Lite om skuld,skam och förlåtelse

SYND-SKULD-SKAM-FÖRSONING-FÖRLÅTELSE
 

Synd: grundbetydelsen av det grekiska ordet synd är  ”att missa målet”(med livet)Det kan vara att Du gjort något som skadar en annans liv. Att  Du gjort något som skadar ditt eget liv. Att Du inte gjort något alls, som Du borde ha gjort.

 

Skuld: är något som man är skyldig. Skulden är inte en känsla, utan en objektiv realitet. Om jag, genom att synda, skadat någon så har jag ansvar för detta.

Den juridiska skulden kan man läsa sig till i lagen -den är lika för alla.

Den moraliska skulden beror också på vad jag visste och vad jag kunde göra –alla har olika förmåga att göra rätt och att göra gott.

 Skulden finns kvar tills jag betalat den( reparerat skadan) eller tills den som jag har skulden till har efterskänkt den. Att efterskänka en skuld kallas både i livet och i juridiken för Nåd . Det latinska ordet för nåd är Gratis –dvs du behöver inte betala.

 

Skam: är en känsla. En känsla av att man är dålig som människa.

 

Man kan känna skam både för det man själv gjort och för det man blivit utsatt för. Man kan känna skam för att man är med i ett sammanhang, som man inte rår för. För att man tillhör en viss grupp människor (för att man är jude eller svart, för att man bor i ett lågstatusområde, går i en viss skola , för att man tillhör en familj med dåligt rykte). Man kan också känna skam för annat som man inte kan hjälpa -att man är ful eller fattig.

 

Skammen för sånt som jag inte kan ansvara för kan tas bort genom ökad kunskap och genom att andra bekräftar mej. Skammen för min skuld kan försvinna när jag i mitt hjärta förstår att skulden inte längre finns -den är betald eller efterskänkt.

 

Soning: man skall försöka sona sitt brott. Det är att försöka ställa till rätta. Försöka betala sin skuld.

 

Syndabekännelse: för att förlåtelsen skall ”hända” måste två parter vara aktiva. Den som ber om förlåtelse och ångrar sig -och den som ger förlåtelsen.

Innan man går bort på en fest (mässan) som man bjudits till gör man sig ren och fin av tre skäl:

 

-av artighet mot värden (Gud i mässan)

-av artighet/hänsyn till de andra gästerna (de andra som tar emot nattvarden)

– för att man trivs bättre själv på festen

 

Syndabekännelsen i början av mässan(festen/måltiden) är rengöring (intvålning och skrubbande)av själen. Tillsägelsen om förlåtelsen som prästen avslutar med är som  när man duschar bort tvålen, ock med den smutsen.

 

Den gyllene regeln: Matt 7:12 ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,det skall ni också göra för dem”

 

Bergspredikan: Matt 5. Jesus skärper lagen – så att vi alla förstår att ett värdigt mänskligt liv utan förlåtelse är en omöjlighet.

 

När vi förstört våra relationer vill vi ofta:

 

                                                                                                                                  

-ha en förklaring. Varför  gjorde du det ?

-ha en överenskommelse. OM du lovar att aldrig mera…….

– utjämna . Slår du mej så slår jag dej.

– straffa .Här får du för du skall minsann betala……..

 

 

Förlåtelsen är alltid omotiverad. Man kan aldrig ha förtjänat en förlåtelse. Förlåtelsen kommer alltid ur kärleken till den andre.Därför kan man konstigt nog säga:

 

”Det är endast de oförlåtliga synderna som vi behöver förlåtelse för”

 

Jesus: säger på korset till sina bödlar(och till hela mänskligheten) ”Fader förlåt dem-ty de vet inte vad de gör” Luk 23:34.

 

Jesus:Berättar liknelsen om den barmhärtige samariern.  Luk 10.

 

 

Jesus : mötet med äktenskapsbryterskan: Joh 8

 

Bikt: bikt är ett hemligt samtal mellan en enskild människa och en präst. Det består av att man pratar om vad som hänt. Ser på eventuella möjligheter till soning. Syndaren bekänner sina synder inför Gud och prästen. Prästen meddelar (på Jesu  uppdrag) förlåtelsen.

Tystnadsplikten vid bikt är absolut. Det betyder att prästen inte ens får tala om att samtalet ägt rum. Den biktande kan vara anonym. Prästen har vittnesförbud inför domstol om vad som framkommit vid bikten. Ordning för bikt finns i psalmboken.(Den står efter ordningarna för dopgudstjänst )

 

 

 

 

 

 

Världsekonomin– finns pengar?

I dag gick Stoickholmsbörsen ner igen,nu med minst 5%. Och bankerna faller som korthus i USA och i en del andra länder. Vad är det som händer ? Håller pengarna på att ta slut ?

Pengar finns egentligen inte.Pengar är symboler.Tecken på något utöver pengarna(mynten,sedlarna osv). Pengar är en blandning av löften och förhoppningar och gissningar. En sedel har ett värde endast om alla vi som hanterar den är överens om vad den repressenterar.

Jord,skog och fastigheter finns-på ett annat sätt än pengar. På samma sätt finns mat och drivmedel.

Om det finns lika mycket mat,drivmedel,fastigheter,jord och skog i dag som i går -om det är så och det är det -då har världens människor inte blivit fattigare på grund av den pågående finanskrisen. Den skulle således inte behöva äventyra levnadsstandarden globalt sätt.

Det som saknas är således inte de grundläggande fysiska förutsättningarna för ett gott liv. Det som saknas är vad vi skulle kunna kalla för andliga värden. Det är förtroende, förhoppningar,framtidstro och en gemensam värdegrund(man kunde kanske säga ett gemensamt språk).

Varför dessa andliga värden gått förlorade är svårt att svara på. Men troliga förklaringar är att några lämnat överenskommelsen om vad pengarna symboliserar( dvs man använder ”orden” fel så att språket inte fungerar).

Det saknas inte pengar i värllden -för pengar finns inte. Det saknas förtroende och hållbara överenskommelser.För att återställa ballansen måste girigheten bekämpas och ärligheten få sittta i högsätet igen. Det är det krisen handlar om.