvärt om är våra förutsättningar som människor mycket olika.Det som är svårt för en är lätt för en annan.Det som är möjligt för en är omöjligt för en annan.Går det riktigt bra för oss i livet så inns det all anledning att Tacka! Och att bli ödmjuk.För enbart av egen kraft går det inte-hur mycket vi än tror.

Men-om vi inte vill något så blir det inget alls. man måste vilja.Man måste kämpa.Man måste bestämma sig-för att nå sina mål. Detta gäller såväl när det gäller att ta examen som att sluta röka eller sluta dricka .Det gäller också i fråga om att göra goda gärningar-något som gör världen godare och oss själva bättre.Trons kraft är stor.Ja, mycket stor. Men ändå- det är strömmen av nåd ,strömmen av kärlek som är den verkliga verkande kraften,för Kärlekens seger.

Johan Blix